Rapportera oegentligheter – whistleblower

Det finns naturligtvis flera kontaktvägar för den som vill anmäla åsidosättanden av PwC:s Code of Conduct. Vi uppmuntrar personer utanför PwC att i första hand ta upp saken med sin kontaktperson eller någon annan på PwC.

För den som inte känner sig bekväm med det eller inte vet vem de ska kontakta, finns PwC:s Ethics Helpline tillgänglig, både för våra medarbetare och personer utanför PwC. Anmälan görs via webben eller telefon och man kan välja att vara anonym.

Webben är tillgänglig på engelska men det går dock bra att skriva anmälan på svenska. Systemet drivs av en oberoende tredje part anlitad av PwC för att dokumentera frågor och anmälningar. En medarbetare vid PwC:s Ethics Team eller PwC:s juristavdelning tar därefter emot anmälan för att påbörja en utredning.

Anmälningar som är av privat eller otillbörlig natur kommer inte att behandlas.

Läs mer om hur du gör en anmälan:

PwC:s Ethics Helpline


Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM (PwC) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar i anslutning till anmälan inom Ethics Helpline. Behandlingen sker i syfte att administrera och följa upp anmälningar som lämnats inom ramen för Ethics Helpline.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter, om du begär det i en skriftlig ansökan. Du kan även begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

Om du har några frågor om PwC:s behandling av dina personuppgifter inom ramen för Ethics Helpline, eller om dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, kontakta vårt personuppgiftsombud per e-mail personuppgiftsombudet@se.pwc.com eller under adressen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Personuppgiftsombudet, 113 97 Stockholm.

Read this information in English

Kontakta oss

Mylene Beiming

Mylene Beiming

Partner Tax Stockholm, Business Conduct Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 65

Följ oss i sociala medier