IFRS 16

Våra experter stöttar i utmaningarna med leasingstandarden IFRS 16 som påverkar alla med hyresavtal

Nya leasingstandarden IFRS 16 påverkar alla med hyresavtal

Den nya IFRS-standarden för leasingavtal, IFRS 16, kommer att beröra alla bolag med hyresavtal och blir särskilt viktig för dig med omfattande leasing i din verksamhet. Våra redovisningsspecialister är redo att förklara hur det nya regelverket påverkar dig.

Vi arbetar proaktivt, gör förstudier, tolkar gränsdragningen mellan vad som är leasingavtal och serviceavtal, beskriver hur er balansomslutning berörs och ger er råd inför tillämpning och implementering. Hos oss får du landets största expertteam med globalt nätverk som ligger i framkant och stöttar er i de nya utmaningarna.

7 steg för ett lyckat IFRS 16-arbete

loading-player

Playback of this video is not currently available

Läs mer på vår globala webbplats

>> IFRS 16 - The leases standard

Hur vi kan hjälpa till?

Den praktiska tillämpningen av den komplexa redovisningslitteraturen kan vara utmanande. Vårt team av specialister kan hjälpa dig med övergången till den nya leasingstandarden. Vi har kompetensen för att bistå i alla delar av övergången lokalt i Sverige samt över hela världen. Vi anpassar våra tjänster efter era behov och kan bland annat hjälpa till med följande:

Översiktlig analys

Vi kan hjälpa er att förstå hur standarden sannolikt kommer att påverka er, vad ni behöver göra och vem ni behöver involvera i ert projekt för att implementera den nya standarden.

Projektplan

Vi kan hjälpa er att upprätta en plan för projektet, styra genomförandeprocessen och se till att det finns en genomtänkt och robust struktur att styra utifrån.

Redovisningsteknisk rådgivning

Den nya standarden kräver en djup förståelse av redovisningsregelverket och kräver nya tolkningar och bedömningar. Vårt team har kompetensen och verktygen för att hjälpa er med det.

Datainsamling och analys

Vi kan hjälpa till med insamling av relevanta uppgifter med automatiska extraktionsverktyg. Vi har också analysmöjligheter och modelleringsverktyg för att hjälpa er att förstå effekterna och utifrån det fatta rätt beslut.

Förändringar i affärs- och leasingstrategier

Med förändringar i leasingredovisning och ökad öppenhet kanske ni vill förändra era kontrakt eller se över era beslut att köpa eller leasa tillgångar. Vi kan hjälpa till att bedöma riskerna i din leasingportfölj, områden med potentiella kostnadsbesparingar och optimering av leasingportföljen.

Val av systemlösning, upphandling och implementering

Beroende på hur er verksamhet ser ut och hur många leasingavtal ni har kan det vara lämpligt att välja systemstöd som underlättar administrationen och säkerställer kontroll i processerna kring leasing. Det finns en bred flora av applikationer på marknaden. Vi kan hjälpa er med rådgivning kring val av applikationer som täcker er kravbild och passar in med övriga system och i er arkitektur. Vi kan också hjälpa er med upphandling, implementering, kvalitetssäkring och testning.
 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier