IFRS 9

Vi förbereder dig inför IFRS 9  


Vi hjälper dig med IFRS 9 – redovisning av finansiella instrument som alla noterade bolag och finansiella institut ska tillämpa från och med 2018. Med vårt specialistteam och vår stora branschkunskap inom den finansiella sektorn ger vi råd så att du kan kommunicera det omvärlden och analytikerna förväntar sig.


Vi går bland annat igenom kreditriskhantering, säkringsredovisning, klassificering, värdering, kontroll- och rapporteringsfrågor. Vi som marknadens främsta aktör har bred erfarenhet vilket gör processen säker och effektiv för dig.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Sofia Sköld

IFRS-specialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier