InsurTech & innovation

Hur kan tekniktransformation vända utmaningar till möjligheter inom försäkringsbranschen?

Vad är InsurTech?

InsurTech är en förkortning som står för Insurance Technology. Det är ett framväxande område som innebär att ny teknik och digitaliserade processer används för att optimera affärsmodeller, effektivisera och öka kvaliteten i försäkringsbranschen.

Genom effektiva och säkra försäkringsprocesser skapar InsurTech inte bara stora kommersiella möjligheter, utan kan också hjälpa försäkringsgivare att bygga förtroende och befästa sitt syfte i samhället - att skapa trygghet och skydd för försäkringstagarna.

Stagnera eller agera och innovera?

Nya regelverk och förändrade kundbeteenden innebär utmaningar men framförallt möjligheter. PwC hjälper försäkringsbolag att använda innovativa och digitala lösningar för att både förbättra sitt kunderbjudande och anpassa verksamheten till nya regulatoriska krav.

De teknologiska framstegen utmanar försäkringsbolagens affärsmodell i grunden och flera av PwC:s undersökningar visar att försäkringsbranschen är oroad över de utmaningar som branschen står inför. Frågan är inte längre om försäkringsbolagen ska använda sig av ny teknologi, utan hur den kan användas för att skapa största möjliga nytta för bolaget och för dess kunder. De aktörer som jobbar på att hålla jämna steg med sina konkurrenter och inte satsar på proaktivt arbete, riskerar att inte överleva i den snabba utveckling som vi nu ser. Försäkringsbolagen måste göra teknologitransformation till en del av sin affärsstrategi och planera framtidssatsningar i form av investeringar, samarbeten och kompetenssäkring.

 

"PwC:s styrka ligger i att vi kombinerar djup förståelse och erfarenhet av försäkringsverksamhet med kunnande och fokus på ny teknik och innovation."

Viktor Lindroth, partner, PwC

Vårt erbjudande från utmaning till möjlighet

Den ständiga utvecklingen av ny teknologi, regulatoriska förändringar, oförutsägbara kundbeteenden och ökad konkurrens från kända och okända aktörer ställer finans- och försäkringsbranschen inför nya utmaningar. Med hög kompetens inom regulatoriska ramverk, innovativ teknologi och kundfokuserade lösningar kan vi hjälpa till med strategiska, taktiska och operationella frågor.

  • GAP-analyser för implementering av regelverk
  • Bedömning av risker och möjligheter med olika affärsmodeller
  • Distribution av produkter och tjänster
  • Genomförande av digitala utvecklings- och förändringsprojekt

Kundcase - automatisering i praktiken

Genom ett samarbete med PwC har en försäkringsgivare implementerat en AI-bot för att automatisera processen för skadehandläggning från början till slut. Istället för de dagar eller till och med månader som det normalt sett tar att avsluta ett försäkringsärende kan boten färdigställa hela ersättningsanspråket på bara tre sekunder. Det innefattar exempelvis mottagande av ersättningsanspråk, bedrägerigranskning samt utbetalning och avisering till kunden. PwC hjälpte kunden att tänka nytt och gå utanför sin komfortzon samt att strukturera och leda projektet.

 

"Vi har kapacitet och förmåga att ta ansvar för hela kedjan från strategi till genomförande. När vi samlar våra försäkringsspecialister, regelverksspecialister och aktuarier tillsammans med andra rådgivare inom data, advanced analytics, digitalisering, strategi och innovation har vi förmåga att lösa utmaningar inom samtliga områden som träffar ett försäkringsbolag."

Viktor Lindroth, partner, PwC

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Alexander Dollhopf

Alexander Dollhopf

Aktuarie, PwC Sverige

Tel 0725-80 05 60

Följ oss i sociala medier