Visselblåsare – en oumbärlig kontrollfunktion

Med ett gediget visselblåsarsystem kan du hantera tips från medarbetare - tips som inte fångas upp i de normala rutinerna. Tipsen kan bestå av interna misstänkta överträdelser av ramverk, misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och misstänkta brott. Visselblåsarsystemet kanaliserar sedan tipsen till rätt beslutsfattare i organisationen för vidare utredning.
 

Så kan PwC effektivisera din visselblåsarfunktion

Vi kan hjälpa din organisation med utformning, implementering och oberoende drift av visselblåsarsystem samt framtagande av policy och riktlinjer som krävs för ett väl fungerande system. Om din organisation redan har ett visselblåsarsystem på plats kan du få hjälp med systemtester för att säkerställa att det fungerar på allra bästa sätt eller få tips kring vidareutveckling och effektivisering.
 

Ett effektivt system för visselblåsning innebär att

  • verksamheten snabbt fångar upp beteenden och aktiviteter som annars kan undkomma interna kontrollfunktioner, exempelvis oönskat beteende av medarbetare i särskild förtroendeställning 
  • information kanaliseras på ett säkert sätt till rätt funktioner i företaget och utreds på ett sådant vis att verksamhetens alla skyddsintressen tillgodoses
  • den fortsatta handläggningen av tips inte hanteras av personer som kan ha intressen av att mörklägga händelsen
  • ett väl fungerande integritetsskydd för tipsare och andra berörda finns på plats
     

Kontakta oss

Karolina Krause

Manager, Risk Advisory

Tel 0725-84 92 05

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Director, Risk Advisory

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier