CFO Insights & Analytics

Få insikt i dina affärer med en skräddarsydd management-rapport i Power BI

Med vår expertis inom verksamhetsstyrning och finansiell rapportering hjälper vi dig som CFO att automatisera management-rapporteringen. Det frigör tid för ekonomifunktionen att ta en roll som strategisk partner som bidrar till insikter och driver lönsamhet. Du får en managementrapport med skräddarsydda dashboards som gör det möjligt att samla alla relevanta datakällor i en rapport.

skärm som visar automatiserad management reporting

Vi hjälper dig att komma igång

En av utmaningarna för ekonomifunktionen i dag är att för mycket tid läggs på att samla in och strukturera data inför rapportering. Vi hjälper dig att lösa det här problemet genom att bygga ett automatiserat och skräddarsytt rapporteringspaket.

På så vis kan du eliminera den tidskrävande rapporteringsprocessen och enkelt följa upp och förstå affären djupare och snabbare utifrån er specifika strategi. Det underlättar för dig att kunna agera och allokera resurser där du får ut mest värde.

Vi skapar dashboards med drill down-möjlighet

Vad kan våra management-rapporter innehålla?

 • Exekutiv sammanfattning

 • Koncernrapportering

 • Resultaträkning

 • Försäljnings- och uppföljningsanalys

 • Trend- och lönsamhetsanalyser

 • Prissättningsanalys

 • Finansiella KPI:er

 • Operationella KPI:er 

 • Industrispecifika KPI:er

 • Proforma-analys

 • Balansräkning

 • Kassaflödesanalys

 • Net working capital

 • Cash Conversion Cycle, Days Sales Outstanding, Days Payables Outstanding

 • Uppföljning av kovenanter

 • ESG-rapportering

 • HR-rapportering

 • Net promoter score

Metodik

Vi arbetar nära dig som kund och dina intressenter (exempelvis ägare, ledning och medarbetare) för att hjälpa dig bättre förstå din verksamhet, ekonomi och dina strategier. Vi bygger automatiserade management-rapporter med hjälp av marknadsledande programvaror som Microsoft Power BI, Tableau, Alteryx och Excel.

illustration design
 • Nuläge och potentiella steg i förändringsprocessen
 • Definiera hur BI-rapporten ska vara uppbyggd
 • Involvera alla intressenter som ska använda rapporten
illustration datakällor/strukturering
 • Identifiera och förstå tillgängliga datakällor

 • Förstå datarelationer och identifiera nödvändiga mappningar för att brygga olika system

 • Bygga skräddarsydda automatiserade dataflöden från varje relevant datakälla
illustration visualisering

 • Visualisera resultatet från datamodellen i det mest relevanta BI-verktyget för just din organisation
 • Skapa en DAX-struktur i Power BI

Våra kunder frågar ofta

Vi är redovisnings- och verksamhetsstyrningsexperter som har erfarenhet från att jobba inom en transaktionsintensiv miljö med riskkapitalbolag som våra främsta kunder. För att effektivt hantera aspekter som automatisering av IFRS 16-justeringar, koncernelimineringar, Pro forma och valutapåverkan krävs en kombination av gedigen rapporteringsexpertis och förståelse för den data som bygger analyserna. Vi kan båda delarna vilket är avgörande för ett lyckat projekt.

Vår lösning är högst anpassningsbar och kan skräddarsys för att möta specifika rapporteringskrav och affärsbehov, oavsett bransch eller företagsstorlek. Vi erbjuder ett standardiserat sortiment av rapporter anpassade för de flesta branscher. Dessa rapporter ger en utgångspunkt för dem som önskar insikter om vad som anses vara branschstandard.

Vår lösning tillåter CFO:er att snabbt och effektivt få insikter i realtid om företagets ekonomiska prestanda, vilket möjliggör snabbare och mer informerat beslutsfattande.

Medan traditionella verktyg, exempelvis Excel, ofta kräver manuell insamling och bearbetning av data, automatiserar vår lösning hela processen, vilket säkerställer att rapporterna alltid är aktuella och noggranna.

Vår Power BI-lösning drar nytta av Microsofts robusta säkerhetsfunktioner. All data krypteras både under överföring och vila. Vi använder rollbaserad åtkomstkontroll och integrering med Azure Active Directory för avancerad åtkomsthantering. Dessutom följer Power BI internationella överensstämmelsestandarder och genomgår regelbundna säkerhetsgranskningar från Microsoft.

Inte alls! Vår lösning är designad för att smidigt kunna integreras med de flesta populära databas- och ERP-system.

Då behoven ser olika ut beroende på den kompetens som finns hos våra kunder kommer vi överens specifikt med varje kund kring support.

Vårt primära mål är att implementera största delen av rapporteringen i Power BI inom en tidsram på 3-4 månader. Dock kan den exakta tidsramen variera beroende på den specifika komplexiteten i varje kunds datastrukturer och rapporteringsrutiner.


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Karl Appelqvist

Karl Appelqvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0725-84 93 02

Nazli Persson

Nazli Persson

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0701-43 52 14

Följ oss i sociala medier