Corporate Intelligence

kvinna med glasögon tittar på binära tal

Vet du vem du gör affärer med? 

Företag söker oavbrutet efter nya affärsmöjligheter, ofta i regioner med stora tillväxtmöjligheter. Detta kan ske genom till exempel företagsförvärv och nya affärspartners. Men med nya marknader och nya möjligheter följer också större hotbilder som kan vara förödande för en verksamhet.

Vi har tyvärr sett många exempel på hur svenska bolag exponerats mot korruption, karteller, bedrägerier och oegentligheter. Att veta vem du gör affärer med och säkerställa att du samarbetar med rätt aktörer är en absolut nödvändighet i en osäker geopolitisk värld där nya risker uppkommer dagligen.

Våra screening- och övervakningstjänster hjälper dig 

Vi hjälper dig att skydda din verksamhet, varumärke och rykte över hela världen. Oavsett om du vill undersöka en enskild leverantör, en uppköpskandidat eller övervaka en portfölj med distributörer, så hjälper vi dig att identifiera hotbilderna och kan ge råd till alternativa lösningar.

Vi använder oss av globala databaser och öppna källor för att få reda på vilka som står bakom den verksamhet du gör affärer med. Våra specialister gör även kvalificerad informationsinhämtning på fältet, kontroller mot sanktionslistor och PEP:s (Politically Exposed Person) och synkar externa underrättelser med transaktionsövervakning.

 

"Oavsett om du vill undersöka en enskild leverantör, en uppköpskandidat eller övervaka en portfölj med distributörer, så hjälper vi dig att identifiera hotbilderna och kan ge råd till alternativa lösningar."

Exempel på tjänster

  • Sanktioner och compliance screening
  • Penningtvättskontroller och bedömningar
  • Undersökning av integritetsbelastande uppgifter och negativ media
  • Cyberhot associerade med dina affärspartners
  • Platsbesökstjänster
     

Kontakta oss

Melinda Krogdahl

Melinda Krogdahl

Manager, Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0725-80 06 53

Följ oss i sociala medier