Välkommen till Accounting & Capital Markets Day 19 september 2024

Torsdagen den 19 september 2024 är det återigen dags för PwC:s Accounting & Capital Markets Day - den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med redovisning, finansiell- och hållbarhetsrapportering samt kapitalmarknadsfrågor i ett noterat bolag.

Under detta digitala event tar du del av högintressanta insikter där PwC:s rådgivare samt gästföreläsare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom finansiell rapportering, IFRS, hållbarhetsrapportering och kapitalmarknadsfrågor.

Anmälan: Du får en automatisk uppdatering via mejl när hela programmet är satt. Länken får du separat onsdag den 18 september.

Kontakt: Vid frågor maila Paula Morales Rosales eller ring 0703-45 43 88.

Övrigt: Eventet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Anna Lindén och Jon Widefjäll
Anmäl dig här

Anmäl dig till Skattedagen 2024


Torsdag 19 september 2024

9.00-15.00

Digitalt

Anna Lindén, PwC

Anna Lindén
Partner, Financial Reporting
Tel 0725-84 94 19
E-post

Jon Widefjäll, PwC

Jon Widefjäll
Partner, Capital Markets
Tel 0709-29 31 49
E-post

Agenda

Nedan följer delar av årets agenda. Fullständig agenda med tidsangivelser presenteras efter sommaren.

Rapporteringsnyheter

Finansiell rapportering

PwC:s redovisningsspecialister delar med sig av högaktuella ämnen att beakta inför upprättande av årsredovisningen 2024 samt ger en utblick över kommande frågeställningar. Nyheter inom IFRS som belyses i detta pass är bland annat: 

  • Nya upplysningskrav kring supplier financing 
  • Klassificering av skulder
  • IFRS 18 – den nya standarden för presentation och upplysningar i finansiella rapporter

Hållbarhetsrapportering

De nya reglerna för hållbarhetsrapportering har nu införlivats i svensk lag och träder i kraft den 1 juli 2024. Detta innebär att många svenska företag kommer att behöva rapportera enligt de obligatoriska rapporteringsstandarderna ESRS och EU-taxonomin redan för räkenskapsåret 2025. PwC:s specialister går igenom aktuella nyheter och frågor som rör de nya lagkraven.

Samverkan mellan finansiell- och hållbarhetsrapportering

Under detta pass diskuterar PwC:s specialister så kallad "Connectivity", det vill säga insikter i sambandet mellan hållbarhetsrapportering och den finansiella rapporteringen. En och samma verksamhet beskrivs utifrån olika aspekter i olika slags rapporter, men de behöver i ökande takt integreras för att säkerställa kvalitet, nytta och stringens. Hänger informationen i den ena rapporten ihop med informationen i den andra? Exempelvis påverkar hållbarhetsaspekter ett företags finansiella ställning, resultat och kassaflöden och det finns krav på att beskriva hur. 

Trender inom incitamentsprogram

PwC:s senaste studie om aktierelaterade incitamentsprogram i börsbolag visar att teckningsoptioner och matchningsaktier är på tillbakagång. Dock är aktierelaterad ersättning som helhet fortsatt populärt och intresset för aktiesparprogram med investeringskrav ökar, vilket även prestationsvillkor kopplade till hållbarhet gör. Hör PwC:s värderings- och skatteexperter kommentera studien om aktierelaterade incitamentsprogram, diskutera trenderna inom incitamentsprogram och hur ESG-frågorna kan införlivas i incitamentsprogram.

Riskpremiestudien 2024

PwC:s värderingsexperter presenterar årets riskpremiestudie och reflekterar över utfallet i studien. Särskilt fokus på att gå igenom utvecklingen på de parametrar som ingår i avkastningskravet.  

ESEF – effektivisera rapporteringsprocessen

Under detta pass berättar PwC:s rådgivare om effektiva lösningar och interna kontroller som sparar tid och säkerställer att ESEF-årsredovisningen upprätthåller hög kvalitet. Passet berör också hur maskinläsbara årsredovisningar börjar ge nya insikter. Dessutom diskuterar vi hur ytterligare digitalisering och integration i framtiden kan förenkla er ESEF-rapporteringsprocess. 

AI in Finance

Utvecklingen av AI går snabbt och är ett väldigt aktuellt diskussionsämne. PwC:s rådgivare uppdaterar er om de senaste AI trenderna inom Finance, samtidigt som de delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Den första CSRD-rapporten – hur når du dit, hur sker implementeringen av CSRD och interna strukturer och hur kan rapporten utformas?

Få en inblick i de praktiska aspekterna av implementeringsaktiviteter för att skapa din första CSRD-rapport och en översikt över de förändringar detta kan medföra. PwC:s kapitalmarknads- och hållbarhetsspecialister diskuterar implementeringen och resan dit samt presenterar PwC:s "CSRD Lookboo"k, som illustrerar hur en CSRD-rapport kan struktureras och se ut. De för även en dialog med externa bolag som delar med sig av sin resa för att kunna presentera en CSRD-redovisning.

Se sändningen från Accounting & Capital Markets Day 2023

Nyheter och aktuella frågor i den finansiella rapporteringen 2023 och 2024
Global minimiskatt (Pillar II) – är din ekonomifunktion redo?
PwC:s podcast “Mellan debet och kredit”
Den hållbara affären är den enda affären
ESEF – reflektioner från det andra rapporteringsåret och tips inför kommande rapportering
Smart close – vad kännetecknar en effektiv bokslutsprocess med hög kvalitet?
Hållbarhetsrapportering – nyheter och uppdateringar samt implementering av CSRD
Nyheter och uppdateringar – CSRD
Nyheter och uppdateringar – EU-taxonomin
Implementering av CSRD
Hållbarhetschefens utmaningar och samspel med styrelse och företagsledning
Panel: Aktuella frågor inom kapitalmarknaden

Se sändningen från Accounting & Capital Markets Day 2022

Aktuella frågor i den finansiella rapporteringen 2022 och 2023
Värdeskapande bolagsstyrning och rapportering
Hållbarhetsrapportering - senaste nytt
Panel: Taxonomirapporteringen
Räntornas påverkan på impairment test
PwC:s podcast "Mellan debet och kredit"
PwC Business Insight
Cyber Security: The Good, the Bad, the Ugly
Digital rapportering (ESEF)
Panel: Aktuella frågor inom kapitalmarknaden

Kontakta oss

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, Corporate Governance, Risk & Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Följ oss i sociala medier