Finansiell due diligence

Våra rådgivare erbjuder finansiell due diligence (FDD) fristående eller som en integrerad del av en operationell eller kommersiell due diligence. Vi hjälper er navigera genom transaktionsprocessen och skapar värde oavsett om ni vill göra ett förvärv, avyttring eller överväger ett strategiskt samarbete.

Utifrån god branschkunskap säkerställer och analyserar våra specialister alla finansiella, operativa samt strategiska antaganden. Våra tjänster inkluderar due diligence av intäkter, kommersiell utveckling,  marknadsutveckling, synergivalidering, underliggande intjäningsförmåga, framtida kassaflöden, operationella aspekter och transaktionsstrukturering.

Due diligence vid förvärv

Potentiella frågeställningar ni kan stå inför 

 • Ni vill stärka företagets kärnverksamhet genom att förvärva konkurrerande företag som har liknande produkter/tjänster som ni. 
 • Ni vill utöka era befintliga tjänster genom förvärv av nya produkter/tjänster.
 • Ni vill förvärva ett bolag för att få tillgång till dess produkter i en ny marknad eller för att utöka er kundbas. 
 • Ni behöver expandera er nuvarande produkt- och tjänsteportfölj genom förvärv - potentiellt för att gardera er mot utveckling som sker på de marknader där ni är verksamma.
 • Ni vill sprida era risker genom att förvärva ett bolag med liknande produkter/tjänster i ett annat land.

Hur kan vi hjälpa er?

 • Vi kan förbättra köparens förståelse av målbolagets affärsmodell, vilket kommer öka sannolikheten att transaktionen uppnår sina mål.
 • Vi kan hjälpa er att identifiera och förstå kritiska framgångsfaktorer så att ni kan fatta välgrundade.
 • Vi hjälper er att  hitta fördelarna  i affären eller utmaningar som kan lösas.

Due diligence vid avyttring och försäljning

Om ert företag ska säljas, eller om ni vill avyttra ett dotterbolag eller en del av er verksamhet, kommer ni att behöva en detaljerad rapport som visar den finansiella ställningen för potentiella köpare – detta benämns vendor due diligence. Vi hjälper både köpare och säljare (vendor) med en oberoende analys av målbolagens utveckling och potential.

Potentiella frågeställningar som ni kan stå inför

 • Er företagsstrategi kan involvera avyttringar av delar av verksamheten. Detta kan antingen ske genom en ”carve-out” av en del av bolaget eller genom en försäljning av dotterbolag.
 • Ert företag är i en rekonstruktionsprocess alternativt står ni inför ett förändrat verksamhetsfokus.
 • Ni vill positionera om er portfölj för att fokusera på kärnverksamheten eller dela ut värde till aktieägarna.
 • Ni känner påtryckningar från finansiärer som ett resultat av försämrade finansiella nyckeltal.

Hur kan vi hjälpa er?

 • Tillhandahålla säljare med större kontroll över försäljningsprocessen och dess tidsplan. Detta kan i sin tur generera ett högre försäljningspris.
 • Tillhandahålla köpare med större säkerhet över verksamhetens samt skapa förståelse för hur kassaflöden genereras. Detta stöder prisdiskussioner och finanseringsbeslut av transaktionen.
 • Minimerad påverkan av den dagliga verksamheten genom hela försäljningsprocessen.
 • Hjälpa till att öka trovärdigheten med fakta, siffror och information som finns i försäljningsdokument.
 • Minska behovet av att köpare ska behöva utföra ett omfattande due diligence-arbete, eftersom dom kan förlita sig på vår vendor due diligence-rapport.
 • Våra specialister hjälper säljaren behåller tempo och initiativ under hela försäljningen.
 • Tidig identifiering av eventuella problem som kan påverka värderingen ger möjlighet till åtgärder.  
 • Snabbt genomförande av försäljningen från tidpunkten för tillkännagivandet. 
 • Minska osäkerheten hos finansiella investerare, vilket kan generera en högre köpeskilling.

Data och analysverktyg

Vi har stort fokus på att kontinuerligt utveckla och använda oss av nya data- och analysverktyg. Vi använder dessa verktyg för att vårt arbete ska generera ett maximalt värde för kunden. 

 

Vi kan bland annat hjälpa till med

 • Vendor due diligence när du säljer bolag med eller utan reliance letter
 • Historiska intäkter
 • Kostnadsstruktur och lönsamhetsutveckling
 • Finansiell ställning - rörelsekapitalbehov, kassaflöden, pensionsplaner
 • Analys av antaganden
 • Konstruktion av budget och prognoser

Kontakta oss

Henrik Petré

Henrik Petré

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 87

Mikael Burelo

Mikael Burelo

Partner Transaction Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 11

Magnus Rembacken

Magnus Rembacken

Partner Transaction Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 15

Johan Strandberg

Johan Strandberg

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 97