Förstå din affär snabbare med ett skräddarsytt rapporteringsverktyg

Vad är "Fit for purpose management reporting"?

"Fit for purpose management reporting" är en skräddarsydd rapporteringstjänst som gör det möjligt för företag att samla alla relevanta datakällor i en rapport. På så vis kan ni enkelt följa upp och förstå affären djupare och snabbare utifrån er specifika strategi. Det minskar också gapet mellan strategi och den dagliga verksamheten. 

Varför behöver företag tjänsten? 

Företag är i konstant behov att enkelt få överblick och snabbt kunna förstå hur affären utvecklas. Det underlättar för att kunna agera och allokera resurser där man får ut mest värde.
 

 

Fem vinster med ett skräddarsytt rapporteringsverktyg

  • Fem vinster med ett skräddarsytt rapporteringsverktyg
  • Få en tydlig bild över verksamheten både finansiellt och operationellt i förhållande till varandra 

  • Mindre gap mellan strategi och utförande genom att möjliggöra uppföljning av strategin i rapporteringen och involvera verksamheten genom interaktiv delning av rapporter

  • Få värdefulla insikter av insamlad data kopplad till verksamheten

  • Verktyget skapar en tillförlitlig grund för resursallokering då det blir tydligt var i organisationen störst potential till tillväxt och lönsamhet finns och var de därmed får mest värde för pengarna

  • En strukturerad gemensam rapport för hela företaget skapar bättre förutsättningar för jämförelser inom verksamheten och uppföljningsarbete.
     

Hur kan PwC bidra?  

PwC bygger ett automatiserat skräddarsytt rapporteringspaket tillsammans med kunden som möjliggör ovan.

Så här går det till

PwC:s rådgivare bjuder in till ett möte med kunden för att ta reda på företagets specifika verksamhet och behov samt vilken data och system det rör sig om och hur kunden vill jobba med sin rapportering i framtiden. Därefter sker workshops med kunden. Designarbetet och produktion av verktyget kan börja vilket sker genom hög involvering från både kunden och PwC. Vid projektets slut sker en överlämning av verktyget där PwC stöttar organisationen i att använda det nya verktyget i sin rapporteringsprocess framöver.
 

Kontakta oss

Karl Appelqvist

Karl Appelqvist

Director, PwC Sverige

Tel 0725-84 93 02

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide