Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Så här arbetar du med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030

FN:s hållbarhetsmål (SDG): så kan företag arbeta för en bättre värld


År 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030.

Denna satsning kallas för Agenda 2030 och de 17 målen har 169 delmål och skiftar fokus från ett utvecklingsprspektiv för att istället reflektera de bredare frågorna som driver utveckling globalt med fokus på de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna.

Målen är relevanta för alla världens länder och även för företag då näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för måluppfyllnad. Men hur ska företagen arbeta bäst med Agenda 2030? Vi hjälper dig att identifiera de målen som är relevanta för just ditt företag.

Vad bör företagen göra?

Införandet av Agenda 2030 innebär en stor förändring för företag – ett nytt sätt att tänka och anpassa kompetens och resurser för att samspela med de 17 målen. Primärt behöver företag se över sin strategi och kalibrera inriktningen för att belysa och leverera sitt positiva bidrag till målen. Företagen bör utveckla rapporteringen mot olika intressenter genom att samla in, kvalitetssäkra och rapportera ny relevant data.

7 steg mot de 17 målen:

 • Identifiera vilken påverkan verksamheten och värdekedjan har på Agenda 2030
 • Förstå vilken metod och data som är relevant och identifiera lämpliga källor för insamling
 • Kvantifiera och värdera verksamhetens påverkan
 • Använd resultat i framtida strategiutveckling
 • Sätt upp mål och införande av löpande översyn
 • Kontinuerlig strategikalibrering
 • Kommunicera framsteg internt och externt till olika intressenter

 

 

Affärskritiska aspekter:

 • Företag som anammar målen i sin strategi, och därmed bidrar till politiskt fastställda nationella prioriteringar, kommer att kunna stärka sin licens för att bedriva verksamheten.
 • Regeringar globalt använder redan de nya hållbarhetsmålen för att staka ut den framtida politiska riktningen och regelmässiga utvecklingen.
Infogram och symboler över de globala målen
 • 193 länder överens om att uppnå gemensamma mål
 • 17 globala hållbarhetsmål med 169 delmål och indikatorer
 • Regeringar ansvarar för måluppfyllnad men samarbete mellan myndigheter och näringslivet lyfts fram
 • Fokuserade på att genomföra verklig förändring och mäta resultat i realtid

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide