IT-forensik

Elektronisk lagrad information växer ofta snabbare än vad en organisation klarar av att hantera. Föga förvånande är det relativt vanligt att aktörer tappar kontrollen eller helt enkelt väljer bort grundläggande säkerhet för kritisk data.

Våra IT-forensiker hjälper dig att hantera och analysera stora mängder data. Detta är ofta av kritisk betydelse vid interna utredningar eller vid tvistemål med mera.

Vi använder metoder som håller för rättsliga prövningar, oavsett om vi arbetar med electronic discovery, undersöker hårddiskar, mobiltelefoner och annan hårdvara, eller om vi ägnar oss åt kvalificerad data mining. Vi arbetar tillsammans i team med dig och även med dina juridiska ombud vid behov.
 

Våra utredare och IT-forensiker kan hjälpa dig att

  • Säkra bevismaterial från digital media för neutralisering av ekonomiska skador

  • Utveckla metoder för att värdera känslig data

  • Analysera sårbarhet och struktur för hantering av känslig data 

  • Utveckla skyddsnivåer och metoder anpassad efter reella risker
     

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Forensic services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier