CSRD Lookbook

Ett exempel på hur du kan strukturera din CSRD-rapport

CSRD Lookbook

Med CSRD Lookbook får du konkreta tips på hur din CSRD-rapportering kan se ut. Ladda ned den i dag!

Hållbarhetsrapporteringen utifrån CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) innebär att företag ska tillämpa både de obligatoriska rapporteringsstandarderna ESRS (European Sustainability Reporting Standards) och EU-taxonomin.  

CSRD Lookbook visar hur integrationen av hållbarhetsfrågor i årsredovisningen kan struktureras och hur du kan utforma hållbarhetsrapporten. Vidare kan CSRD Lookbook bidra till inspiration och initiera till interna diskussioner på ditt företag om kraven i ESRS. 

Innehåll CSRD Lookbook:

  • Introduktion till några av de strukturella krav som definierats av ESRS
  • Separat sektion som illustrerar de faktiska kapitlen i hållbarhetsrapporten som ger dig vägledning och exempel på struktur
  • Bilagor med ytterligare information om ESRS som kommer att vara till hjälp vid skapandet av hållbarhetsrapporten.

CSRD Lookbook inkluderar inte exempel på alla de upplysningskrav som specificeras inom ESRS, vilka beror på det enskilda företagets väsentliga hållbarhetsämnen, utan indikerar snarare övergripande innehåll som kan presenteras i enskilda kapitel eller avsnitt. De faktiska upplysningarna i rapporten ska anpassas av varje företag beroende på dess storlek, väsentliga områden, komplexitet och verksamhetens art.

Författare:

Mikael Scheja, hållbarhetsrapporteringsspecialist
Isabelle Hammarström, hållbarhetsrapporteringsspecialist
Emelie Söderlund, taxonomirapporteringsspecialist

Ladda ned CSRD Lookbook

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av dokumentet.

Se vårt webbinarium om CSRD Lookbook

Vi hjälper dig med dina CSRD-frågor

Isabelle Hammarström och Mikael Scheja, PwC, berättar mer om CSRD Lookbook.


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Isabelle  Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Emelie Söderlund

Emelie Söderlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010 212700

Följ oss i sociala medier