Techbranschen drabbas allt hårdare av ekonomisk brottslighet

PwC:s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022

Hoten kommer utifrån

Interna förövare och externa kriminella element utnyttjar i allt högre grad svagheterna i företagens försvarmekanismer. Detta visar PwC:s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022 som baseras på svar från 1 300 chefer i ett femtiotal länder.

"46 procent av organisationerna i undersökningen har utsatts för bedrägerier, korruption eller andra ekonomiska brott under de senaste 24 månaderna."

Även om undersökningen levererar goda nyheter (andelen organisationer som utsatts för bedrägerier har varit stabil sedan 2018), ser vi tyvärr ett ökande hot från externa förövare. För nästan 70 procent av organisationer som utsatts för bedrägerier, har de allvarligaste incidenterna skett via externa attacker eller samarbeten mellan externa och interna förövare.

Economic crime survey graphic

Den organiserade brottsligheten blir alltmer organiserad

Hackare och den organiserade brottsligheten hör till de vanligaste externa förövarna. Deras aktivitet ökade avsevärt under de senaste två åren: 31 procent av fallen med externa gärningsmän bestod av hackare och 28 procent utfördes av organiserad brottslighet. Båda siffrorna återspeglar ökningar jämfört med vår undersökning från år 2020.

Organiserade brottsgrupper blir mer specialiserade och professionella, med mål, incitament och bonusstrukturer. Den organiserade brottligheten är just... organiserad. Specialister inom olika område samarbetar med varandra, oftast med offantliga ekonomiska resurser för att ständigt kunna utveckla alltmer sofistikerade attacker.

Via chattrum, Darkweb och kryptovalutor kan specialister på dataintrång, ansluta, koordinera och utföra ekonomiska transaktioner inom en växande kriminell ekonomi.
Skillnaden mellan externa och interna kriminella attacker är extremt påtaglig. Externa bedragare är helt immuna mot traditionella bedrägeriförebyggande verktyg som uppförandekoder, utbildning och utredningar. Interna bedragare kan genom kännedom om den interna säkerheten utnyttja sitt förtroende inom organisationen och kan på så sätt åsamka stor skada.
 

Type of external perpetrator

Förövarna utnyttjar dina digitala plattformar

Den eskalerande digitaliseringen har för de flesta företagen inneburit en kraftig ökning av nya verktyg, närvaro på sociala medier, och beroendet av externa leverantörer inom tech, IT, AI och RPA. Detta beroende utgör den stora svagheten i företagens försvarslinjer. Fyra av tio företag som utsatts för bedrägerier de senaste två åren rapporterar att angreppen skett via deras digitala plattformar.

Pandemin skapade ytterligare sårbarhet i samband med den kraftigt ökande digitaliseringen. Samtidigt dyker en helt ny riskbild upp. Läs hela rapporten för att lära dig mer!

"Även om den totala utvecklingen rör sig i sidled, så ser det väldigt olika ut inom de olika kartlagda branscherna. Bland techföretagen ser vi en stor ökning och här rapporterar närmare två av tre bolag någon form av ekobrott."

Cecilia Cederberg, ansvarig Forensic Services, PwC Sverige

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Forensic services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier