Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Ekonomiska oegentligheter

Är du rädd eller förberedd?

Ekonomiska oegentligheter utgör en av de allra största riskerna för näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer. Företag som förknippas med oegentligheter, etiska felsteg eller handlingsförlamning hamnar snabbt i rampljuset och effekterna kan få förödande konsekvenser i form av finansiella skador, skadat varumärke och förtroende. Med genomtänkta strategier och tydliga processer kan du minimera risken att drabbas.
 

män i mötesrum

"Företag som förknippas med oegentligheter hamnar snabbt i rampljuset och effekterna kan få förödande konsekvenser."

Vi kan hjälpa dig med att hantera händelser kring

  • Misstänkta förskingrings- och bedrägeriincidenter

  • Redovisnings- och bokföringsfusk

  • Olämpliga affärsrelationer, intressekonflikter och illojal konkurrens

  • Informationsstölder och företagsspioneri

  • Mutor, korruption, överträdelser av sanktionsbestämmelser och penningtvättslagar

  • Misstänkta överträdelser av konkurrensrättsliga regler som till exempel karteller
     

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Ulf Sandlund

Ulf Sandlund

Executive Director, Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier