Forensic Technology Solutions

Elektronisk lagrad information växer ofta snabbare än vad en organisation klarar av att hantera. IT system är nästan aldrig anpassade för att kunna uppfylla basala krav vid incidenter så att kritisk data snabbt kan bevaras, analyseras och produceras.

Föga förvånande är det relativt vanligt att aktörer tappar kontrollen eller helt enkelt väljer bort grundläggande säkerhet för kritisk data vilket gör att de står dåligt rustade när något går snett.

Våra IT-forensiker hjälper er att hantera och analysera enorma mängder med komplex strukturerad eller ostrukturerad data och att navigera i era interna processer och regelverk. Detta är ofta av kritisk betydelse vid interna utredningar eller att kunna respondera vid tvister med mera.

Vi använder högteknologiska verktygsplattformar och etablerade metoder i vårt arbete som håller för rättsliga prövningar, oavsett om vi arbetar med electronic discovery, undersöker hårddiskar, mobiltelefoner och annan hårdvara i vårt IT-forensiska labb eller om vi ägnar oss åt kvalificerad data mining.  Vi agerar var ni så önskar tillsammans med och för er eller arbetar i team med era juridiska ombud.

Ledningar och styrelser behöver på allvar engagera sig i cyberhot sig för att skydda system och den information verksamheterna är helt beroende av för att säkra drift och fortsatt tillväxt. Man behöver också blixtsnabbt kunna agera vid intrång för att identifiera, isolera, oskadliggöra skadlig kod och ställa skadevållande till svars och så vidare. Det är alltså kritiskt att man regelbundet stresstestar och övervakar utrustning och system så att säkerhetshål och skadlig kan oskadliggöras.

Våra specialister bestående av informationssäkerhetsspecialister, utredare, penetrationstestare och IT-forensiker kan hjälpa er med:

  • Stress och penetrationstester
  • Identifiera förekomst av eventuell skadlig kod, isolera och oskadliggöra denna
  • Samla vederhäftig bevisning för neutralisering av ekonomiska skador
  • Utveckla metod för att värdera känslig data och vilka värden för er verksamhet dessa tillgångar motsvarar
  • Analysera sårbarhet och struktur för hur känslig data samlas in, bearbetas och lagras och utifrån detta tillsammans med er utveckla vederhäftiga skyddsnivåer och metoder anpassad efter reella risker.
loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Director, Risk Advisory

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier