IFRS 15

PwC håller dig uppdaterad om IFRS 15

IFRS 15 – intäkter från avtal med kunder

Standarden tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare och rör alla kontrakt med kunder som inte är finansiella instrument, leasingkontrakt eller försäkringsavtal. Vi hjälper dig att förstå vad regelverket innebär och hur det påverkar ert bolag. Med löpande rådgivning från våra redovisningsspecialister är du alltid uppdaterad om IFRS 15.

Vi förklarar den femstegsmodell som intäktsredovisningen innebär, vilka effekter den får för er och vi bistår med kunskap om förändringar i er internkontroll. Med oss får du ett paket av specialister som ser till att ni uppfyller kraven i god tid.

Läs mer om IFRS 15 på vår globala webbplats:

Kontakta oss

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide