Företagsvärdering

Det finns många anledningar att värdera ett företag och dess tillgångar och även om det finns allmänt accepterade värderingsmetoder är erfarenhet och kunskap avgörande. Därför ska du alltid anlita erfarna specialister som har insikt i den ekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna.

Hos oss hittar du specialister inom alla områden - våra väl anlitade specialister har bred erfarenhet från värderingsuppdrag i alla branscher. Med PwC får du också tillgång till ett internationellt nätverk av branschspecialister som ständigt bevakar utvecklingen och utvecklar effektiva hjälpmedel.

Vi hjälper dig bland annat med:
  • Företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd i samband med köp, försäljning, samgåenden eller fusioner
  • Företagsvärdering i samband med kapitalanskaffning, tvister, incitamentsprogram eller omstruktureringar
  • Värdering av optioner i samband med incitamentsprogram
  • Värdering och redovisning av aktiesparprogram i enlighet med IFRS 2
  • Förvärvsanalyser enligt IFRS och US GAAP samt relaterade nedskrivningstester
  • Modellbyggande och värdesimulering som strategiskt beslutsunderlag, vid omstruktureringar eller större investeringar
  • Rådgivning i kapitalstrukturfrågor
  • Portföljanalyser och värdering av företagsportföljer enligt International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidlines

Fördjupande material

Riskpremiestudien

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11