Hantering av uppdragsavtal och outsourcing

Oberoende rådgivning och implementationsstöd i alla delar av outsourcingprocessen

Vilken sourcing-modell passar vår verksamhet? Hur gör vi för att få full effekt av våra outsourcingprogram och initiativ? Vilka är riskerna och hur kan ni undvika dem? Hur ska upphandlingen genomföras? Hur bör ett bra outsourcingavtal processas och förhandlas fram? Vilka underleverantörer är bäst lämpade? Hur ska vi bäst organisera vår beställar- och samverkansorganisation? Vad behöver vi göra för att efterleva Finansinspektionens krav och rekommendationer? Vilken roll har compliance, risk management, säkerhetsfunktionen, intern revision etc. att fylla i dessa sammanhang?

I dagens föränderliga näringslivsklimat måste företag och organisationer ständigt utveckla sin konkurrensförmåga och servicenivå. Ett viktigt steg i detta arbete är att se över verksamhetens behov av tjänster inom exempelvis kapitalförvaltning, försäkringsadministration, backoffice, IT, HR, finans och ekonomi. Outsourcing-sektorn har vuxit konstant under senare år och nya begrepp som Shared services, In-sourcing, Off-shoring, Near-shoring och Business Process Outsourcing har etablerats.

Ett utvecklat upplägg för sourcing-tjänster är mycket viktigt för en organisations framgång. Men samtidigt som det finns ett stort intresse för att se över sin försörjningsmodell, visar en rad olika undersökningar att många genomförda Outsourcing-affärer inte uppnår önskvärda resultat. För oss är Outsourcing närmast att betrakta som en företagstransaktion gällande komplexitet och vi ser Outsourcing- och Sourcing-projekt som en cyklisk process.

Vi verkar som oberoende rådgivare till företag och organisationer på global och nationell basis i samtliga frågor som rör Outsourcing och Sourcing. Som ledande rådgivare kan vi erbjuda ett fullt spektrum av tjänster för samtliga faser i processen och beträffande hela värdekedjan. Genom att dra nytta av våra internationella rådgivningsresurser kan vi med fördel hantera även globala engagemang.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er och vilka utmaningar andra företag i er situation står inför och hur vi tillsammans har hanterat utmaningarna.

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Services

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier