Köpa företag - att förvärva bolag och realisera potentialen

Förvärv av företag

Genom att vända dig till oss får du tillgång till specialister med lång erfarenhet från köp av företag.

I en förvärvsprocess genomför vi bland annat en noggrann kartläggning av marknadens aktörer och drivkrafter, tydliggör och specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och bistår i förvärvsförhandlingen genom att erbjuda specialister inom värdering och finansiell due diligence.

Specialister erbjuder sina tjänster kring företagstransaktioner.

Hos PwC får du bland annat hjälp med:

  • Tillgång till erfarna rådgivare med lång erfarenhet av köp av företag som projektleder/guidar dig genom hela köpprocessen
  • Stöd för att identifiera värdet som kompletterar din befintliga verksamhet

  • Erfarenhet från flera olika branscher

  • Stort internationellt nätverk
  • Tillgång till specialister med djup kunskap kring juridiska frågor samt regelverk för börsnoterade företag

  • Rådgivning kring skuld- och kapitalomstrukturering

Hur kan vi på PwC hjälpa dig att köpa företag?

I en förvärvsprocess projektleder vi från start till genomförande. Vi hjälper till med att specificera uppdragsgivarens förvärvskriterier, identifiera och kartlägga marknadens aktörer globalt för att i nästa fas kontakta de noggrant utvalda bolagen och fullfölja parallella förvärvsprocesser. I annat fall när köparbolaget identifierat ett specifikt företag så kontaktar vi målbolaget och projektleder förvärvsprocessen därifrån.

Vi har även specialister inom värdering, finansiell due diligence, Strategy&, M&A Tax samt M&A Integration & Carve-out som kan stödja i processen.

Genom PwC får du tillgång till erfarna rådgivare med lång erfarenhet av köp av företag som projektleder/guidar dig genom hela köpprocessen.

Oavsett om ni behöver hjälp med att kartlägga och identifiera tänkbara målbolag att förvärva alternativt om ni redan har identifierat kandidater så kan vi hjälpa er att ta förvärvsprocessen i mål. 

Vi sätter ihop ett dedikerat team med de unika kompetenser som behövs för en lyckad förvärvsprocess samt för att kunna realisera värdet efter förvärvet.

Integration & Carve-out – att realisera potentialen efter förvärvet

PwC kan även bistå med att lyckas med den svåra uppgiften – att på ett effektivt sätt utvinna realisera potentialen från förvärvet. PwC:s M&A Integration & Carve-out team hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionsprocessen genom att bistå med hjälp kring den operationella separationen och/eller integrationen av företag.

Våra rådgivare inom M&A Integration & Carve-out följer er genom hela transaktionsprocessen och hjälper er att identifiera och realisera potentialen i den tilltänkta transaktionen. Vi erbjuder potentiella säljare/köpare projektlednings- och analysstöd i förkant av signering (signing). Från due diligence fasen fortsätter vi att supportera våra kunder i planerings- och genomförandefasen före respektive efter stängning (closing), detta för att säkerställa en effektiv övergång och realisera de värden/synergier som tidigare identifierats. Under de senaste åren där vi deltagit i flertalet av de största integrationerna, separationerna samt börsnoteringarna i Norden.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier