Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Granska och bestyrka hållbarhet: så kan tredjepartsbestyrkande stötta din verksamhet

Så kan dina kunder, medarbetare och investerare lita på din hållbarhetsinformation.

Efterfrågan på transparent information om företagens hållbarhetsarbete är större än någonsin. Fler och fler externa intressenter vill att icke-finansiell information bestyrks av en tredje part på samma sätt som den traditionella redovisningen. På så sätt stärks förtroendet bland intressenter och allmänheten.

Kan man lita på din hållbarhetsinformation? Med oss kan man det. Som en oberoende part hjälper PwC dig att stärka kvaliteten gällande intern och extern rapportering. Det gör vi genom att granska din hållbarhetsrapportering. Vidare kan du få hjälpa med utvärderingen av rapporteringsprocesser och interna kontroll mot standarder och regelverk.

 

Intressenter begrundar bestyrkt hållbarhetsinformation

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Sara Höög

Sara Höög

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 66

Följ oss i sociala medier
Hide