Robotic process automation - framgångsfaktorer

2018-06-05

Många organisationer har inte upptäckt potentialen med RPA och ifrågasätter inte sina gamla verksamhetsmodeller. Hos oss får du stöd att se hur RPA-lösningar skulle underlätta för dig och din organisation.
 

Du får ett komplett stöd genom hela digitaliseringsresan och hjälp med att se helheten - allt från strategier, business case, analyser av vilka processer som går att automatisera till leveranser av digital arbetskraft.
 

När passar RPA extra bra? 

Nedan listar vi exempel på konkreta processer som möjliggör för organisationer att automatisera uppgifter, öka medarbetarnas produktivitet och slutligen leverera tillfredsställande kundupplevelser. 

 • Internkontroll/granskning av reseräkningar
 • Ärendehantering, interna beställningar gentemot servicecenterKontering av fakturor
 • Kontroll och bokning av inbetalningar
 • Granskning av återbetalningar
 • Reglering av skulder och fordringar mellan koncernbolag
 • Uppföljning och påminnelser/eskalering av förfallna fakturor
 • Upplägg av nya leverantörer i leverantörsregister
 • Administrativa rutiner kring upplägg av nya kunder
 • Avstämningsrutiner för skattekonton, bankkonton
 • Uppdatering av växelkurser i ekonomisystem
   

Hur passar RPA in i din organisations affärsstrategi?

 

Fördelarna med RPA-lösningar

 • Kostnadsbesparing 
 • Förbättrad kvalitet och mindre risk för fel  
 • Kapacitet - en robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
 • Frigör tid som kan användas till innovation och verksamhetsutveckling
 • Ökad flexibilitet och effektivitet 
 • Medarbetares unika kompetens kan användas bättre

Kontakta oss

Ola Johnsson

Ola Johnsson

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0729-97 27 92

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier