Årsredovisningsexempel K2 och K3

2019-04-16

Den mest väsentliga förändringen som gjorts i exemplen för 2018 är ändringar i exemplet för större K3-företag. Ändringen har gjorts med anledning av upplysningar som hör till de ändrade skattesatserna och som ska lämnas av större företag. Dessutom har ett fåtal ändringar av mer redigeringsmässig karaktär gjorts.

Kontakta oss

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier