Förstå din affär snabbare med ett skräddarsytt rapporteringsverktyg

CFO Office, management reporting 

"Fit for purpose management reporting" är en skräddarsydd rapporteringstjänst som gör det möjligt för företag att samla alla relevanta datakällor i en rapport. På så vis kan ni enkelt följa upp och förstå affären djupare och snabbare utifrån er specifika strategi. Det minskar också gapet mellan strategi och den dagliga verksamheten.

Varför behöver företag tjänsten? 

Företag är i konstant behov att enkelt få överblick och snabbt kunna förstå hur affären utvecklas. Det underlättar för att kunna agera och allokera resurser där man får ut mest värde.
 

Hur kan PwC bidra?  

PwC bygger ett automatiserat skräddarsytt rapporteringspaket tillsammans med kunden som möjliggör ovan.

Så här går det till

PwC:s rådgivare bjuder in till ett möte med kunden för att ta reda på företagets specifika verksamhet och behov samt vilken data och system det rör sig om och hur kunden vill jobba med sin rapportering i framtiden. Därefter sker workshops med kunden. Designarbetet och produktion av verktyget kan börja vilket sker genom hög involvering från både kunden och PwC. Vid projektets slut sker en överlämning av verktyget där PwC stöttar organisationen i att använda det nya verktyget i sin rapporteringsprocess framöver.
 

Finansiell expertis och automatiserad rapportering

Genom att arbeta nära våra kunder och intressenter för att förstå deras verksamhet, ekonomi och strategier bygger vi automatiserade managementrapporter med hjälp av marknadsledande programvara så som Microsoft PowerBI, Tableau och Alteryx

Kundcase 1

  • Problem: Ett nordiskt tjänsteföretag med manuell månadsrapportering, olika datakällor samt en tidskrävande rapporteringsprocess som aggregerar Excel-ark och budgetar ifrån olika affärsenheter
  • Process: Projektet började med att strukturera data samt skapa en ETL-process med kunden. Nästa steg var att utforma den månatliga managementrapporten i Power BI och slutligen skapa en standardiserad budget och rapporteringsprocess

  • Resultat: Resultatet blev en digitalisering av ekonomifunktionen, en snabbare rapporteringsprocess, ökad affärsinsikt samt harmoniserad rapportering över hela koncernen

Kundcase 2

  • Problem: Ett globalt säkerhetsföretag som i hög grad förlitar sig på Excel och manuell inmatning för den månatliga ledningsrapporteringen
  • Process: PwC extraherade data från kundens interna konsolideringssystem, aggregerade data ifrån andra datakällor och slutligen designade en automatiserad managementrapport i Power BI. Rapporten möjliggör uppföljning och Business Insight över länder, produktområden och affärsområden

  • Resultat: Projektet resulterade i segmentering av P&L / BS / CF och ytterligare analyser vilket gjorde det möjligt för områdeschefer att få Business Insight och driva sin verksamhet utifrån samma KPI:er. De fick en snabbare förståelse för den totala verksamheten och hur de olika segmenten presterade. Vidare fick de en djupare affärsinsikt samt en automatiserad och snabbare rapporteringsprocess

Kundcase 3

  • Problem: Ett litet SaaS-företag med ett överflöd av data, avsaknad av visualisering och en manuell rapporteringsprocess

  • Process: PwC arbetade nära kunden för att identifiera relevant data, skapa en ETL-lösning till Power BI och utforma en månatlig automatiserad managementrapport. Parallellt förbättrades datakvalitet i flera källor, analyser såsom kassaflödesanalys, trendanalyser och operationella KPI-analyser förbättrades
  • Resultat: Ökad affärsinsikt för ledning och styrelse, en snabbare rapporteringsprocess samt skärning av specifika analyser inom organisationen för att involvera P&L-ägare/budgetansvariga personer vid uppföljning. 

Kontakta oss

Karl Appelqvist

Karl Appelqvist

Director, PwC Sverige

Tel 0725-84 93 02

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide