Vad är S/4HANA för Central Finance?

2021-10-06

skärm visar affärssystemet SAS S/4HANA för central finance

S/4HANA för Central Finance (CFIN) konsoliderar och transformerar data från enstaka eller flertalet SAP- och icke-SAP baserade system utan att behöva göra omfattande ändringar i dessa underliggande källsystem.

Det ger en harmoniserad datamiljö som stöder standardiserade processer för finansiell rapportering och planering.

Central Finance är steget mot en S/4-migrering med kontinuerlig replikering av data från de olika källsystemen.

Med S/4HANA i centrum använder Central Finance funktionaliteten och innehållet i Universal Journal (kärnkomponenten i S4) för bättre stödja verksamhetsprocesser och bättre dra nytta av möjligheterna molnlösningar erbjuder. Med Central Finance ansluter du ett distribuerat system landskap till ett för övrigt centraliserat SAP S/4HANA finance system samt låter dig etablera en gemensam konsoliderings och rapporteringsstruktur.

Så hjälper vi dig in S/4 och Central Finance

PwC har en gedigen erfarenhet inom S/4 och Central Finance-projekt. Vi tar ett affärsorienterat förhållningssätt som inkluderar programledning, strategi, industri, ekonomisk effektivitet, skatt och teknologi. Vårt angreppssätt och strategi går utöver det tekniska genomförandet. Vi fokuserar på resultat med betoning på affärsinriktning med teknologi samt tillför mervärde i för verksamheten differentierade processer.

 

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

Finance Transformation Digital Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02