IFRS 9

Redovisning av finansiella instrument

Vi hjälper dig med IFRS 9 – redovisning av finansiella instrument

IFRS 9 tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare och berör alla noterade bolag och finansiella institut. Med vårt specialistteam och vår stora branschkunskap inom den finansiella sektorn ger vi råd så att du kan kommunicera det omvärlden och analytikerna förväntar sig.

Vi går bland annat igenom kreditriskhantering, säkringsredovisning, klassificering, värdering, kontroll- och rapporteringsfrågor. Vi som marknadens främsta aktör har bred erfarenhet vilket gör processen säker och effektiv för dig.

Kontakta oss

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Partner, Business Unit Leader Financial Reporting & Risk Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 97

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide