Strategisk rådgivning

Står verksamheten inför stora utmaningar? Vill ni in på börsen eller ut i världen?

Våra strategikonsulter hjälper företagskunder och privata investerare att både utveckla och bedöma strategiska affärsplaner genom noggrann analys av företagets marknad, konkurrenssituation och interna resurser.

Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för att möjliggöra en lönsam tillväxt och erbjuder stöd och praktiska lösningar i att nå dessa tillväxtmål. Genom våra medarbetares djupa branschkompetens och erfarenhet, samt företagets marknadsledande globala nätverk hjälper vi er i rätt riktning.

Mer info

Läs mer om på vår webbplats om Strategy&

PwC:s strategikonsulter kan hjälpa er med:

  • Kommersiell due diligence
  • Utformande av affärsplan
  • Affärsutveckling
  • Marknadsanalys
  • Konsekvenser och handlingsalternativ

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader, PwC Sverige

Tel +46 709 29 31 25

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide