Sälja företag - områden att se över vid en företagsförsäljning

Behöver du hjälp med att sälja ditt företag?

Att sälja sitt företag eller delar av det kan vara ett stort beslut. Kanske är det ett företag som gått i familjen i generationer, ett livsverk eller att företaget byter riktning. Den kan också vara strategisk och påtvingad av strukturomvandlingar inom branschen eller konsolidering – anledningarna kan vara många. Här listar vi några nyckelområden som är viktiga att tänka på vid en företagsförsäljning.

PwC tar ett helhetsansvar av försäljningsprocessen

PwC tar ett helhetsansvar som projektledare av försäljningsprocessen från start till genomförande. Vårt arbete omfattar bland annat framtagande av företagspresentationer, finansiell analys, identifiera och kontakta köpare, due diligence, analys av bud, process-strategi,  förhandlingar och upprättande av avtal.

"Vi sätter ihop ett dedikerat team med de unika kompetenser som behövs vid en företagsförsäljning."

Johan Rosenberg, Partner M&A Deals

Webbinarium: Sälja företag – så går det till

Funderar du på att sälja ditt företag eller planerar du kanske redan för en försäljning? När du säljer ditt företag är det viktigt att det blir rätt på pappret men det är minst lika viktigt att det känns rätt i magen. I vår paneldiskussion delar vi erfarenheter av att sälja företag. 

Vi bidrar med:

 • Erfarna rådgivare som bistår er genom hela transaktionsprocessen från start till mål

 • Unik tillgång till bland annat finansiell och kommersiell due diligence, värdering samt rådgivning relaterat till juridiska frågor och skatt

 • Djup kunskap inom ett flertal prioriterade branscher – kombination av sektorexpertis, lokal marknadskunskap och personliga relationer med beslutsfattare

 • Tillgång till vårt globala nätverk bestående av över 1 000 M&A-specialister som hjälper er att hitta rätt köpare i Sverige eller utomlands

 • Ett av världens starkaste varumärken vilket underlättar kontakten med såväl köpare som säljare och fungerar som en kvalitetsstämpel under processen
   

Specialister erbjuder sina tjänster runt ett bord vid företagstransaktioner.

Vad är företaget värt? 

Att få en korrekt värdering av ett företag är en komplex process. Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid en företagsvärdering och det underlättar att ta hjälp av en extern part och få en objektiv second-opinion på värderingen.

Ofta finns det utrymme för olika värderingar och det går relativt tidigt att ge riktvärden av värderingen utifrån: EBITA, kassaflöden, vinstmarginaler och tillväxt. Det finns förberedande åtgärder som du själv kan göra för att öka värdet som till exempel att skala bort onödiga kostnader, optimera rörelsekapitalet, se över avtal med leverantörer och kunder, eventuellt byta intäktsmodell och så vidare.

Det är inte ovanligt att ägare till privatägda bolag approcheras av potentiella köpare med bud – antingen av större branschaktörer eller finansiella bolag. I detta skede rekommenderar vi att ni tar hjälp av en extern part för att ge en second-opinion på värderingen.

Flertalet gånger prissätts bolaget under marknadsnivå eftersom köparen lägger bud utan konkurrens, men i vissa fall kan det vara attraktivt att gå vidare i en bilateral process. Det kan också vara mer fördelaktigt att påbörja en bredare process där fler köparkandidater bjuds att delta i budgivningen. Det finns många frågor att ta ställning till och vi hjälper er gärna underbyggt av lång erfarenhet och djup kunskap inom företagstransaktioner.

Viktigt att tänka på vid en företagsförsäljning:

 • Förbered dig och var ute i god tid – en företagsförsäljning tar längre tid än vad många  tror och förberedande åtgärder kan ha stor betydelse för den slutliga värderingen

 • Fundera på vilken M&A-rådgivare du ska välja och ta del av en objektiv värdering samt ta reda på vilken potential de har att öka värdet på bolaget

 • Vilken typ av köpare skulle passa bra för bolagets framtid och samtidigt stämma in på ägarnas preferenser

 • Vill ni som ägare vara kvar operativt och eventuellt även ha ett fortsatt delägarskap i bolaget framgent

 • Vilka skatteregler gäller och hur optimerar du skatten i samband med företagsförsäljningen

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier