Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag 2023

kollegor diskuterar incitamentsprogram i noterade bolag

Incitamentsprogram med hållbarhetskoppling ökar

Trots ett utmanande börsår är intresset för aktierelaterade incitamentsprogram fortsatt starkt. Hela 75 procent av bolagen på Stockholmsbörsens Large- och Mid Cap-listor har någon form av incitamentsprogram. Dessutom fortsätter intresset för att koppla incitamentsprogram till hållbarhet att öka. Det här visar en återkommande studie från PwC som har kartlagt incitamentsprogram i börsbolag under 20 år. 

– Det är mycket positivt att börsbolagen fortsätter satsa på incitamentsprogram. Aktierelaterad ersättning är en framgångsfaktor eftersom den förenar anställdas och ägares intressen. I synnerhet gäller det om den aktierelaterade ersättningen har koppling till bolagets strategi och affärsplan, säger Magnus Lidén som är ansvarig för studien på PwC.

 

Ladda ner aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag 2023

Fyll i formuläret så skickar vi dig en länk till rapporten

Ladda ned rapporten

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av rapporten.

Prestationsvillkor kopplade till hållbarhet ökar

När det gäller prestationsvillkor så är det fortfarande vanligast att koppla incitamentsprogrammen till aktiekursen (22 procent). Ett prestationsvillkor som är på frammarsch är hållbarhet som i årets studie utgör 14 procent av de totala prestationsvillkoren. Det är en ökning från 9 procent i fjol.

– Under senare år har vi noterat ett ökat intresse för incitamentsprogram med icke-finansiella prestationsvillkor kopplade till hållbarhet, både till sociala och miljömässiga områden. Min bedömning är att det kommer ske en rejäl ökning av de här prestationsvillkoren framöver, fortsätter Magnus Lidén.

illustration utveckling av antalet incitamentsprogram 2002-2023

Utveckling av antalet nya aktieprogram 2002-2023.

Svalare intresse för teckningsoptioner

Alltsedan starten av PwC:s studie av incitamentsprogram har teckningsoptioner varit framträdande. I år noteras dock ett något svalare intresse på samtliga listor förutom Mid Cap där de har ökat marginellt.

Ökat intresse för program med investeringskrav

Aktiesparprogram, som innebär att deltagaren måste investera i bolagets aktie, har länge varit populära på de större listorna. Vi kan i år se en fortsatt ökning av denna typ av program.

– Att antalet aktiesparprogram ökar har vi sett länge, men det som är riktigt intressant är hur utformningen av programmen har förändrats. Historiskt har deltagarna, under förutsättning att man behållit de aktier man investerat i under hela programmets löptid, erhållit aktier kopplade till prestationskrav men också så kallade matchningsaktier utan ytterligare krav. Andelen program med en sådan matchningsaktie är nu inte längre 100 procent, utan endast 34 procent. En dramatisk förändring över tid, säger Magnus Lidén.

kvinna vid dator

Ökad transparens

Jämfört med föregående år kan vi konstatera att andelen bolag som väljer att redovisa prestationsmålen har ökat från 46 till 56 procent. Aktieägare, inte minst utländska ägare, ställer successivt upp högre krav inom detta område.

Om studien

I 20 år har PwC studerat hur noterade bolag arbetar med aktierelaterade incitamentsprogram. Årets studie omfattar totalt 859 bolag på de reglerade marknadsplatserna NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM-börsen, samt den alternativa marknaden First North. Informationen är hämtad från kallelser och protokoll från bolagsstämmor mellan den 1 januari och 30 september 2023, från eventuella prospekt samt från de senaste årsredovisningarna för de bolag som ingår i studien.

Kontakta oss

Magnus Lidén

Magnus Lidén

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 07