Visselblåsare – en oumbärlig kontrollfunktion

Med ett gediget visselblåsarsystem kan du hantera tips från medarbetare – tips som inte fångas upp i de normala rutinerna. Tipsen kan bestå av interna misstänkta överträdelser av ramverk, misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och misstänkta brott. Visselblåsarsystemet kanaliserar sedan tipsen till rätt beslutsfattare i organisationen för vidare utredning.
 

Ny visselblåsarlag ställer krav på privat och offentlig sektor – så påverkas du

Den 17 december 2021 infördes en ny svensk lag i som omfattar stärkt skydd mot repressalier för visselblåsare. Den nya lagen innebär att verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare måste inrätta rapporteringskanaler för rapportering av misstänkta missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen ger möjlighet till rapportering av misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och regelverk i särskilt utformade rapporteringskanaler. Oberoende personer ska hantera mottagning och utredning av tips och arbetsgivaren kan anlita extern part för att hantera visselblåsning. Lagen inkluderar också skydd mot repressalier för den som lämnar information.

"Den nya visselblåsarlagen är både välkommen och nödvändig. Vi ser hur visselblåsarfunktionen i samhället blir ett allt viktigare verktyg för att bekämpa korruption, oegentligheter och kriminalitet."

Magnus Lindahl, expert, PwC Sverige

– Den nya lagen stärker och expanderar visselblåsarfunktionen i vårt samhälle. Det är bra. Sekretess och tystnadsplikt skall gälla i hanteringen och utredning av tips. Det ställs inga krav på, men inte heller hinder för, anonym inrapportering av tips och skyddet förstärks mot repressalier för rapporterande personer, kommenterar Magnus Lindahl, expert på PwC.
 

Satsa på en effektiv visselblåsarfunktion. Vi hjälper dig med:

 • Tekniska lösningar för inrapportering av misstänkta oegentligheter

 • Hantering av inkomna tips och förslag på utredningsåtgärder

 • Oberoende expertis för utredning av inrapporterade ärenden

 • Utformning och uppdatering av policys och riktlinjer

 • Utbildning av personal 

Ett effektivt visselblåsningssystem innebär att

 • verksamheten snabbt fångar upp beteenden och aktiviteter som annars kan undkomma interna kontrollfunktioner, exempelvis oönskat beteende av medarbetare i särskild förtroendeställning 
 • information kanaliseras på ett säkert sätt till rätt funktioner i företaget och utreds på ett sådant vis att verksamhetens alla skyddsintressen tillgodoses
 • den fortsatta handläggningen av tips inte hanteras av personer som kan ha intressen av att mörklägga händelsen
 • ett väl fungerande integritetsskydd för tipsare och andra berörda finns på plats
   

Så kan PwC effektivisera din visselblåsarfunktion

Vi hjälper dig med utformning, implementering och oberoende drift av visselblåsarsystem samt framtagande av policyer och riktlinjer. Om du redan har ett visselblåsarsystem kan du få hjälp med systemtester eller få tips kring  effektivisering.
 


Kontakta oss

Magnus Lindahl

Magnus Lindahl

Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 25

Karolina Krause

Karolina Krause

Manager, Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 05

Följ oss i sociala medier