CSRD Fast Track: kom igång direkt med CSRD med vårt självskattningsverktyg

Ta reda på hur du ligger till inför CSRD med vårt digitala verktyg

CSRD är regelverket som påverkar de flesta företagen. Men många organisationer har svårt att komma igång och veta vad som ska göras och i vilken ordning. 

Därför har vi tagit fram CSRD Fast Track,  ett självskattningsverktyg som till ett fast pris ger dig en uppfattning om hur CSRD påverkar din verksamhet. Du får en överblick över din nuvarande mognad och hur långt det räcker för att klara kraven i hållbarhetsrapporteringen. 

I verktyget ingår

  • guidande videoklipp

  • självskattning av nuläge

  • en workshop med PwC:s specialister som går igenom resultaten.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på nästa steg.

illustration enkelt att komma igång

Enkelt att komma igång

Guidande videos och självtest ger dig koll på nuläget

illustration spara tid och resurser

Spara tid och resurser

Testdelen består av 30 frågor och utförs av minst en person.

illustration få insikter inför nästa steg

Få insikter inför nästa steg

Se resultaten i samlad vy och få rådgivning av en specialist.

Hur kan jag använda resultaten?

Verktyget ger dig värdefulla insikter som du kan använda för att arbeta smart med CSRD. Till exempel hjälper resultaten dig att

  • förstå omfattning och resursbehov för arbetet

  • skapa en intern, gemensam handlingsplan

  • göra djupdykningar kring detaljområden inom CSRD

  • utbilda ledning och nyckelpersoner kring företagets nuläge

  • ta fram en genomförbar handlingsplan för CSRD.

illustration självskattningsverktyg

I verktyget får du visualiseringar och sammanfattningar av ert nuläge.

Så går det till

Verktyget är byggt så att du snabbt och enkelt ska kunna ta del av resultaten, utan att din organisation behöver lägga mycket tid på förarbete. Ofta räcker det om självskattningsdelen genomförs av en person i din organisation med god inblick i er nuvarande hållbarhetsrapportering. 

Del 1: Testet

Du börjar med att titta på en introduktionsvideo om regelverket. Därefter följer en rad informationsvideor inom varje regulatoriskt område. Efter varje video svarar du på frågor utifrån en självskattningsskala från 1-5. För att kunna svara på frågorna är det viktigt att du först tittar på videon som hör till avsnittet. 

Del 2: Resultatet

Nu får du inloggningsuppgifter till vårt interaktiva rapporteringsverktyg Workbench. Väl inloggad hittar du en översikt över ditt företags nuläge, både i samlad vy och uppdelat i olika områden. Du får också en sammanfattning av vilka områden ni bör jobba vidare med för att kunna efterleva regelverket. 

Del 3: Workshop med PwC:s hållbarhetsspecialister

Nu är det dags att gå igenom resultatet tillsammans med en hållbarhetsrådgivare. Vi kontaktar dig för att boka in en workshop där vi pratar om ert nuläge och hur företaget ligger till inför CSRD. Nu får du också en rekommendation på nästa steg och hur du använder dig av dina nyvunna insikter på bästa sätt.

illustration självskattningsverktyg

Gå igenom resultatet med en hållbarhetsspecialist och få rekommendation på nästa steg.

Kontakta oss

Isabelle  Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Följ oss i sociala medier