Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag 2022

kvinna och man diskuterar incitamentsprogram i noterade bolag

Allt fler incitamentsprogram kräver prestation

77 procent av de större och medelstora bolagen på Stockholmsbörsen omfattades av aktierelaterade incitamentsprogram under 2022. Intresset för aktierelaterad ersättning är fortsatt högt och flera nya trender är tydliga. En förändring är att allt fler aktieprogram kräver någon form av prestation för att de ska lösas ut. Fler program lyfter även in hållbarhet som ett villkor. Det här visar PwC:s återkommande studie av incitamentsprogram i börsbolag, som genomförts i drygt 20 år.

– Vi kan konstatera att antalet företag med aktierelaterad ersättning är rekordhögt. Hela 383 bolag har under året lagt fram förslag om att införa aktiebaserade incitamentsprogram. Det är en ökning med mer än 150 procent på fem år, berättar Magnus Lidén, som är ansvarig för studien på PwC.

Ladda ner aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag 2022

Fyll i formuläret så skickar vi dig en länk till rapporten

"Vi kan konstatera att antalet företag med aktierelaterad ersättning är rekordhögt. Hela 383 bolag har under året lagt fram förslag om att införa aktiebaserade incitamentsprogram. Det är en ökning med mer än 150 procent på fem år."

Magnus Lidén, ansvarig för studien, PwC

Trenden går mot prestationsvillkor

När studien startade 2002 var optionsprogram vanligast förekommande på de svenska börslistorna. Successivt har dock aktieprogrammen ökat i popularitet och då särskilt bland bolag på Mid Cap- och Large Cap-listorna.

– Under 2022 ökade intresset för prestationsaktier avsevärt och det beslutades om 63 nya prestationsaktieprogram. För första gången sedan 2005 är den här varianten nu vanligare än aktiesparprogrammen. Det finns flera skäl till den här utvecklingen, men sannolikt handlar det till stor del om påverkan av internationella trender, menar Magnus Lidén.

illustration utveckling av antalet incitamentsprogram 2002-2022

Utveckling av antalet nya aktieprogram 2002-2022.

Hållbarhet på frammarsch i villkoren

Under senare år har studien visat på ett ökat intresse för så kallade icke-finansiella prestationsvillkor som relaterar till hållbarhet. Den här utvecklingen gäller både för sociala och miljömässiga prestationsvillkor, och i årets studie utgör de cirka 10 procent av villkoren.

– Exempel på prestationsvillkor kopplade till hållbarhet är koldioxidutsläpp, försäljning av hållbarhetsmärkta varor och jämställdhet bland medarbetare. Eftersom hållbarhet blir allt viktigare för bolagen, så tror vi på en ökning av de här formerna av prestationsvillkor framöver, säger Magnus Lidén.

Om studien

Sedan 2002 har PwC studerat hur noterade bolag arbetar med aktierelaterade incitamentsprogram. Den senaste sammanställningen innehåller förslag till beslut av program på de bolagsstämmor som ägde rum år 2022. Totalt omfattar studien 878 bolag representerade på Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM), samt marknaden First North.

Kontakta oss

Magnus Lidén

Magnus Lidén

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 07

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide