Stort tapp för globala investeringar i klimatteknik

2023-10-30

klimatteknik - solpaneler i öknen

När konjunkturen saktar in minskar även satsningarna inom klimatteknik, som nu är tillbaka på samma nivå som 2018. Samtidigt går utvecklingen åt rätt håll inom vissa områden, som teknik för infångande och lagring av koldioxid samt grön vätgas. Det här visar PwC:s globala rapport “State of Climate Tech” som återkommande kartlägger riskkapital och Private Equity-investeringar inom klimatteknikområdet. 

Den ekonomiska osäkerheten och geopolitisk oro har satt sin prägel även på klimatsatsningarna. Enligt rapporten har riskkapitalets och PE-aktörernas investeringar i klimateknik fallit med hela 40 procent i år, och är därmed tillbaka på samma nivå som för fem år sedan.

– Det är oroande att satsningarna har minskat så drastiskt i en tid då klimatteknik behövs som mest. Samtidigt finns nu stora möjligheter för investerare eftersom behovet av klimattekniska innovationer bara kommer att öka, säger David Ringmar, som är ansvarig för hållbarhetsrådgivning inom PwC. 

Men det finns ljusglimtar. Eftersom riskkapital- och PE-investeringar för övriga branscher och sektorer fallit än mer (50 procent) har andelen investeringar i klimatteknik ökat till drygt 10 procent. Det här är en tydlig förbättring i förhållande till de sju procent som noterades 2018. Dessutom sker även en ökning av så kallade förstagångsinvesterare inom klimatteknik.

"Det är oroande att satsningarna har minskat så drastiskt i en tid då klimatteknik behövs som mest. Samtidigt finns nu stora möjligheter för investerare eftersom behovet av klimattekniska innovationer bara kommer att öka."

David Ringmar, ansvarig hållbarhetsrådgivning, PwC Sverige

Fler investeringar i teknik för utsläppsminskningar

PwC har tidigare uppmärksammat bristen på investeringar inom områden som kan leda till stora utsläppsminskningar. Nu kommer något mer positiva signaler från den utsläppstunga industrisektorn. 

– Vi märker tydligt att riskkapitalet och PE-aktörerna lägger mer fokus på startup-bolag med en affär inom utsläppsminskande teknik. Ökningen är till exempel 39 procent under det senaste året när det gäller teknik för infångande och lagring av koldioxid. Tittar vi på teknik för grön vätgas är ökningen hela 64 procent, berättar David Ringmar.

klimatteknik - lantbrukare kör drönare över majsfält

Blickarna riktas mot mer etablerade bolag

Under senare år har investerarna i allt högre grad ratat bolag som är i en tidig fas, till förmån för något mer etablerade bolag.

– Som exempel utgjorde bolag i en tidig fas hela två tredjedelar av samtliga klimatteknikaffärer 2019, men nu 2023 är andelen mindre än hälften. Det finns ofta utmaningar med att skala upp verksamheter, där det till exempel handlar om att skapa tillräcklig transparens på marknaden för att kunna attrahera kapital. Detta parallellt med ett svårt makroekonomiskt läge, avslutar David Ringmar.

"Vi märker tydligt att riskkapitalet och PE-aktörerna lägger mer fokus på startup-bolag med en affär inom utsläppsminskande teknik."

David Ringmar, ansvarig hållbarhetsrådgivning, PwC Sverige

Om rapporten

"State of Climate Tech 2023" är en global kartläggning som lyfter fram finansiella trender inom innovativ klimatteknik med fokus på startup-bolag.  I årets rapport har drygt 8 000 startup-bolag inom klimatteknik studerats, med fler än 32 000 affärer till ett totalt värde över 490 miljarder dollar.

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier