Tvistemål och att skydda dina ekonomiska intressen

person med mobil utomhus stjärnklar natt

Skydda dina ekonomiska intressen

Att vara rätt rustad inför tvister är helt avgörande när skiljenämnden värderar bevisning och argument. Vi hjälper dig att skydda dina strategiska och ekonomiska intressen i samband med förväntade eller faktiska tvister, oavsett om anspråk ska mötas eller riktas.

Du kan få hjälp med förebyggande rådgivning, kvalificerad research, scenariosimulering eller strategirådgivning. Vi kan även bistå genom agera som expertvittnen om tvisterna hamnar i skiljenämnd eller domstol. 
 

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Forensic services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier