Synergibedömnig

Vad innebär en synergibedömning

En synergibedömning eller engelskans ”synergy assessment” innebär att man tillsammans med kundens Management team går igenom den kombinerade kostnadsbasen för Target och kundens egna verksamhet.

Sedan går man igenom och tillsammans identifierar de områden där potentiella kostnadsbesparingar (synergier) är möjliga, dvs. i ett integrerat case. När områdena är identifierade genomförs en granskning av de bakomliggande antagandena och man uppskattar de faktiska besparingarna samt när dessa kan realiseras tidsmässigt.

 

Varför arbeta med synergier?

För många av våra kunder är de potentiella synergierna en stor del av anledningen till varför man köper upp ett annat bolag eller verksamhet.

PwCs egna studier visar att företag som redan i due diligence fasen av transaktionsprocessen identifierar de potentiella synergierna, och sedan planerar samt aktivt arbetar med att följa upp dessa generellt sett är mer framgångsrika i deras företagsförvärv än företag som inte gör det.

 

Hur kan PwC hjälpa oss med vårt synergiarbete?

PwC kan hjälpa till med både att identifiera operativa synergimål (under due diligence fasen) och realisera dessa (under integrationsutförandet). Som kund kan du exempelvis få hjälp med:


Synergibedömning: I due diligence processen hjälper vi er med att identifiera och uppskatta de potentiella synergierna, i tillägg gör vi även:

  • En bedömning av gjorda antaganden;
  • Tar fram en indikativ tidsplan för att realisera synergierna; samt
  • Identifierar potentiella investeringar som krävs för att realisera synergierna.

Synergiplanering: Efter att transaktionen signerats och/eller efter stängning av transaktionen (closing) kan vi hjälpa er att planera för hur synergierna ska realiseras. I detta skede hjälper vi er att:

  • Bedöma hur synergirealiseringen ska mätas;
  • Ta fram en detaljerad plan för hur synergierna ska realiseras; samt
  • Ta fram en struktur för hur realiseringen av synergierna ska rapporteras och följas upp.

Synergiuppföljning: Under integrationsprocessen hjälper vi er med att projektleda samt följa upp hur synergirealiseringen går. Vi hjälper er att:

  • Ta fram principer för hur synergierna ska mätas;
  • Ta fram verktyg för synergiuppföljningen; samt
  • Projektledning och uppföljning av synergirealiseringen.

 

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Follow us

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide