ESG i incitamentsprogram

Så bygger du incitamentsprogram som inkluderar ESG-frågorna

Frågor kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) ingår nu i företagens strategiska affärsmodeller och visioner. Som ett resultat av detta vill många företag koppla ESG-frågorna till sina incitamenstsprogram. Ambitionen är att belöna chefer och nyckelmedarbetare kring ESG-prestationer på samma sätt som man belönar när mer traditionella tillväxt-och lönsamhetsmål uppnås.

Men hur går man bäst tillväga? ESG-mål är inte alltid helt okomplicerade att mäta och det finns inga konkreta mallar att utgå ifrån. Men en sak är säker: fel incitamentmått kan leda till oönskade konsekvenser.

Då ESG-kopplade incitamentsprogram är en relativ ny företeelse är det viktigt att identifiera, samla data och analysera hur företag och organisationer de facto arbetar med detta verksamhetsområde i dag. Därför har PwC samarbetat med Centre for Corporate Governance vid London Business School. Resultatet är denna rapport som tittar på ESG-relaterade incitamentsprogrammen och gör en djupdykning i nuvarande praxis i Storbritannien genom att undersöka FTSE 100-företag med någon form av ESG-koppling i samband med chefslöner.
 

"Då ESG-kopplade incitamentsprogram är en relativt ny företeelse är det viktigt att identifiera, samla data och analysera hur företag och organisationer faktiskt arbetar med detta verksamhetsområde i dag."

Nästan hälften av FTSE 100-företagen införlivar nu ett ESG-mått i sina incitamentsprogram för chefer (45 procent).

Percentage of Companies in FTSE 100 with at least one ESG measure in the following incentive

Utbredning och typ av ESG-mått varierar avsevärt mellan sektorer – samt mellan bonus och långsiktiga incitamentsprogram (LTIP).

% of Companies in each Sector which use E, S or G Measures in Bonus

Grafen visar användningen av E-, S- och G-mått i årliga bonusar per sektor. För varje sektor visar vi både andelen företag inom den sektorn som använder ett ESG-mått samt antalet företag som detta representerar. Till exempel använder 100 procent av energisektorn ESG-mått – men det avser två företag

Datakällor: Vi har granskat de offentliga upplysningarna från FTSE 100-företag som släpptes 2020. Årliga bonusmål publiceras i detalj i slutet av det år som bonusen avser. Därför hänför sig data för årliga bonusmål till mål som drivs under 2019 eller för mars eller senare årsslut, räkenskapsåret 2019/2020.
 

% of Companies in each Sector which use E, S or G Measures in LTIP

Grafen visar användningen av E-, S- och G-mått i LTIP:er per sektor. För varje sektor visar vi både andelen företag inom den sektorn som använder ett ESG-mått samt antalet företag som detta representerar. Till exempel använder 50 procent av telekommunikationssektorn ESG-mått – men det avser ett företag.
 

Kontakta oss

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Workforce Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Head of People & Organisation, Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Följ oss i sociala medier