Så använder du ESG-data för att skapa värde i hela verksamheten

nysådd åker

Hur kan du, dina medarbetare och dina stakeholders lita på ditt hålllbarhetsarbete? Svaret är genom relevant och mätbar data.

Vi ser en ständig ström av hållbarhetsregelverk som berör företag, organisationer och myndigheter. Syftet är att effektivisera och påskynda hållbarhetsarbetet. Genom rätt ESG-datastrategier kan företag även uppnå stora affärsfördelar. Nyckeln är att integrera relevant ESG-data med verksamhetens övriga finansiella data.

 

Arbetar du på rätt sätt med din ESG-data?

Med dessa grundläggande frågeställningar kan du ringa in utmaningar och möjligheter kring ditt arbete med ESG-data och hur långt du kommit i din datamognad:

  • Hur lätt är det för dig att hitta data kring ESG i dag?
  • Är du trygg med att din ESG-data är pålitlig?
  • Hur samlar du in din data? Är det konsekvent?
  • Hur lagrar du din data i dag?

Utmaningarna och lösningarna inom ESG-data

Identifiera hur du påverkar – och påverkas – av omvärlden

Hur din verksamhet påverkar omvärlden och hur hållbarhetsrisker och möjligheter påverkar företaget är en komplex fråga. Du behöver en process för att kontinuerligt övervaka de hållbarhetsområden som är viktiga för dina intressenter och som också är förenliga med rapporteringskraven.

Så hjälper vi dig:

Vi kan utföra en dubbel materialitetsanalys för att identifiera de ESG-ämnen som du bör fokusera på.

Införliva hållbarhet i den övergripande affärsstrategin

Det finns inga genvägar: du måste införliva din ESG-strategi i din övergripande affärsstrategi för att förbättra affärsbeslut, attrahera de bästa talangerna och urskilja dig från konkurrenterna.  

Så hjälper vi dig:

Med en mognadsbedömning kan vi belysa alla befintliga ESG-initiativ, tillväxtstrategier, styrning, verksamhetsmodeller, efterlevnad och rapporteringsfunktioner för att identifiera nya möjligheter.

Bygg en tekniskt aktiverad rapporteringsfunktion

Hållbarhetsdata, processer, system och kontroller måste utformas med hänsyn till alla dina informationsbehov för att säkerställa att rapporteringen är i paritet med den finansiella rapporteringen.

Så hjälper vi dig:

Vi transformerar din rapporteringsfunktion genom att designa strategier, system och kontroller utan att kompromissa med datakvaliteten. Vi sätter även upp mål och implementerar processer för att skapa en effektiv rapporteringsfunktion.


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier