Granska och bestyrka hållbarhet

22/08/16

Bestyrka hållbarhet

Efterfrågan på transparent och tillförlitlig information gällande organisationers prestation inom hållbarhet är större än någonsin. Fler och fler externa intressenter efterfrågar att icke-finansiell information bestyrks av en tredje part på samma sätt som den traditionella redovisningen. Genom bestyrkanden från en tillförlitlig rådgivare vinner – och behåller – organisationen intressenternas förtroende.


Som en oberoende och av samhället betrodd tredje part hjälper PwC er att stärka kvaliteten gällande intern och extern rapportering genom oberoende granskning av er hållbarhetsrapportering och utvärdering av era rapporteringsprocesser och interna kontroll över hållbarhetsinformation mot gällande standarder och regelverk.

 

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier