Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

I spåren av COP 26 - klimatindex visar allt större uppförsbacke för att nå Parisavtalet

2021-11-22

flod rinner genom skogslandskap sett ovanifrån

Trenden under pandemin med minskade klimatpåverkan är nu bruten och utsläppen tar fart igen. Det här ger en direkt påverkan på klimatmålen och vägen till koldioxidneutralitet tycks nu allt längre enligt PwC:s uppdaterade "Net Zero Economy Index".

I studien har PwC tittat närmare på utsläpp av koldioxid i relation till BNP i energisektorn. Resultaten visar att den så kallade koldioxidintensiteten nu minskar med 2,5 procent årligen. Det här är långt ifrån tillräckligt och med nuvarande förändringsnivåer så visar analysen att målet med koldioxidneutralitet inte ens uppfylls i slutet av århundradet. 

– Enligt våra uppdaterade beräkningar så måste minskningen av koldioxidintensitet vara 12,9 procent årligen mot 11,7 procent vid vår förra analys i början av året. Det här är alltså vad som krävs för att vi ska ha möjlighet att nå koldioxidneutralitet till mitten av det här århundradet och Parisavtalets tak för temperaturhöjning på 1,5 grader, berättar Johan Jacobsson, hållbarhetsspecialist på PwC. 
 

"Enligt våra uppdaterade beräkningar så måste minskningen av koldioxidintensitet vara 12,9 procent årligen mot 11,7 procent vid vår förra analys i början av året."

Johan Jacobsson, hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Klimatmålen måste omsättas i flera konkreta åtgärder

Även när pandemin påverkade världsekonomin och utsläppen som mest, så var det inget land inom G20 som klarade av att nå den nivå på 12,9 procents minskning som krävs. Faktum är att det bara är ett fåtal länder som någon gång har lyckats åstadkomma dubbelsiffriga nivåer när det gäller minskad koldioxidintensitet.  

– Även om majoriteten av G20-länderna har satt upp ambitiösa klimatmål, så måste dessa omsättas i fler konkreta åtgärder för att leda till den förändring som är nödvändig, menar Johan Jacobsson och avslutar; 

– Näringslivet har en viktig roll för att påskynda utvecklingen och nå nettonollutsläpp till mitten av det här århundradet. Det behövs fler gränsöverskridande samarbeten mellan företag inom olika branscher och sektorer. Fönstret är på väg att stängas och vi behöver agera nu.
 

"Även om majoriteten av G20-länderna har satt upp ambitiösa klimatmål, så måste dessa omsättas i fler konkreta åtgärder för att leda till den förändring som är nödvändig."

Johan Jacobsson, hållbarhetsspecialist, PwC

Om rapporten

"PwC Net Zero Economy Index" mäter minskningen av energirelaterade koldioxidutsläpp i ett globalt perspektiv. Analysen grundas i "BP Statistical Review of World Energy", som återspeglar koldioxidutsläpp baserade på användning av olja, gas och kol för förbränningsrelaterade aktiviteter.
 

Kontakta oss

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27