PwC:s HR Arena

PwC:s HR Arena – den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med HR-frågor

HR-världen står inför omfattande förändringar. Mångfaldsfrågorna i näringslivet och samhället är viktigare än någonsin. Den ökande mobiliteten ställer nya krav på skatte- och personalstrategier. Digitaliseringen kommer att för alltid förändra morgondagens arbetskraft.

På PwC:s HR Arena tar vi upp alla dessa aktuella ämnen och presenterar de viktigaste trenderna, rapporterna och studierna. Du får träffa speciellt inbjudna gäster från företag och organisationer som berättar om utmaningarna och möjligheterna de ställs inför inom HR-området.

HR Arena genomförs fyra gånger per år i form av seminarier på PwC i Stockholm.
 

Missa inte nästa HR-Arena den 21 mars
på temat "Morgondagens arbetskraft"


Kontakta Jennifer Florido, jennifer.florido@pwc.com

loading-player

Playback of this video is not currently available

På PwC:s HR Arena den 7 december fick ett 50-tal gäster ta del av högintressanta insikter kring HR- och mobilityfrågor.

Magdalena Schultze från spelutvecklingsbolaget Massive pratade om utmaningen med att attrahera och rekrytera rätt internationell kompetens  och hur man bygger upp en inkluderande och effektiv företagskultur med nationaliteter från närmare 40 länder.

PwC:s skatteexpert Ann Strömbäck förklarade vad man ska tänka på för att implementera ett effektivt mobilityarbete utifrån ett skatteperspektiv.

Kontakta oss

Jennifer Florido

Senior Manager, People & Organisation, PwC Sverige

Tel 0729-80 90 36

Gustav Engvall

Director, People and Organisation, PwC Sverige

Tel 0723-53 06 49

Följ oss i sociala medier