Noteringsgranskning

Alla bolag som ska noteras på en reglerad marknad i Sverige ska genomgå en så kallad noteringsgranskning. Nasdaq Stockholm kräver att bolaget som ska noteras anlitar en av Nasdaq utsedd noteringsrevisor innan bolaget ansöker om att initiera en noteringsprocess. 

PwC är en av de fem revisionsbyråer som är utsedda av Nasdaq Stockholm. Ansvarig noteringsrevisor på PwC är Catarina Ericsson. 

Vad ingår i granskningen?

Syftet med noteringsgranskningen är att bedöma om bolaget är börsfähigt utifrån de krav som ställs på bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Granskningen omfattar bland annat bedömning om av styrning, planering, kontroll och uppföljning, extern informationsgivning samt finansiell ställning och utveckling. 

PwCs granskning utförs av team bestående av experter inom olika områden med många års erfarenhet från noterade bolag och olika branscher. Granskningen mynnar ut i en skriftlig rapport som sänds till bolaget. Noteringsrevisorn föredrar rapporten för Nasdaq Stockholms Bolagskommitté, som därefter fattar beslut om huruvida bolaget är lämpligt att noteras för handel på Nasdaq Stockholm.

Kontakta oss om du vill veta mer om noteringsgranskning

Här finns information om hur vi arbetar med rådgivning kring börsintroduktioner.

Läs mer om IPO
 

kollegor diskuterar noteringsgranskning

Kontakta oss

Catarina Ericsson

Catarina Ericsson

Noteringsrevisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 24

Malin Häggberg

Malin Häggberg

Director, Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0705-66 44 44

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide