K3-regelverket

Information om redovisningsregelverket K3

Med vår hjälp i K3 får ni högre kvalitet i redovisningen 

Vi hjälper dig att följa redovisningsregelverket K3 på rätt sätt. Med våra erfarna redovisningsspecialister ger vi dig vägledning i och tillämpning av regelverket K3.

Att gå över till K3 kan vara en utmaning. Inte minst resursmässigt. Vi avlastar er i den resursmässiga utmaning som det innebär att gå över till K3 - från nulägesanalys med förslag på förbättringar till upprättande av er första K3-årsredovisning. Vi ser till ni får tillräcklig kompetens och är uppdaterade i den utveckling och förändringar som löpande sker.
 

Kontakta oss

Christian Stralström

Christian Stralström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 54

Taina Rauma

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide