Private Business Attractiveness Index

Undersökning om möjligheterna för privat företagande och entreprenörskap i ett trettiotal länder, främst i Europa.

Sverige är högst rankad inom EU och på tredje plats totalt, strax efter Storbritannien och Schweiz.

En jämförelse om förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap

Även om privata företag skiljer sig åt, vad gäller exempelvis verksamhet och lokalisering, har de många gemensamma behov. TIll exempel rättvis och förutsägbar skattelagstiftning samt tydliga regelverk och tillgång på medarbetare med rätt kompetens. 

Sammantaget är dessa och andra faktorer avgörande för hur attraktivt ett land är för privata företag att verka och utvecklas i. 

I den här andra upplagan av "Private Business Attractiveness Index" har PwC undersökt hur 33 länder i, främst, Europa svarade upp mot dessa behov. Rankingen baseras på poäng som satts på 51 olika delområden inom åtta övergripande kategorier. Läs mer i vår översikt (på engelska) om vilka metoder och fakta som användes i undersökningen.
 

"Att Sverige placerar sig högst av EU-länderna och totalt trea, endast efter Storbritannien och Schweiz samt på andra plats i kategorien ESG är ett styrkebesked."

My Lidén, ansvarig för entreprenörsledda och privatägda bolag, PwC Sverige

Webbsändning

Här kan du lyssna på huvuddragen i årets "PwC Private Business Attractiveness Index". Presentationen hålls på engelska och är 60 minuter lång. (Öppna i Edge).

Till sändningen
 

3 viktiga insikter

 • Mätetalen för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är allt mer i fokus, där länder granskas mer ingående utifrån deras ansvar för områden som beroendet av fossila bränslen, löneskillnader mellan män och kvinnor samt pressfrihet.
 • Tillgången till teknologi är fortsatt hög i majoriteten av länderna där främst fokus ligger på en stabil infrastruktur inom cyberområdet och för leveranskedjor.
 • De länder som presterar bäst i den nya kategorin ekosystem för startups tenderar också att ha fler start-up-företag, framför allt grundade av kvinnor samt att de uppmuntrar och belönar innovation.

"Det här är området som Sverige är starka inom, inte minst på startup-området där många dessutom vill investera."

Andreas Stranne, ansvarig för entreprenörsledda och privatägda bolag, PwC Sverige

En balanserad helhet är betydelsefullt för hur attraktivt ett land är för företag

I stort sett alla länder på den övre delen av listan presterar bra inom kategorierna affärsklimat, ESG, ekosystem för startups, samt utbildning och kompetens. Men samtidigt pekar resultatet på att det inte räcker att fokusera på att vara "bäst" inom ett område, till exempel låga skatter, för att vara attraktivt för företag. Utan det som avgör är att ett land har ett välfungerande och stabilt ekosystemet där många delar som privata företag efterfrågar ingår.

Insikterna från undersökningen är tänkta att ge vägledning till företagsledare, regeringar och beslutsfattare om hur de kan förbättra förutsättningarna att driva företag i deras respektive länder och därmed stimulera ekonomiskt tillväxt och utveckling.

Ta del av hela rapporten
 

Private Business Attractiveness Index Overall rank of attractiveness for private business

Select jurisdiction from the list below to view it in detail

Show all countries
 • Leading
  jurisdictions
 • Advancing
  jurisdictions
 • Developing
  jurisdictions
 • Emerging
  jurisdictions
+ -
Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem
Country New overall Old overall Macroeconomics Macroeconomic rank GDP growth GDP growth ranks GDP growth ranks (1 is best) 2021 GDP forecast 2021 GDP forecast ranks 2021 GDP forecast ranks (1 is best) Inflation rate Inflation rate ranks Inflation rate ranks (1 is best) Final consumption expenditure (annual % growth) Final consumption expenditure (annual % growth) ranks Final consumption expenditure (annual % growth) ranks (1 is best) GNI per capita GNI per capita ranks GNI per capita ranks (1 is best) Consumer confidence Consumer confidence (ranks) Consumer confidence ranks (1 is best) Productivity growth Productivity growth (ranks) Productivity growth ranks (1 is best) Private business landscape Private business landscape rank Number of investors Number of investors ranks Number of investors ranks (1 is best) % of global MNC registered % of global MNC registered ranks % of global MNC registered ranks (1 is best) Central bank lending rates Central bank lending rates ranks Central bank lending rates ranks (1 is best) Number of deals recorded Number of deals recorded ranks Number of deals recorded ranks (1 is best) % of "large" private businesses compared to overall large landscape % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks (1 is best) Foreign Direct Investment, Net inflows Foreign Direct Investment, Net inflows ranks Foreign Direct Investment, Net inflows ranks (1 is best) Monetary sector credit to private sector (% GDP) Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings (1 is best) Tax and regulatory environment Tax and regulatory regime rank Corporate tax rate Corporate tax rate rank Corporate tax rate rank (1 is best) Income tax rate Income tax rate ranks Income tax rate ranks (1 is best) Indirect tax rate Indirect tax rate rank Indirect tax rate rank (1 is best) Regulatory quality Regulatory quality ranks Regulatory quality ranks (1 is best) Days to obtain an operating licence Days to obtain an operating licence ranks Days to obtain an operating licence ranks (1 is best) Senior management time spent dealing with regulation Senior management time spent dealing with regulation ranks Senior management time spent dealing with regulation ranks (1 is best) Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance Metrics rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) Global gender pay gap index Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) CO2 emissions (metric tons per capita) CO2 emissions (metric tons per capita) ranks CO2 emissions (metric tons per capita) ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) % CO2 emissions reduction % CO2 emissions reduction ranks % CO2 emissions reduction ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Public health Public health rank Infant mortality rate Infant mortality rate ranks Infant mortality rate ranks (1 is best) % of population vaccinated % of population vaccinated ranks % of population vaccinated ranks (1 is best) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks (1 is best) Cumulative case fatality rate Cumulative case fatality rate ranks Cumulative case fatality rate ranks (1 is best) Life expectancy Life expectancy ranks Life expectancy ranks (1 is best) Health spending Health spending ranks Health spending ranks (1 is best) Age standardised cancer death rate by country Age standardised cancer death rate by country ranks Age standardised cancer death rate by country ranks (1 is best) Education, skills, talent Education, skills, talent rank Employment rate Employment rate ranks Employment rate ranks (1 is best) Youth unemployment Youth unemployment ranks Youth unemployment ranks (1 is best) Working age population (% 15-64) Working age population (% 15-64) ranks Working age population (% 15-64) ranks (1 is best) Government expenditure on education (%GDP) Government expenditure on education (%GDP) ranks Government expenditure on education (%GDP) ranks (1 is best) Literacy rate Literacy rate ranks Literacy rate ranks (1 is best) Number of universities in top 200 THE Rankings Number of universities in top 200 THE Rankings ranks Number of universities in top 200 THE Rankings ranks (1 is best) Educational attainment, completed at least short cycle tertiary Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks (1 is best) Technology and infrastructure Technology and infrastructure rank Internet usage Internet usage Internet usage (1 is best) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Mobile Connectivity Index  Mobile Connectivity Index Ranks Mobile Connectivity Index Ranks (1 is best) Cyber security Cyber security ranks Cyber security ranks (1 is best) Supply chain resilience Supply chain resilience ranks Supply chain resilience ranks (1 is best) Startup ecosystem Startup ecosystem rank Number of start ups Number of start ups ranks Number of start ups ranks (1 is the best) Number of women founders Number of women founders ranks Number of women founders ranks (1 is the best) Number of unicorns per capita Number of unicorns per capita ranks Number of unicorns per capita ranks (1 is the best) Innovation Index Innovation Index ranks Innovation Index (1 is the best)
Austria 55.66017316 15 7.5 8 4.50% 10 24 3.70% 20 14 8.7% 22 12 4.40% 13 21 52,210 25 9 96 23 11 2 26 7 7.597402597 16 790 16 18 0.00% 1 13 0.50% 30 5 117 18 16 0.25% 27 7 -1.8E+10 4 30 93.26 21 13 5.744949495 24 25.00% 10 24 55.0% 3 31 20.0% 24 10 90.87 22 12 6.0 20 14 10.7 12 22 9.220779221 10 74 24 10 37.5% 26 8 0.78 23 11 7.3 10 24 76.74 15 19 -10.8% 19 15 62.6 25 9 4.632034632 20 3.0 20 14 n/a n/a 33 643.5 5 29 0.13% 28 6 81.2 21 13 10.4% 27 7 241.6 6 28 6.536796537 7 71.7 24 10 11.4 27 7 66.3% 29 5 5.2 23 11 98.0 7 27 1 23 11 29.9% 18 16 6.565656566 7 87.5% 17 17 119.00 15 19 28.93 27 n/a 88.2 25 9 93.89 17 17 90.7 29 5 7.840909091 16 19 19 15 40 15 19 0.222 10 24 50.9 25 9
Belgium 57.62265512 13 8.4 6 6.20% 21 13 2.30% 10 24 9.6% 17 17 5.70% 23 11 50,510 23 11 98 32 2 3 29 4 7.922077922 15 1118 22 12 0.20% 22 12 0.50% 30 5 270 22 12 0.05% 5 29 -1.8E+10 5 29 75.79 16 18 5.681818182 25 25.00% 10 24 53.5% 6 28 21.0% 18 16 88.94 21 13 5.5 21 13 10.5 14 20 8.441558442 16 73 21 13 26.1% 20 14 0.79 26 8 8.1 4 30 78.86 20 14 -16.0% 30 4 29.5 9 25 5.974025974 11 3.4 17 17 79.68% 23 11 348.0 12 22 0.73% 11 23 80.8 15 19 10.7% 29 5 322.8 31 3 6.19047619 10 64.5 15 19 19.6 12 22 63.9% 14 20 6.4 30 4 99.0 21 13 4 27 7 35.8% 24 10 5.252525253 17 91.5% 24 10 99.48 2 32 40.85 9 n/a 87.0 22 12 96.25 22 12 88.3 25 9 9.772727273 11 35 25 9 93 22 12 0.777 18 16 49.2 21 13
Bulgaria 36.08225108 29 4.2 31 4.20% 8 26 2.60% 13 21 16.9% 7 27 7.00% 29 5 10,720 4 30 n/a n/a 25 0 16 17 5.12987013 27 270 7 27 0.00% 1 13 0.00% 32 2 45 8 26 0.06% 8 26 1.2E+09 13 21 51.74 10 24 8.207070707 4 10.00% 31 3 10.0% 33 1 20.0% 24 10 69.71 8 26 6.0 20 16 10.5 14 20 5.324675325 26 42 3 31 30.5% 23 11 0.74 16 18 5.6 17 17 59.12 3 31 -11.3% 20 14 n/a n/a 33 2.727272727 31 5.1 6 28 n/a n/a 33 183.7 20 14 0.50% 14 20 73.6 4 30 7.1% 14 20 238.5 5 29 2.597402597 28 n/a n/a 24 14.2 19 15 63.8% 13 21 4.1 9 25 98.4 9 25 n/a n/a 16 24.71% 10 24 2.474747475 32 70.2% 4 30 114.35 11 23 30.44 23 n/a 76.4 5 29 67.38 1 33 54.7 5 29 5.454545455 23 15 15 19 10 6 28 0.576 16 18 42.4 11 23
Croatia 37.37193362 28 5.8 21 10.40% 32 2 3.80% 21 13 12.1% 11 23 7.90% 30 4 17,150 7 27 n/a n/a 25 -7 6 29 6.493506494 20 221 6 28 0.00% 1 13 0.05% 31 3 55 9 25 0.10% 21 13 3.6E+09 20 14 59.77 12 22 5.997474747 22 18.00% 25 9 20.0% 29 5 25.0% 5 29 65.87 5 29 4.3 23 11 15 8 26 5.649350649 24 47 7 27 28.3% 21 13 0.73 13 21 4.1 27 7 70.42 12 22 -4.5% 7 27 n/a n/a 33 3.722943723 28 3.9 8 26 57.06% 11 23 261.9 17 17 1.15% 5 29 77.7 11 23 7.0% 13 21 284.1 21 13 2.597402597 28 n/a n/a 24 23.6 6 28 64.2% 18 16 3.9 7 27 99.3 23 11 n/a n/a 16 18.3% 6 28 3.939393939 26 78.3% 8 26 106.59 4 30 25.11 29 n/a 81.9 14 20 92.53 14 20 59.3 9 25 3.181818182 30 4 5 29 10 6 28 0.244 11 23 37.3 6 28
Cyprus 42.61183261 23 5.4 26 5.50% 18 16 3.20% 18 16 10.9% 14 20 4.80% 18 16 28,130 16 18 n/a n/a 25 0 16 17 4.74025974 30 136 3 31 0.00% 1 13 0.50% 30 5 34 2 32 0.03% 1 33 -3.3E+08 9 25 110.23 27 7 8.45959596 3 12.50% 30 4 35.0% 21 13 19.0% 27 7 80.77 15 19 14.5 10 24 5.5 31 3 4.350649351 30 53 10 24 5.7% 5 29 0.71 8 26 6.0 14 20 65.97 8 26 -11.5% 22 12 n/a n/a 33 5.151515152 18 2.3 28 6 74.69% 19 15 1448.2 1 33 0.09% 31 3 81.1 20 14 7.0% 13 21 248.0 7 27 5.887445887 11 n/a n/a 24 11.8 26 8 67.5% 32 2 5.7 27 7 99.1 22 12 n/a n/a 16 38.6% 29 5 5.202020202 18 90.8% 22 12 139.64 29 5 37.40 14 n/a 83.5 17 17 88.82 11 23 62.8 10 24 3.409090909 29 10 11 23 2 2 32 n/a n/a 33 46.7 17 17
Czech Republic 44.31637807 21 4.0 32 3.30% 5 29 2.30% 10 24 17.2% 6 28 3.90% 5 29 24,070 14 20 95 17 17 0 16 17 5.974025974 23 427 13 21 0.00% 1 13 7.00% 5 30 97 17 17 0.10% 21 13 8.5E+09 24 10 53.21 11 23 8.017676768 6 19.00% 23 11 15.0% 31 3 21.0% 18 16 86.54 20 14 4.2 24 10 13.2 11 23 5.909090909 23 54 12 22 23.1% 15 19 0.63 1 33 9.0 2 32 80.54 23 11 -12.7% 26 8 31.9 12 22 5.367965368 17 2.3 28 6 66.32% 15 19 171.2 21 13 0.53% 13 21 78.2 12 22 7.8% 16 18 281.2 19 15 4.718614719 19 74.4 27 7 7.6 32 2 63.4% 9 25 4.3 13 21 99.0 21 13 n/a n/a 16 21.0% 7 27 4.242424242 25 81.3% 10 24 121.39 17 17 35.91 15 n/a 84.5 21 13 74.37 2 32 74.6 19 15 6.136363636 21 7 8 26 21 13 21 0.467 13 21 49.0 20 14
Denmark 69.04761905 5 7.1 13 4.70% 11 23 3.00% 16 18 8.2% 24 10 4.00% 7 27 68,110 29 5 96 23 11 1 22 11 10.97402597 7 1237 24 10 2.80% 31 3 0.05% 31 3 426 26 8 0.07% 11 23 1.6E+09 14 20 163.33 32 2 6.691919192 16 22.00% 14 20 55.9% 1 33 25.0% 5 29 97.60 31 3 3.8 25 9 5.8 30 4 12.14285714 3 88 33 1 39.2% 28 6 0.76 17 17 5.1 21 14 90.27 32 2 -15.2% 28 6 71.6 28 6 6.45021645 8 3.1 19 15 82.38% 29 5 283.9 15 19 0.85% 6 28 81.6 23 11 10.0% 24 10 334.9 33 1 7.489177489 5 74.4 27 7 10.1 28 6 63.5% 12 22 6.8 31 3 99.0 21 13 3 26 8 37.7% 28 6 6.565656566 7 96.5% 31 3 125.21 20 14 44.72 4 n/a 88.5 27 7 92.60 15 19 94.6 33 1 11.59090909 8 32 23 11 101 23 11 2.244 28 6 57.3 28 6
Estonia 56.70454545 14 6.0 19 8.30% 30 4 1.60% 3 31 22.9% 2 32 5.60% 21 13 25,970 15 19 91 10 24 3 29 4 6.233766234 22 666 15 19 0.00% 1 13 0.50% 30 5 57 10 24 0.06% 8 26 3.5E+09 18 16 64.85 14 20 10.1010101 1 20.00% 19 15 20.0% 29 5 20.0% 24 10 92.79 25 9 2.4 30 4 3.9 33 1 8.636363636 13 74 24 10 14.3% 10 24 0.73 13 21 7.7 7 27 88.83 30 4 -15.6% 29 5 46.5 20 14 5.714285714 16 1.7 33 1 65.09% 13 21 235.9 18 16 0.12% 29 5 78.3 13 21 6.7% 9 25 274.2 17 17 4.675324675 20 n/a n/a 24 17.1 16 18 63.2% 8 26 5.3 24 10 99.8 29 5 n/a n/a 16 39.5% 31 3 6.868686869 4 89.1% 19 15 145.17 32 2 31.33 20 n/a 83.8 18 16 99.48 32 2 70.1 15 19 8.522727273 14 13 14 20 13 9 25 5.277 30 4 49.9 22 12
Finland 64.92604618 8 5.1 29 1.00% 1 33 1.80% 4 30 7.8% 26 8 3.20% 4 30 53,660 26 8 95 17 17 0 16 17 9.155844156 11 1131 23 11 0.40% 23 11 0.50% 30 5 256 21 13 0.08% 15 19 -2.4E+09 7 27 100.20 22 12 7.765151515 8 20.00% 19 15 51.2% 9 25 24.0% 7 27 99.04 33 1 2.5 29 5 7.1 26 8 11.49350649 4 88 33 1 53.2% 31 3 0.86 33 1 7.4 9 25 88.42 29 5 -7.7% 11 23 80.9 31 3 5.974025974 11 1.9 30 4 81.65% 27 7 536.3 6 28 0.43% 16 18 82.1 25 9 9.2% 22 12 260.9 12 22 6.536796537 7 71.2 23 11 18.0 14 20 61.7% 4 30 6.3 29 5 100.0 33 1 1 23 11 36.5% 25 9 7.777777778 1 92.2% 26 8 128.50 25 9 33.32 18 n/a 90.2 33 1 95.78 20 14 92.6 32 2 11.13636364 9 28 22 12 87 21 13 1.985 26 8 58.4 29 5
France 63.86904762 9 7.5 9 7.00% 24 10 2.40% 11 23 6.1% 31 3 5.20% 19 15 43,880 21 13 96 23 11 -1 9 24 11.88311688 4 4470 31 3 4.00% 33 1 0.50% 30 5 1070 31 3 0.05% 5 29 1.3E+10 25 9 122.45 28 6 4.482323232 29 25.83% 6 28 55.4% 2 32 20.0% 24 10 85.58 18 16 7.6 16 18 20.7 5 29 10.25974026 7 71 20 14 50.1% 29 5 0.79 26 8 4.5 23 11 78.53 18 16 -12.4% 25 9 41.0 17 17 7.186147186 2 3.4 17 17 80.88% 26 8 354.7 11 23 0.18% 26 8 82.2 26 8 11.1% 31 3 320.1 29 5 5.367965368 15 66.1 16 18 20.1 10 24 61.6% 3 31 5.4 26 8 99.0 21 13 5 29 5 32.2% 19 15 4.949494949 20 84.8% 14 20 111.46 9 25 46.92 2 n/a 84.5 21 13 97.60 29 5 85.1 23 11 12.27272727 6 103 31 3 579 32 2 0.781 19 15 55.0 26 8
Germany 69.12878788 4 5.7 23 2.90% 3 31 1.40% 2 32 7.5% 27 7 1.10% 1 33 51,040 24 10 97 27 7 1 22 11 13.44155844 1 5856 32 2 2.80% 31 3 0.50% 30 5 1165 32 2 0.33% 30 4 1.4E+11 32 2 85.71 20 14 7.828282828 7 15.83% 27 7 47.5% 13 21 19.0% 27 7 93.27 26 8 10.5 12 22 9.2 19 15 9.220779221 10 80 26 8 24.4% 18 16 0.80 30 4 7.9 5 29 82.04 24 10 -9.4% 13 21 65.4 26 8 6.19047619 10 3.1 19 15 77.62% 22 12 525.9 7 27 0.19% 25 9 80.9 17 17 11.7% 33 1 282.9 20 14 7.229437229 6 76.2 31 3 6.9 33 1 64.0% 16 18 5.0 21 13 99.0 21 13 21 32 2 25.7% 13 21 6.868686869 4 89.8% 20 14 128.19 23 11 43.22 7 n/a 89.0 30 4 97.41 28 6 90.6 28 6 12.61363636 5 168 32 2 286 31 3 0.967 20 14 57.3 28 6
Greece 35.88383838 30 8.6 4 8.30% 30 4 4.00% 26 8 11.6% 12 22 6.80% 28 6 20,140 10 24 97 27 7 2 26 7 5.909090909 24 314 9 25 0.00% 1 13 0.50% 30 5 59 11 23 0.05% 5 29 3.3E+09 17 17 82.34 18 16 4.356060606 30 22.00% 14 20 54.0% 5 29 24.0% 7 27 72.12 9 25 27.9 5 29 6.1 29 5 5.974025974 22 49 8 26 19.4% 13 21 0.69 3 31 5.6 17 17 55.52 2 32 -20.6% 33 1 39.7 16 18 4.069264069 24 3.6 12 22 75.87% 21 13 1409.5 2 32 0.69% 12 22 81.1 20 14 7.8% 16 18 260.4 11 23 2.034632035 30 53.7 12 22 36.9 3 31 63.2% 8 26 3.6 5 29 95.3 5 29 n/a n/a 16 26.8% 14 20 2.777777778 30 78.1% 6 28 109.50 8 26 40.84 10 n/a 78.0 6 28 93.98 18 16 59.0 7 27 2.159090909 33 5 6 28 12 8 26 n/a n/a 32 36.3 5 29
Hungary 41.19949495 26 7.0 15 7.10% 25 9 5.20% 29 5 13.7% 9 25 4.30% 10 24 17,740 8 26 98 32 2 0 16 17 5.064935065 28 216 5 29 0.00% 1 13 10.75% 3 32 60 12 22 0.09% 17 17 1.7E+11 33 1 38.04 7 27 7.070707071 13 9.00% 32 2 15.0% 31 3 27.0% 1 33 67.79 6 28 2.7 27 7 10.4 15 19 4.545454545 29 43 4 30 21.0% 14 20 0.70 6 28 4.7 22 12 59.80 4 30 -1.7% 2 32 42.9 18 16 3.939393939 26 3.4 17 17 66.06% 14 20 266.0 16 18 2.34% 1 33 75.6 8 26 6.4% 5 29 321.6 30 4 5.151515152 17 72.0 25 9 13.5 22 12 65.0% 22 12 4.6 15 19 99.4 24 10 n/a n/a 16 25.0% 11 23 3.787878788 27 84.8% 14 20 106.96 5 29 33.80 17 n/a 82.5 15 19 91.28 12 22 64.8 12 22 4.659090909 25 12 13 21 16 11 23 0.104 5 29 42.7 12 22
Ireland 67.37193362 7 10.2 1 13.50% 33 1 5.30% 30 4 9.1% 19 15 5.60% 21 13 74,520 30 4 96 23 11 7 33 1 10.77922078 8 1493 25 9 1.40% 27 7 0.50% 30 5 276 23 11 0.26% 28 6 3.2E+10 29 5 32.44 4 30 7.26010101 11 12.50% 30 4 48.0% 12 22 23.0% 10 24 91.83 23 11 1.9 31 3 13.9 9 25 9.285714286 9 74 24 10 17.6% 11 23 0.80 30 4 7.2 11 23 88.30 28 6 -10.5% 16 18 58.8 23 11 6.96969697 4 2.6 24 10 82.09% 28 6 91.3 26 8 0.47% 15 19 82.2 27 7 6.7% 9 25 326.6 32 2 5.627705628 12 66.6 17 17 17.4 15 19 65.3% 24 10 3.4 3 31 99.0 21 13 1 23 11 36.7% 27 7 5.404040404 15 92.0% 25 9 106.00 3 31 30.71 22 n/a 88.6 28 6 85.86 9 25 78.1 20 14 11.81818182 7 34 24 10 138 25 9 5.468 31 3 50.7 24 10
Italy 50.93975469 18 6.7 16 6.60% 22 12 2.90% 14 20 7.9% 25 9 4.00% 7 27 35,710 20 14 97 27 7 -1 9 24 8.766233766 12 2020 26 8 0.80% 26 8 0.50% 30 5 760 29 5 0.04% 2 32 -2.2E+10 3 31 83.31 19 15 4.608585859 28 24.00% 11 23 47.2% 14 20 22.0% 12 22 68.27 7 27 14.9 9 25 8.9 20 14 6.168831169 21 56 14 20 18.4% 12 22 0.72 10 24 5.3 18 16 68.16 9 25 -10.6% 18 16 37.5 14 20 6.493506494 6 2.5 25 9 85.80% 30 4 448.8 8 26 0.29% 21 13 82.3 29 5 8.7% 19 15 278.3 18 16 4.025974026 23 57.5 13 21 30.9 4 30 63.5% 12 22 4.3 13 21 99.0 21 13 3 26 8 16.6% 4 30 5.303030303 16 70.5% 5 29 128.31 24 10 29.98 24 n/a 81.5 13 21 96.13 21 13 73.9 18 16 8.863636364 13 38 26 8 148 27 7 0.215 9 25 45.7 16 18
Kenya 31.40873016 31 5.8 20 7.50% 27 7 5.50% 32 2 8.3% 23 11 6.10% 25 9 2,010 1 33 n/a n/a 25 n/a n/a 30 4.285714286 32 606 14 20 0.00% 1 13 12.27% 2 33 41 5 29 0.34% 31 3 4.3E+08 10 24 32.15 3 31 5.681818182 25 30.00% 4 30 30.0% 25 9 16.0% 30 4 35.58 2 32 15.4 8 26 8.6 21 13 5 27 30 2 32 n/a n/a 33 0.73 13 21 0.4 33 1 64.59 6 28 -12.0% 23 11 n/a n/a 33 1.948051948 33 31.2 2 32 n/a n/a 33 0.3 33 1 1.68% 3 31 67.0 3 31 4.6% 2 32 147.1 2 32 1.818181818 32 n/a n/a 24 13.8 21 13 n/a n/a 32 4.8 18 16 78.0 2 32 n/a n/a 16 2.2% 1 33 2.626262626 31 29.5% 1 33 114.20 10 24 1.25 32 n/a 53.2 1 33 81.70 6 28 47.1 2 32 4.204545455 27 11 12 22 46 19 15 0.037 4 30 27.5 2 32
Latvia 42.59559885 24 5.3 27 4.50% 10 24 3.90% 23 11 21.5% 4 30 4.70% 16 18 19,370 9 25 91 10 24 2 26 7 5 29 139 4 30 0.00% 1 13 0.50% 30 5 40 4 30 0.10% 21 13 9.4E+08 12 22 34.42 5 29 6.439393939 18 20.00% 19 15 31.0% 24 10 21.0% 18 16 85.10 17 17 6.0 20 15 26.8 4 30 8.766233766 12 59 16 18 23.9% 17 17 0.77 20 14 4.0 28 6 79.17 21 13 -11.5% 22 12 30.7 11 23 3.896103896 27 3.4 17 17 n/a n/a 33 750.1 3 31 0.09% 31 3 75.4 7 27 6.6% 7 27 296.1 25 9 3.80952381 26 n/a n/a 24 15.5 17 17 63.2% 8 26 4.2 11 23 99.9 30 4 n/a n/a 16 34.0% 22 12 4.494949495 21 88.9% 18 16 108.76 7 27 26.01 28 n/a 80.1 8 26 97.28 25 9 54.0 3 31 4.886363636 24 6 7 27 17 12 22 0.53 15 19 40.0 9 25
Lithuania 51.19408369 17 6.7 17 5.00% 16 18 1.90% 6 28 21.6% 3 31 5.70% 23 11 21,610 12 22 98 32 2 6 31 2 7.207792208 17 424 12 22 0.00% 1 13 0.50% 30 5 62 13 21 0.19% 26 8 4.5E+09 23 11 37.64 6 28 8.207070707 4 15.00% 28 6 32.0% 23 11 21.0% 18 16 83.17 16 18 6.3 17 17 6.2 28 6 8.246753247 17 61 18 16 9.5% 8 26 0.80 27 7 4.2 26 8 84.14 26 8 -0.9% 1 33 47.4 21 13 4.329004329 23 2.7 23 11 70.12% 17 17 440.3 9 25 0.77% 10 25 74.9 6 28 7.0% 13 21 287.5 22 12 3.896103896 25 n/a n/a 24 19.0 13 21 65.1% 23 11 3.9 7 27 99.8 29 5 n/a n/a 16 29.9% 18 16 6.060606061 12 83.1% 11 23 134.89 28 6 29.27 26 n/a 81.3 12 22 97.93 30 4 66.4 13 21 6.590909091 18 16 16 18 15 10 24 1.469 24 10 39.9 8 26
Luxembourg 63.14393939 11 9.2 2 6.90% 23 11 2.60% 13 21 6.8% 29 5 6.40% 27 7 81,110 31 3 94 14 20 7 33 1 10.19480519 10 370 10 24 0.20% 22 12 0.50% 30 5 65 14 20 0.18% 25 9 6.2E+10 31 3 105.78 25 9 9.532828283 2 18.19% 24 10 45.8% 15 19 17.0% 29 5 98.56 32 2 1.5 33 1 9.6 18 16 8.571428571 15 81 27 7 7.1% 6 28 0.74 16 18 15.3 1 33 79.81 22 12 -16.2% 31 3 78.0 29 5 4.588744589 21 2.3 28 6 n/a n/a 33 290.5 14 20 0.24% 24 10 81.7 24 10 5.4% 3 31 264.6 13 21 5.627705628 12 67.3 18 16 15.2 18 16 69.4% 33 1 3.6 5 29 100.0 33 1 n/a n/a 16 34.3% 23 11 7.474747475 3 98.8% 33 1 142.18 30 4 37.57 13 n/a 87.4 23 11 97.41 28 6 79.0 21 13 7.954545455 15 9 10 24 11 7 27 11.183 33 1 49.0 20 14
Malta 45.20743146 19 7.3 12 9.40% 31 3 4.90% 27 7 5.7% 32 2 6.20% 26 8 30,560 19 15 n/a n/a 25 n/a n/a 30 7.012987013 18 283 8 26 0.00% 1 13 0.50% 30 5 32 1 33 0.32% 29 5 4.4E+09 22 12 82.14 17 17 7.133838384 12 35.00% 1 33 35.0% 21 13 18.0% 28 6 86.06 19 15 5.3 22 12 8.3 22 12 3.961038961 31 54 12 22 n/a n/a 33 0.70 6 28 3.3 31 3 61.55 5 29 -4.5% 7 28 n/a n/a 33 5.844155844 14 5.6 5 29 90.66% 32 2 78.1 29 5 0.41% 17 17 82.7 31 3 8.2% 17 17 238.0 4 30 4.025974026 23 n/a n/a 24 9.8 29 5 67.5% 32 2 4.7 17 17 94.1 3 31 n/a n/a 16 25.3% 12 22 3.333333333 28 86.9% 16 18 143.39 31 3 48.33 1 n/a 79.5 7 27 83.65 7 27 54.2 4 30 6.590909091 18 3 4 30 4 4 30 6.794 32 2 47.1 18 16
Netherlands 67.6461039 6 7.5 9 5.00% 16 18 3.00% 16 18 10.3% 16 18 4.30% 10 24 56,370 27 7 97 27 7 2 26 7 10.64935065 9 3011 30 4 1.80% 28 6 0.50% 30 5 678 28 6 0.17% 23 11 -1.5E+11 2 32 100.88 23 11 7.512626263 9 25.80% 7 27 49.5% 11 23 21.0% 18 16 96.63 30 4 3.1 26 8 6.3 27 7 7.792207792 18 82 28 6 13.4% 9 25 0.77 20 14 8.4 3 31 77.93 16 18 -10.1% 14 20 78.1 30 4 6.753246753 5 3.6 12 22 73.07% 18 16 104.7 24 10 0.16% 27 7 81.4 22 12 10.1% 25 9 315.1 28 6 8.051948052 3 79.3 32 2 9.6 30 4 64.6% 19 15 5.4 26 8 99.0 21 13 11 31 3 36.7% 27 7 6.464646465 9 91.3% 23 11 124.98 19 15 43.92 6 n/a 88.4 26 8 97.05 24 10 91.7 30 4 12.95454545 2 63 28 6 183 29 5 2.218 27 7 58.6 30 4
Nigeria 30.16955267 33 3.3 33 1.40% 2 32 3.40% 19 15 18.6% 5 29 17.50% 33 1 2,100 2 32 n/a n/a 25 n/a n/a 30 6.688311688 19 844 17 17 0.00% 1 13 0.50% 30 5 42 6 28 2.35% 33 1 2.4E+09 15 19 12.13 1 33 6.502525253 17 30.00% 4 30 24.0% 27 7 7.5% 33 1 13.94 1 33 9.3 13 21 7.5 25 9 2.532467532 33 24 1 33 n/a n/a 33 0.64 2 32 0.6 32 2 46.79 1 33 -3.6% 3 31 n/a n/a 33 3.333333333 29 72.2 1 33 17.12% 8 26 0.7 32 2 0.00% 33 1 55.0 1 33 3.0% 1 33 108.1 1 33 0.779220779 33 n/a n/a 24 19.6 12 22 n/a n/a 32 n/a n/a 33 59.6 1 33 n/a n/a 16 17.3% 5 29 2.373737374 33 35.5% 2 32 99.07 1 33 0.03 33 n/a 54.4 2 32 84.76 8 26 34.0 1 33 4.659090909 25 20 20 14 44 17 17 0.015 3 31 20.1 1 33
Norway 63.40728716 10 7.1 14 3.90% 7 27 4.00% 26 8 6.3% 30 4 4.50% 14 20 84,090 32 2 n/a n/a 25 1 22 11 8.246753247 14 1098 20 14 0.20% 22 12 1.25% 9 26 398 25 9 0.08% 15 19 -4.1E+09 6 28 140.46 30 4 4.166666667 31 22.00% 14 20 39.4% 18 16 25.0% 5 29 95.67 29 5 n/a n/a 33 n/a n/a 33 11.42857143 5 85 31 3 71.6% 32 2 0.85 32 2 6.7 12 22 92.65 33 1 -3.7% 4 30 82.9 32 2 8.528138528 1 1.8 32 2 80.40% 25 9 29.9 30 4 0.26% 22 12 83.2 33 1 10.5% 28 6 312.3 27 7 8.354978355 2 74.7 28 6 13.0 25 9 64.9% 21 13 7.6 33 1 100.0 33 1 1 23 11 39.2% 30 4 6.161616162 11 97.0% 32 2 107.46 6 28 44.04 5 n/a 89.9 32 2 96.89 23 11 86.6 24 10 9.431818182 12 18 18 16 54 20 14 1.291 22 12 50.4 23 11
Poland 43.4992785 22 6.5 18 5.70% 19 15 5.20% 29 5 15.6% 8 26 4.80% 18 16 16,670 6 28 99 33 1 -2 7 26 6.428571429 21 1100 21 13 0.00% 1 13 6.50% 7 28 201 20 14 0.08% 15 19 1.7E+10 26 8 50.03 9 25 5.997474747 22 19.00% 23 11 36.0% 19 15 23.0% 10 24 76.44 13 21 20.3 7 27 7.7 23 11 3.896103896 32 56 14 20 7.8% 7 27 0.71 8 26 7.8 6 28 65.64 7 27 -6.2% 10 24 27.3 8 26 3.203463203 30 3.7 9 25 59.41% 12 22 93.2 25 9 1.91% 2 32 76.6 9 25 6.5% 6 28 260.4 11 23 5.497835498 14 67.8 19 15 13.4 23 11 65.9% 26 8 4.6 15 19 99.8 29 5 n/a n/a 16 28.2% 15 19 5.505050505 14 83.2% 12 22 130.40 26 8 22.11 30 n/a 80.8 9 25 93.86 16 18 70.4 16 18 6.477272727 20 22 21 13 42 16 18 0.423 12 22 39.9 8 26
Portugal 51.97150072 16 7.6 7 4.90% 14 20 6.50% 33 1 8.7% 22 12 4.40% 13 21 23,730 13 21 96 23 11 1 22 11 8.766233766 12 877 18 16 0.00% 1 13 0.50% 30 5 128 19 15 0.12% 22 12 3.8E+09 21 13 101.22 24 10 3.787878788 32 30.00% 4 30 53.0% 7 27 23.0% 10 24 75.48 12 22 11.5 11 23 9.9 16 18 10.90909091 6 62 19 15 32.7% 25 9 0.77 20 14 4.3 25 9 87.07 27 7 -15.2% 28 6 61.5 24 10 6.233766234 9 2.7 23 11 94.70% 33 1 233.4 19 15 0.30% 20 14 81.0 18 16 9.5% 23 11 255.0 8 26 3.246753247 27 68.5 20 14 23.1 7 27 64.1% 17 17 4.7 17 17 95.4 6 28 n/a n/a 16 22.5% 8 26 4.292929293 23 78.3% 8 26 116.26 12 22 40.81 11 n/a 80.9 11 23 97.32 26 8 73.9 17 17 7.159090909 17 9 10 24 45 18 16 1.079 21 13 44.2 14 20
Romania 30.47077922 32 4.3 30 5.90% 20 14 3.90% 23 11 n/a n/a 33 6.10% 25 9 14,170 5 29 n/a n/a 25 -2 7 26 4.285714286 32 400 11 23 0.00% 1 13 6.50% 7 28 81 15 19 0.07% 11 23 3.6E+09 19 15 25.97 2 32 6.313131313 19 16.00% 26 8 10.0% 33 1 19.0% 27 7 64.42 4 30 31.2 4 30 20.1 6 28 5 27 45 6 28 24.7% 19 15 0.70 6 28 3.8 29 5 68.46 10 24 -4.5% 7 28 n/a n/a 33 2.380952381 32 5.6 5 29 n/a n/a 33 305.8 13 21 0.31% 19 15 74.4 5 29 5.7% 4 30 255.9 9 25 1.861471861 31 n/a n/a 24 20.6 9 25 64.8% 20 14 3.3 2 32 98.8 10 24 n/a n/a 16 15.3% 2 32 3.232323232 29 78.5% 9 25 117.44 14 20 29.55 25 n/a 74.9 4 30 76.29 4 30 59.1 8 26 3.068181818 31 2 2 32 25 14 20 0.156 7 27 35.6 4 30
Slovakia 38.76803752 27 5.1 28 3.00% 4 30 1.90% 6 28 13.3% 10 24 1.40% 2 32 20,250 11 23 98 32 2 5 30 3 5.194805195 26 115 2 32 0.00% 1 13 0.50% 30 5 36 3 31 0.10% 21 13 -3.3E+08 8 26 67.21 15 19 6.186868687 20 21.00% 15 19 25.0% 26 8 20.0% 24 10 74.52 11 23 8.2 15 19 16.5 7 27 6.233766234 20 52 9 25 29.9% 22 12 0.72 10 24 5.7 15 19 78.37 17 17 -9.0% 12 22 30.7 11 23 4.025974026 25 4.7 7 27 51.82% 10 24 129.5 22 12 0.78% 8 26 76.9 10 24 7.0% 13 21 290.4 23 11 4.372294372 21 69.5 21 13 21.5 8 26 66.8% 30 4 4.0 8 26 99.6 25 9 n/a n/a 16 23.0% 9 25 5 19 89.9% 21 13 133.52 27 7 31.17 21 n/a 80.9 11 23 92.36 13 21 56.2 6 28 2.613636364 32 3 4 30 0 1 33 0.183 8 26 40.2 10 24
Slovenia 44.97655123 20 8.7 3 8.10% 28 6 5.40% 31 3 11.0% 13 21 9.40% 32 2 28,240 17 17 95 17 17 1 22 11 4.480519481 31 82 1 33 0.00% 1 13 0.50% 30 5 43 7 27 0.07% 11 23 4.9E+08 11 23 43.37 8 26 6.186868687 20 19.00% 23 11 50.0% 10 24 22.0% 12 22 77.40 14 20 8.6 14 20 7.5 25 9 7.532467532 19 57 15 19 37.9% 27 7 0.74 16 18 6.5 13 21 68.54 11 23 -10.3% 15 19 45.3 19 15 5.108225108 19 1.8 32 2 n/a n/a 33 666.1 4 30 0.24% 24 10 80.5 14 20 8.5% 18 16 300.2 26 8 5.194805195 16 70.1 22 12 13.9 20 14 64.0% 16 18 4.9 20 14 99.7 26 8 n/a n/a 16 28.5% 16 18 4.292929293 23 86.6% 15 19 122.70 18 16 31.34 19 n/a 83.0 16 18 74.93 3 31 68.8 14 20 3.522727273 28 0 1 33 3 3 31 0.481 14 20 44.1 13 21
South Africa 42.1482684 25 5.6 24 4.90% 14 21 2.10% 7 27 7.4% 28 6 4.40% 13 21 6,440 3 31 96 23 11 0 16 17 5.519480519 25 919 19 15 0.00% 1 13 9.00% 4 31 97 17 17 0.08% 15 19 3.2E+09 16 18 62.41 13 21 6.944444444 14 27.00% 5 29 33.3% 22 12 15.0% 31 3 59.62 3 31 1.6 32 2 9.7 17 17 5.38961039 25 44 5 29 5.3% 4 30 0.78 23 11 7.5 8 26 75.56 13 21 -5.0% 8 26 51.8 22 12 4.415584416 22 25.8 3 31 37.38% 9 25 4.7 31 3 0.00% 33 1 64.4 2 32 9.1% 21 13 193.2 3 31 4.112554113 22 38.5 11 23 64.2 1 33 65.5% 25 9 6.2 28 6 94.6 4 30 1 23 11 16.3% 3 31 4.343434343 22 70.0% 3 31 161.80 33 1 2.20 31 n/a 64.5 3 31 78.46 5 29 64.7 11 23 5.795454545 22 18 18 16 107 24 10 0.118 6 28 32.7 3 31
Spain 59.16125541 12 5.5 25 5.10% 17 17 4.00% 26 8 10.8% 15 19 4.20% 8 26 29,740 18 16 92 11 23 -2 7 26 12.07792208 3 2824 29 5 0.60% 24 10 0.50% 30 5 776 30 4 0.09% 17 17 3.4E+10 30 4 108.52 26 8 3.724747475 33 25.00% 10 24 54.0% 5 29 21.0% 18 16 73.56 10 24 24.0 6 28 13.4 10 24 9.74025974 8 61 18 16 31.5% 24 10 0.79 26 8 5.1 21 13 76.71 14 20 -16.9% 32 2 38.2 15 19 6.493506494 6 2.7 23 11 86.94% 31 3 84.1 28 6 1.34% 4 30 82.3 29 5 9.1% 21 13 264.6 14 20 4.761904762 18 61.0 14 20 36.9 3 31 66.0% 28 6 4.2 11 23 98.1 8 26 3 26 8 33.4% 20 14 6.616161616 6 93.2% 27 7 119.02 16 18 34.62 16 n/a 84.0 19 15 98.52 31 3 82.0 22 12 10.22727273 10 83 30 4 166 28 6 0.749 17 17 45.4 15 19
Sweden 69.57431457 3 5.8 21 4.80% 12 22 1.30% 1 33 8.7% 22 12 4.60% 15 19 58,890 28 6 93 13 21 0 16 17 11.2987013 6 2158 27 7 0.80% 26 8 0.50% 30 5 582 27 7 0.06% 8 26 1.8E+10 27 7 139.17 29 5 7.449494949 10 20.60% 16 18 52.3% 8 26 25.0% 5 29 95.19 28 6 2.5 29 6 4.4 32 2 12.46753247 2 85 31 3 71.9% 33 1 0.82 31 3 3.4 30 4 88.84 31 3 -5.6% 9 25 67.1 27 7 7.012987013 3 2.1 29 5 74.94% 20 14 86.3 27 7 0.77% 10 25 82.4 30 4 10.9% 30 4 271.0 16 18 6.363636364 9 74.9 29 5 24.5 5 29 62.2% 8 26 7.6 33 2 99.0 21 13 5 29 5 34.0% 22 12 6.464646465 9 94.5% 29 5 126.66 21 13 41.38 8 n/a 88.0 24 10 94.55 19 15 90.0 27 7 12.72727273 4 58 27 7 232 30 4 1.386 23 11 63.1 32 2
Switzerland 71.87590188 1 7.4 11 3.70% 6 28 2.20% 8 26 3.4% 33 1 2.60% 3 31 90,360 33 1 98 32 2 1 22 11 11.68831169 5 2332 28 6 2.60% 29 5 -0.25% 33 1 327 24 10 0.39% 32 2 -2.6E+11 1 33 168.50 33 1 6.881313131 15 8.50% 33 1 44.8% 17 17 7.7% 32 2 93.75 27 7 n/a n/a 33 n/a n/a 33 12.66233766 1 84 29 5 52.3% 30 4 0.80 30 4 4.4 24 10 82.72 25 9 -12.1% 24 10 84.6 33 1 5.887445887 13 3.5 13 21 70.09% 16 18 357.9 10 24 0.35% 18 16 83.1 32 2 11.3% 32 2 268.2 15 19 8.441558442 1 79.9 33 1 9.1 31 3 66.0% 28 6 4.9 20 14 99.0 21 13 7 30 4 39.7% 32 2 6.060606061 12 94.2% 28 6 127.31 22 12 46.54 3 n/a 89.6 31 3 86.97 10 24 89.4 26 8 12.84090909 3 69 29 5 144 26 8 1.964 25 9 65.5 33 1
United Kingdom 70.47979798 2 8.5 5 7.40% 26 8 3.20% 18 16 9.4% 18 16 8.10% 31 3 45,380 22 12 93 13 21 3 29 4 12.4025974 2 11325 33 1 4.00% 33 1 1.75% 8 27 1780 33 1 0.18% 25 9 3.1E+10 28 6 143.83 31 3 5.681818182 25 19.00% 23 11 45.0% 16 18 20.0% 24 10 92.31 24 10 112.0 3 31 n/a n/a 33 8.636363636 13 78 25 9 23.7% 16 18 0.78 23 11 5.2 19 15 78.71 19 15 -10.6% 18 16 34.7 13 21 5.800865801 15 3.6 12 22 79.86% 24 10 111.1 23 11 0.79% 7 27 80.9 17 17 10.2% 26 8 296.1 25 9 7.619047619 4 75.4 30 4 13.2 24 10 63.5% 12 22 5.2 23 11 99.0 21 13 27 33 1 47.2% 33 1 7.525252525 2 94.8% 30 4 116.38 13 21 40.26 12 n/a 89.0 30 4 99.54 33 1 92.4 31 3 14.31818182 1 388 33 1 1886 33 1 2.269 29 5 59.8 31 3
Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem
Country New overall Old overall Macroeconomics Macroeconomic rank GDP growth GDP growth ranks GDP growth ranks (1 is best) 2021 GDP forecast 2021 GDP forecast ranks 2021 GDP forecast ranks (1 is best) Inflation rate Inflation rate ranks Inflation rate ranks (1 is best) Final consumption expenditure (annual % growth) Final consumption expenditure (annual % growth) ranks Final consumption expenditure (annual % growth) ranks (1 is best) GNI per capita GNI per capita ranks GNI per capita ranks (1 is best) Consumer confidence Consumer confidence (ranks) Consumer confidence ranks (1 is best) Productivity growth Productivity growth (ranks) Productivity growth ranks (1 is best) Private business landscape Private business landscape rank Number of investors Number of investors ranks Number of investors ranks (1 is best) % of global MNC registered % of global MNC registered ranks % of global MNC registered ranks (1 is best) Central bank lending rates Central bank lending rates ranks Central bank lending rates ranks (1 is best) Number of deals recorded Number of deals recorded ranks Number of deals recorded ranks (1 is best) % of "large" private businesses compared to overall large landscape % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks (1 is best) Foreign Direct Investment, Net inflows Foreign Direct Investment, Net inflows ranks Foreign Direct Investment, Net inflows ranks (1 is best) Monetary sector credit to private sector (% GDP) Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings (1 is best) Tax and regulatory environment Tax and regulatory regime rank Corporate tax rate Corporate tax rate rank Corporate tax rate rank (1 is best) Income tax rate Income tax rate ranks Income tax rate ranks (1 is best) Indirect tax rate Indirect tax rate rank Indirect tax rate rank (1 is best) Regulatory quality Regulatory quality ranks Regulatory quality ranks (1 is best) Days to obtain an operating licence Days to obtain an operating licence ranks Days to obtain an operating licence ranks (1 is best) Senior management time spent dealing with regulation Senior management time spent dealing with regulation ranks Senior management time spent dealing with regulation ranks (1 is best) Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance Metrics rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) Global gender pay gap index Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) CO2 emissions (metric tons per capita) CO2 emissions (metric tons per capita) ranks CO2 emissions (metric tons per capita) ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) % CO2 emissions reduction % CO2 emissions reduction ranks % CO2 emissions reduction ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Public health Public health rank Infant mortality rate Infant mortality rate ranks Infant mortality rate ranks (1 is best) % of population vaccinated % of population vaccinated ranks % of population vaccinated ranks (1 is best) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks (1 is best) Cumulative case fatality rate Cumulative case fatality rate ranks Cumulative case fatality rate ranks (1 is best) Life expectancy Life expectancy ranks Life expectancy ranks (1 is best) Health spending Health spending ranks Health spending ranks (1 is best) Age standardised cancer death rate by country Age standardised cancer death rate by country ranks Age standardised cancer death rate by country ranks (1 is best) Education, skills, talent Education, skills, talent rank Employment rate Employment rate ranks Employment rate ranks (1 is best) Youth unemployment Youth unemployment ranks Youth unemployment ranks (1 is best) Working age population (% 15-64) Working age population (% 15-64) ranks Working age population (% 15-64) ranks (1 is best) Government expenditure on education (%GDP) Government expenditure on education (%GDP) ranks Government expenditure on education (%GDP) ranks (1 is best) Literacy rate Literacy rate ranks Literacy rate ranks (1 is best) Number of universities in top 200 THE Rankings Number of universities in top 200 THE Rankings ranks Number of universities in top 200 THE Rankings ranks (1 is best) Educational attainment, completed at least short cycle tertiary Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks (1 is best) Technology and infrastructure Technology and infrastructure rank Internet usage Internet usage Internet usage (1 is best) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Mobile Connectivity Index  Mobile Connectivity Index Ranks Mobile Connectivity Index Ranks (1 is best) Cyber security Cyber security ranks Cyber security ranks (1 is best) Supply chain resilience Supply chain resilience ranks Supply chain resilience ranks (1 is best) Startup ecosystem Startup ecosystem rank Number of start ups Number of start ups ranks Number of start ups ranks (1 is the best) Number of women founders Number of women founders ranks Number of women founders ranks (1 is the best) Number of unicorns per capita Number of unicorns per capita ranks Number of unicorns per capita ranks (1 is the best) Innovation Index Innovation Index ranks Innovation Index (1 is the best)
Austria 51.2 15 6.5 27 1.42% 12 22 3.50% 9 16 1.50% 21 9 1.02% 5 30 51440 27 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3 19 437 21 14 0.00% 1 13 0.00% 11 2 87 16 18 93% 25 6 -8100 4 31 94 22 11 4.3 29 25.00% 7 16 55% 3 23 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.6 8 76 24 7 74% 29 6 0.777 22 13 7.1 12 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 11 3.29 22 11 60.61% 18 17 206 11 24 1.47% 22 13 82.07 26 9 10.30% 29 5 120.75 25 10 9.3 8 72.40% 23 11 8.50% 28 7 66.12% 27 8 5.35% 25 10 98% 7 17 1 20 8 28.43% 17 18 8.8 12 87.71% 23 12 119.78 16 20 29 15 13 84.21 26 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Belgium 50.6 17 7.9 17 1.41% 11 23 4.00% 20 11 1.40% 22 8 1.54% 13 22 47950 24 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.2 14 568 25 10 0.40% 23 11 0.00% 11 2 233 22 12 84% 14 17 -28966 2 33 77 17 15 3.7 32 25.00% 7 16 50% 5 21 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.4 9 76 24 7 65% 27 8 0.789 27 8 8.2 7 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 13 3.24 23 10 72.50% 29 6 166 13 22 2.05% 13 22 81.65 24 11 10.30% 29 6 132.25 16 19 8.1 13 64.70% 7 26 14.20% 16 19 63.75% 11 22 6.41% 30 5 99% 11 13 4 28 6 35.12% 25 10 8.2 16 88.66% 24 11 99.74 2 34 39 25 8 82.56 23 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bulgaria 43 25 8.3 13 3.39% 26 9 4.40% 26 7 3.10% 7 17 4.71% 31 4 9570 4 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.3 30 99 10 25 0.00% 1 13 0.00% 11 2 24 5 29 66% 5 26 2076 11 24 52 10 22 12.6 2 10.00% 33 2 10% 34 1 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.9 20 44 4 21 62% 24 11 0.746 17 17 5.9 18 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 32 8.14 7 26 19.40% 4 31 228 9 26 4.17% 1 34 75.3 5 28 7.40% 15 14 132.89 15 20 6.3 22 70.10% 16 17 8.90% 27 8 65.42% 23 12 4.09% 11 24 98.39% 9 15 0 1 9 24.71% 13 22 3.1 31 64.78% 4 31 116.21 11 25 27 9 15 70.37 4 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Croatia 38.5 29 9.7 4 2.94% 24 11 4.70% 27 6 0.70% 27 4 3.47% 25 10 14990 7 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 32 31 3 32 0.00% 1 13 2.50% 5 7 37 10 24 77% 9 22 1170 7 28 61 13 19 7.8 15 18.00% 27 8 30% 24 8 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.5 19 47 8 20 56% 19 15 0.733 14 19 4.1 27 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 32 8.91 5 28 42.10% 8 27 308 7 28 2.12% 11 24 76.97 10 23 6.80% 12 17 153.43 3 32 4.7 31 62.10% 6 27 16.60% 12 22 64.77% 20 14 3.92% 7 28 99.27% 23 10 0 1 9 18.29% 6 29 3.4 29 72.69% 6 29 106.64 6 30 26 8 16 75.29 11 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cyprus 54.5 12 9.6 5 3.08% 25 10 3.00% 4 20 0.20% 34 1 4.22% 28 7 27710 18 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.3 13 79 8 27 0.00% 1 13 0.00% 11 2 33 7 27 100% 34 1 25930 27 8 114 28 6 11.3 4 12.50% 31 3 35% 20 11 19% 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 31 57 15 14 15% 1 31 0.707 7 26 6.1 15 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.6 15 8.61 6 27 62.10% 19 16 117 17 18 0.46% 33 2 79.51 15 18 6.80% 12 16 108.49 31 4 9 10 70.50% 17 16 16.60% 12 22 71.33% 34 1 5.78% 28 7 99.06% 22 11 0 1 9 37.79% 29 6 7.5 18 84.43% 20 15 143.85 29 7 25 7 17 75.54 12 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Czech Republic 47.2 21 7.4 21 2.27% 19 15 4.20% 22 9 2.80% 8 16 2.84% 21 14 21930 14 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.7 16 186 16 19 0.00% 1 13 0.25% 8 4 126 19 15 99% 31 2 10752 21 14 54 11 21 9.4 9 19.00% 23 9 23% 28 5 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 31 54 13 16 40% 12 21 0.711 9 24 9.6 4 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 19 2.42 31 4 55.70% 13 22 60 24 11 1.80% 14 21 79.5 14 19 7.70% 16 13 139.18 11 24 6.7 17 74.40% 27 8 5.60% 34 1 64.61% 18 15 3.85% 6 29 99% 11 13 0 1 9 20.95% 9 26 7.6 17 80.69% 15 20 123.54 18 18 30 17 12 78.4 19 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Denmark 57.1 7 8.2 14 2.85% 23 12 2.80% 3 21 0.70% 27 4 1.34% 10 25 64000 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 15 586 27 8 0.00% 1 13 0.00% 11 2 246 23 11 74% 8 23 -7499 5 30 164 33 2 2.6 34 22.00% 14 13 57% 2 24 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.8 7 88 34 1 54% 17 16 0.768 19 15 5.8 19 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.9 9 3.09 28 7 75.30% 31 4 78 22 13 0.74% 32 3 81.45 20 14 10.10% 27 7 151.67 5 30 10 6 74.50% 28 7 10.10% 23 12 63.67% 10 23 7.82% 33 2 99% 11 13 3 25 7 37.12% 28 7 12.7 2 97.64% 34 1 125.5 19 17 44 33 2 85.39 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Estonia 52.4 13 8.1 15 5% 32 3 3.40% 8 17 2.20% 13 13 3.18% 23 12 23250 16 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.4 22 181 15 20 0.00% 1 13 0.00% 11 2 65 13 21 87% 17 14 2963 15 20 64 14 18 9.9 7 20.00% 19 10 20% 29 4 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 26 75 23 8 28% 8 25 0.733 14 19 12.1 2 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 22 3.47 19 14 46.50% 10 25 536 4 31 0.86% 30 5 77.63 11 22 6.70% 9 18 130.11 19 16 8.7 11 73.80% 26 9 11.10% 22 13 62.78% 7 26 5% 20 15 99.82% 30 3 0 1 9 40.29% 32 3 10.8 9 89.36% 26 9 147.18 31 4 35 21 10 79.96 20 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Finland 55.9 8 5.6 30 1.15% 7 27 2.30% 1 23 1% 25 6 0.92% 4 31 50000 26 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 9 583 26 9 0.40% 23 11 0.00% 11 2 218 20 14 73% 7 24 15768 24 11 100 23 10 3.8 31 20.00% 19 10 57% 1 25 24% 6 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.5 5 85 31 2 60% 21 13 0.861 34 1 8 9 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.5 4 2.15 33 2 63.50% 21 14 96 19 16 0.76% 31 4 81.55 22 13 9% 21 10 106.96 32 3 9.1 9 72.20% 22 12 17.20% 9 25 61.34% 4 29 6.38% 29 6 100% 34 1 1 20 8 35.25% 26 9 11 8 88.89% 25 10 129.24 24 12 31 18 11 86.78 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
France 59.7 6 9.4 6 1.49% 13 21 5.80% 31 4 1.10% 24 7 1.56% 15 20 42460 23 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.3 3 2708 32 3 4.40% 33 2 0.00% 11 2 1395 32 2 81% 11 20 51039 32 3 124 29 5 5.4 24 26.50% 6 17 45% 12 16 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.3 4 69 21 10 84% 31 4 0.784 25 10 4.6 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.1 7 3.19 25 9 66.10% 25 10 73 23 12 1.65% 19 16 82.39 29 6 11.30% 32 3 131.86 17 18 6.4 20 65.30% 8 25 19.60% 6 27 61.18% 3 30 5.45% 27 8 99% 11 13 5 29 5 30.13% 18 17 8.7 13 82.04% 18 17 110.62 9 27 43 30 4 80.71 22 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Germany 60.8 4 7 24 0.59% 3 31 3.60% 13 15 1.40% 22 8 1.88% 16 19 48600 25 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.7 2 3614 33 2 3.20% 32 3 0.00% 11 2 1112 31 3 92% 24 7 67619 33 2 87 21 12 5.9 21 30.00% 2 19 45% 12 16 19% 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.9 14 80 27 5 59% 20 14 0.796 28 7 8.6 6 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9 14 3.24 23 10 64.20% 22 13 95 20 15 2.20% 10 25 81.3 18 15 11.40% 33 2 133.59 14 21 10 6 76.70% 32 3 5.80% 33 2 64.13% 15 18 4.91% 19 16 99% 11 13 21 33 2 25.74% 15 20 11.5 5 89.74% 28 7 128.36 23 13 42 29 5 83.06 24 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Greece 32.8 32 7.4 21 1.87% 15 19 3.80% 15 13 0.20% 34 1 1.09% 7 28 19750 13 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 27 86 9 26 0.00% 1 13 0.00% 11 2 35 9 25 38% 2 29 5000 17 18 82 18 14 5 26 24.00% 12 14 44% 16 15 24% 6 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 27 50 10 18 43% 13 20 0.689 3 30 6.1 15 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.4 21 3.61 17 16 59.50% 16 19 211 10 25 2.25% 9 26 81.28 16 17 7.70% 16 13 128.97 20 15 2.4 33 56.30% 3 30 35.20% 2 31 63.04% 8 25 3.96% 9 26 95.29% 5 19 0 1 9 21.20% 10 25 4.9 27 72.95% 7 28 113.45 10 26 37 22 9 70.56 5 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hungary 44.5 23 8.7 10 4.58% 30 5 4.30% 25 8 3.30% 6 18 4.25% 29 6 16500 9 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3 19 150 13 22 0.00% 1 13 0.60% 7 5 48 11 23 95% 28 3 92165 34 1 38 6 25 9.7 8 9.00% 34 1 15% 31 3 27% 1 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 27 44 4 21 36% 11 22 0.688 2 31 4.7 24 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.1 28 4.69 11 22 58.80% 15 20 54 27 8 3.67% 2 33 76.95 9 24 6.70% 9 18 169.86 1 34 6.7 17 69.70% 15 18 11.40% 20 15 64.77% 20 14 4.67% 15 20 99.38% 24 9 0 1 9 21.40% 11 24 5.4 26 76.07% 10 25 106.07 5 31 31 18 11 76.57 16 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ireland 52.3 14 12.1 1 5.86% 34 1 4.20% 22 9 0.90% 26 5 3.43% 24 11 64100 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.6 17 468 23 12 1.60% 29 5 0.00% 11 2 219 21 13 85% 15 16 -46633 1 34 33 4 27 6.9 20 12.50% 31 4 48% 8 19 23% 8 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.9 15 72 22 9 35% 10 23 0.8 30 5 7.6 10 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 17 3.52 18 15 74.20% 30 5 253 8 27 1.33% 23 12 81.45 20 14 6.90% 14 15 131.15 18 17 5.9 26 68.10% 12 21 12.50% 17 18 65.04% 22 13 3.51% 3 32 99% 11 13 0 1 9 36.66% 27 8 7.4 20 84.52% 21 14 105.38 4 32 28 12 14 85.41 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Italy 47.5 20 6.8 26 0.34% 2 32 4.20% 22 9 0.60% 30 3 0.30% 2 33 34530 21 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.1 5 962 28 7 1.20% 26 9 0.00% 11 2 756 29 5 88% 19 12 31185 28 7 84 19 13 5.9 21 24.00% 12 14 43% 17 14 22% 11 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 22 53 11 17 46% 14 19 0.721 12 21 5.4 21 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 10 3.14 26 8 68.40% 28 7 51 28 7 2.80% 6 29 82.67 31 4 8.70% 20 11 121.17 24 11 5.3 28 58.10% 4 29 29.20% 4 29 64.47% 17 16 4% 10 25 99.02% 21 12 3 25 7 14.35% 3 32 6.2 24 74.39% 8 27 133.08 25 11 27 9 15 76.15 14 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Kenya 36.6 30 9 9 5.39% 33 2 7.60% 34 1 5.10% 2 22 5.00% 32 3 1750 1 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 34 137 12 23 0.00% 1 13 7.00% 2 10 23 4 30 1332 8 27 32 3 28 8.4 12 30.00% 2 19 30% 24 8 16% 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.6 18 31 3 22 67% 28 7 0.692 4 29 0.4 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 25 28.81 2 31 1.70% 2 33 4 33 2 2.06% 12 23 69.32 3 30 5.20% 2 25 99.19 34 1 5.3 28 72.40% 23 11 7.40% 31 4 58.21% 2 31 5.31% 24 11 78.02% 2 22 0 1 9 2.18% 1 34 0.8 33 17.83% 1 34 103.77 3 33 <1 1 22 49.62 2 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Latvia 42.6 26 6.2 29 2.08% 17 17 3.90% 17 12 2.80% 8 16 2.29% 18 17 17730 10 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 29 76 7 28 0.00% 1 13 0.00% 11 2 27 6 28 88% 18 13 1059 6 39 35 5 26 8.1 13 20.00% 19 10 31% 23 9 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.9 6 57 15 14 61% 23 12 0.778 23 12 4 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.5 30 4.93 9 24 46.40% 9 26 539 3 32 1.69% 17 18 75.65 7 26 6.20% 6 21 141.03 9 26 7.6 14 71.60% 20 13 12.40% 18 17 64.18% 16 17 4.40% 13 22 99.89% 31 2 0 1 9 33.07% 22 13 4.9 27 83.58% 19 16 108.66 8 28 27 9 15 74.78 8 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lithuania 49.1 18 6.9 25 4.33% 28 7 3.20% 7 18 2.30% 12 14 2.70% 20 15 19030 11 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 25 100 11 24 0.00% 1 13 0.00% 11 2 70 14 20 90% 21 10 1574 9 26 38 6 25 10.4 5 15.00% 29 6 20% 29 4 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 11 60 17 13 27% 7 26 0.804 31 4 4.1 27 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.2 27 3.66 15 18 60.40% 17 18 631 1 34 1.50% 21 14 75.61 6 27 6.60% 8 19 141.71 8 27 6.6 19 71.60% 20 13 11.90% 19 16 62.29% 6 27 3.81% 5 30 99.82% 29 4 0 1 9 34.54% 24 11 8.4 14 79.72% 12 23 168.82 34 1 28 12 14 77.53 18 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Luxembourg 54.9 10 10.1 3 2.31% 20 14 4.10% 21 10 1.70% 16 11 3.52% 26 9 73900 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.7 24 207 17 18 0.00% 1 13 0.00% 11 2 51 12 22 63% 4 27 -11421 3 32 106 26 8 7.6 17 24.94% 11 15 46% 11 17 17% 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.8 17 80 27 5 75% 30 5 0.726 13 20 15.3 1 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 16 3.3 21 12 62.90% 20 15 133 15 20 1.06% 28 7 82.78 32 3 5.30% 3 23 133.89 13 22 7.2 16 67.90% 11 22 17% 10 24 67.90% 32 3 3.57% 4 31 100% 34 1 0 1 9 34.28% 23 12 11.8 4 97.06% 33 2 135.76 27 9 37 22 9 83.3 25 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Malta 51.1 16 11.5 2 4.94% 31 4 4.70% 27 6 1.60% 19 10 6.82% 34 1 27950 19 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.5 28 36 4 31 0.00% 1 13 0.00% 11 2 11 1 33 42% 3 28 4256 16 19 84 19 13 7.4 18 35.00% 1 20 35% 20 11 18% 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.7 25 53 11 17 18% 3 30 0.703 6 27 3.2 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.6 3 4.62 12 21 81.70% 33 2 33 30 5 1.23% 27 8 83 33 2 9% 21 10 117.83 26 9 5.9 25 73.40% 25 10 9.10% 26 9 63.31% 9 24 4.82% 18 17 94.07% 3 21 0 1 9 22.12% 12 23 9.5 11 81.40% 17 18 144.14 30 5 43 30 3 74.86 9 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Netherlands 54.8 11 6.4 28 1.63% 14 20 3.50% 9 16 2.60% 10 15 1.52% 12 23 53060 28 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.2 8 21 2 33 1.60% 29 6 0.00% 11 2 632 27 7 91% 22 9 35689 30 5 101 25 9 4 30 25.00% 7 16 50% 7 20 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 22 82 29 4 24% 6 27 0.762 18 16 8.8 5 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 12 3.45 20 13 67.10% 27 8 103 18 17 0.91% 29 6 81.95 25 10 10% 25 8 152.84 4 31 10.5 4 77.80% 33 2 6.70% 32 3 64.07% 14 19 5.18% 23 12 99% 11 13 11 32 3 33.04% 21 14 12.1 3 94.71% 30 5 127.92 22 14 43 30 4 85.03 28 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Nigeria 22.7 33 0.9 34 0.80% 4 30 2.50% 2 22 11.30% 1 23 -0.99% 1 34 2030 2 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.6 33 277 18 17 0.00% 1 13 11.50% 1 11 34 8 26 2305 13 22 11 1 30 9.3 10 30.00% 2 19 24% 27 6 8% 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 30 25 1 24 19% 4 29 0.627 1 32 0.7 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 23 58.23 1 32 0.90% 1 34 1 34 1 1.32% 24 11 60.87 1 32 3.90% 1 26 113.68 29 6 1.2 34 50.20% 2 31 18.30% 7 26 55% 1 32 3.10% 2 33 60% 1 23 0 1 9 17.35% 5 30 0.6 34 42% 2 33 88.18 1 35 <1 1 22 49.12 1 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Norway 63.7 2 7.3 23 0.86% 5 29 3.90% 17 12 2.10% 14 12 1.56% 14 21 82500 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 9 459 22 13 0.20% 21 12 0.00% 11 2 264 24 10 17056 26 9 141 30 4 5.1 25 22.00% 14 13 38% 19 12 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 3 84 30 3 97% 33 2 0.849 33 2 7 13 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2 2.34 32 3 67.00% 26 9 89 21 14 0.45% 34 1 82.35 28 7 10.10% 27 7 121.4 23 12 11.9 1 74.70% 29 6 10% 24 11 64.61% 18 15 7.91% 34 1 100% 34 1 1 20 8 38.03% 30 5 10.8 9 96.49% 32 3 107.17 7 29 41 27 6 86.67 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Poland 41.6 28 7.9 17 4.55% 29 6 3.50% 9 16 2.10% 14 12 4.44% 30 5 15350 8 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9 21 398 20 15 0.00% 1 13 0.10% 9 3 246 23 11 78% 10 21 14399 22 13 50 9 23 7.8 15 19.00% 23 9 32% 22 10 23% 8 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.1 33 56 14 15 21% 5 28 0.713 11 22 8.2 7 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 26 4.22 14 19 51.70% 12 23 30 31 4 2.60% 8 27 78.53 13 20 6.30% 7 20 157.74 2 33 6 24 68.70% 13 20 9.90% 25 10 66.45% 28 7 4.56% 14 21 99.79% 28 5 0 1 9 25.03% 14 21 6.2 24 77.54% 11 24 137.96 28 8 16 4 20 76.09 13 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Portugal 48.5 19 8.6 11 2.24% 18 16 3.90% 17 12 0.30% 31 2 2.09% 17 18 23160 15 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 11 291 19 16 0.00% 1 13 0.00% 11 2 96 17 17 94% 26 5 10332 20 15 100 23 10 4.7 27 21.00% 16 12 48% 8 19 23% 8 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.2 10 61 19 12 60% 21 13 0.775 20 14 4.8 23 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.1 7 2.53 29 6 85.20% 34 1 58 26 9 1.68% 18 17 81.29 17 16 9.40% 24 9 124.35 22 13 5 30 69.00% 14 19 18.30% 7 26 65.51% 24 11 5.02% 21 14 95.43% 6 18 0 1 9 18.69% 7 28 6.4 23 74.66% 9 26 116.46 12 24 37 22 9 76.55 15 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Romania 41.7 27 9.1 8 4.20% 27 8 6.00% 32 3 3.80% 5 19 5.59% 33 2 12620 6 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 26 157 14 21 0.00% 1 13 1.25% 6 6 78 15 19 82% 12 19 7365 19 16 26 2 29 12.9 1 16.00% 28 7 10% 34 1 19% 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 24 44 4 21 54% 17 16 0.7 5 28 3.8 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.5 34 9.41 4 29 28.30% 5 30 555 2 33 2.96% 5 30 76.3 8 25 5.60% 5 22 143.62 7 28 4.3 32 65.80% 9 24 16.80% 11 23 68.30% 33 2 3.10% 1 34 98.76% 10 14 0 1 9 14.68% 4 31 3.3 30 70.68% 5 30 117.08 13 23 24 6 18 72.45 6 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Slovakia 43.7 24 8.1 15 2.40% 21 13 4.70% 27 6 2.60% 10 15 2.90% 22 13 19210 12 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.9 23 61 6 29 0.00% 1 13 0.00% 11 2 18 3 31 94% 27 4 2313 14 21 68 15 17 9 11 21.00% 16 12 25% 26 7 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.6 21 49 9 19 64% 26 9 0.712 10 23 6.1 15 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.5 31 4.9 10 23 41.40% 7 28 200 12 23 3.04% 3 32 78.07 12 21 6.70% 9 18 147.47 6 29 6.1 23 67.50% 10 23 16.10% 14 21 67.82% 31 4 3.94% 8 27 99.60% 25 8 0 1 9 20.89% 8 27 6.5 22 80.66% 14 21 135.6 26 10 28 12 14 74.75 7 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Slovenia 45.3 22 8.6 11 2.40% 21 13 3.70% 14 14 1.60% 19 10 3.99% 27 8 25940 17 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.3 30 51 5 30 0.00% 1 13 0.00% 11 2 15 2 32 86% 16 15 1710 10 25 44 8 24 5.7 23 19.00% 23 9 50% 5 21 22% 11 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.9 15 60 17 13 63% 25 10 0.741 16 18 6.8 14 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 18 1.53 34 1 48.70% 11 24 421 6 29 1.55% 20 15 81.61 23 12 8.30% 18 12 137.37 12 23 7.6 14 70.90% 19 14 8.10% 29 6 63.93% 13 20 4.78% 17 18 99.71% 26 7 0 1 9 28.18% 16 19 6.8 32 79.75% 13 22 120.85 17 19 29 15 13 76.88 17 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
South Africa 33.6 31 1.9 33 0.06% 1 33 3.10% 5 19 4.10% 4 20 1.16% 8 27 6040 3 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 18 528 24 11 0.20% 21 12 3.50% 4 8 113 18 16 5116 18 17 69 16 16 7.2 19 28.00% 5 18 45% 12 16 15% 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.4 29 44 4 21 15% 1 31 0.781 24 11 7.5 11 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 24 26.82 3 30 15.10% 3 32 22 32 3 3.02% 4 31 65.04 2 31 8.30% 18 12 113.94 28 7 5.4 27 42.50% 1 32 57% 1 32 65.97% 26 9 6.51% 31 4 95% 4 20 1 20 8 11.83% 2 33 4.6 29 56.17% 3 32 165.6 33 2 2 3 21 60.14 3 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Spain 55.7 9 9.3 7 1.95% 16 18 6.40% 33 2 0.70% 27 4 1.27% 9 26 30360 20 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.8 4 1728 31 4 1.20% 26 8 0.00% 11 2 816 30 4 92% 23 8 14813 23 12 108 27 7 4.4 28 25.00% 7 16 47% 10 18 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 11 62 20 11 53% 16 17 0.788 26 9 5.5 20 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 5 3.14 26 8 78.60% 32 3 42 29 6 1.74% 15 20 82.21 27 8 9% 21 10 117.76 27 8 6.4 21 61.90% 5 28 32.50% 3 30 66.50% 29 6 4.21% 12 23 98.11% 8 16 3 25 7 31.11% 19 16 8.4 14 86.11% 22 13 118.25 15 21 31 18 11 80.26 21 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sweden 60.1 5 5.5 31 1.29% 9 25 3.10% 5 19 1.70% 16 11 0.85% 3 32 55820 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.4 7 1340 29 6 0.80% 25 10 0.00% 11 2 646 28 6 18% 1 30 16612 25 10 141 30 4 3.5 33 20.60% 18 11 53% 4 22 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.9 1 85 31 2 96% 32 3 0.823 32 3 3.5 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.2 1 2.45 30 5 64.90% 23 12 60 25 10 1.29% 26 9 82.6 30 5 10.90% 31 4 112.68 30 5 8.4 12 75.50% 31 4 20.10% 5 28 61.71% 5 28 7.57% 32 3 99% 11 13 5 29 5 32.82% 20 15 11.3 7 92.14% 29 6 126.32 20 16 40 26 7 84.34 27 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Switzerland 76.8 1 7.6 20 1.11% 6 28 3.50% 9 16 0.30% 31 2 1.07% 6 29 85490 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.5 1 1466 30 5 2.60% 31 4 -0.75% 34 1 265 25 9 82% 13 18 37313 31 4 168 34 1 11.9 3 14.93% 30 5 40% 18 13 8% 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.2 2 85 31 2 98% 34 1 0.798 29 6 4.4 26 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.2 6 3.64 16 17 58.10% 14 21 127 16 19 1.31% 25 10 83.03 34 1 11.90% 34 1 102.82 33 2 11.6 2 79.70% 34 1 8% 30 5 65.92% 25 10 5.13% 22 13 99% 11 13 7 31 4 38.98% 31 4 12.8 1 89.69% 27 8 127.19 21 15 48 34 1 87.12 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
United Kingdom 61.4 3 7.7 19 1.26% 8 26 5.30% 30 5 1.70% 16 11 1.51% 11 24 42220 22 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.1 5 9936 34 1 4.80% 34 1 0.10% 9 3 3089 34 1 69% 6 25 2237 12 23 146 32 3 7.9 14 19.00% 23 9 45% 12 16 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 11 77 26 6 50% 15 18 0.775 20 14 5.4 21 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.7 20 4.27 13 20 66.00% 24 11 491 5 30 1.72% 16 19 81.3 18 15 10% 25 8 139.34 10 25 10.5 3 75.30% 30 5 11.20% 21 14 63.89% 12 21 5.44% 26 9 99% 11 13 29 34 1 44.09% 33 2 11.4 6 94.90% 31 4 117.55 14 22 41 27 6 85.87 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Disclaimer

This content is for general information purposes only and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

Kontakta oss

My Lidén

My Lidén

Entrepreneurial & Private Business Leader

Tel 0709-29 28 92

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader

Tel 0709-29 14 47