PwC:s Investigate - ett simulerat krishanteringspel

Fungerar era försvarslinjer i praktiken? Spela PwC:s Investigate och testa!

Spela krissimuleringsspelet Investigate och nå nya insikter kring säkerhet. #ageranu

 

PwC:s Investigate är det interaktiva spelet som utmanar dig i att hantera en kris i samband med en gryningsräd i internationell storföretagsmiljö.

Spelet har både dramatiska förvecklingar och intrikata stressmoment inbyggda. Du får bland annat hantera utredningsteknik, etiska dilemman samt korruptions- och kartellproblematik.

Syftet med att spela PwC:s Investigate är att ge dig en grundläggande förståelse i  hur en eskalerande förtroendekris bör hanteras. Till din hjälp får du våra handledare som guidar dig igenom de dramatiska händelserna. Eftar att du spelat PwC:s Investigate får du konkreta förslag till förbättringsåtgärder för just din verksamhet.
 

"Tyvärr verkar vi inom en bransch där cyberbrott är vanligt förekommande. Genom att spela PwC:s Investigate fick jag en ökad förståelse kring hur vi på företaget ska agera om och när krisen kommer."

CFO på börsnoterat bolag

Så spelar du PwC:s Investigate

PwC:s Investigate spelas i en simulerad miljö med grupper på upp till fyra personer och kan genomföras hos er. Spelet tar cirka tre timmar att genomföra. Spelarna har tillgång till en webbaserad utredningspanel där olika typer av data analyseras för att bland annat identifiera potentiellt bevismaterial. Vid spelets slut summeras gruppens prestationer baserat på hur mycket bevismaterial de har hittat och de arbetat med skadeläkning.

 

Vill du spela PwC:s Investigate? Kontakta Cecilia Cederberg idag! cecilia.cederberg@pwc.com

PwC:s Investigate lämpar sig bäst för dig som arbetar inom compliance, juridik, internrevision/säkerhet, ledamot i revisionsutskott och för dig som är en ledande befattningshavare.

Efter att ha spelat PwC:s Investigate får du:

  • Ökad medvetenhet om oegentligheter och vikten av interna kontroller

  • Åtgärdsförslag för att kunna agera snabbt vid skarpt läge

  • Förståelse för hur utredningar utförs och vilka verktyg som används

  • Förståelse för risker i samband med utredningar

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Forensic services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier