Affärsprocesser och IT inom försäkringsbranschen

Arbetar ni effektivt i era affärsprocesser och har ni rätt stöd av IT?


Försäkringsbranschen karaktäriseras av komplexa affärsprocesser med stort behov av rätt IT stöd. Att till exempel vara trygg med att försäkringstekniska avsättningar är grundade på tillförlitlig historisk data kan vara svårt utan en väl utformad process med tillförlitlig IT-stöd. Våra specialister har stor erfarenhet inom samtliga affärsprocesser inom försäkringsområdet och kan hjälpa er att utvärdera och förbättra era processer vilket hjälper er att ta bättre affärsbeslut. Tillsammans med våra försäkringsspecialister och specialister med djup teknisk kompetens inom IT och strategisk IT-rådgivning kan vi hjälpa er att skapa ett IT-stöd som möjliggör era affärsprocesser att vara mer tillförlitliga och effektiva.

 

Inom IT-området kan vi exempelvis:
  • Biträda vid utformning, införande och utvärdering av IT-styrning
  • Biträda vid IT kostnadsutvärderingar
  • Biträda vid identifiering och utvärdering av IT-risker

 

Inom affärsprocessområdet kan vi erbjuda:
  • Genomförande av transformationsprojekt
  • Utvärdering samt utveckling av ekonomifunktionens effektivitet
  • Outsourcingrådgivning
  • Corporate Performance Management (CPM)

Kontakta oss

Mattias Falck

Mattias Falck

Director

Tel 0709-29 39 59

Följ oss i sociala medier