Granska och bestyrka hållbarhet

Bestyrka din hållbarhetsinformation- för dina intressenters skull.

Efterfrågan på transparent information gällande företagens hållbarhetsarbete är större än någonsin. Fler och fler externa intressenter efterfrågar att icke-finansiell information bestyrks av en tredje part på samma sätt som den traditionella redovisningen. På så sätt stärks förtroendet bland intressenter och allmänheten.

Som en oberoende part hjälper PwC dig att stärka kvaliteten gällande intern och extern rapportering. Det gör vi genom att granska din hållbarhetsrapportering och utvärderingen av rapporteringsprocesser och interna kontroll mot gällande standarder och regelverk.

 

Intressenter begrundar bestyrkt hållbarhetsinformation

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide