Årsredovisningsexempel K2 och K3

2019-12-02

Exempel på års- och koncernredovisning 2019 enlig K3 för större och mindre företag samt exempel på årsredovisning 2019 för K2-företag.

Årsredovisningsexempel 2019 för K2- och K3-företag har uppdaterats baserat på mindre ändringar i Red R1 Årsredovisning i aktiebolag. I övrigt innehåller de inga ändringar jämfört med föregående år.

Kontakta oss

Taina Rauma

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide