Så ser svenska företag och organisationer på sitt hållbarhetsarbete

åker, gård, skogsdunge och himmel

Hållbarhet är i dag ett ord på mångas läppar, men hur långt har företag, kommuner och ideella organisationer egentligen kommit med sitt hållbarhetsarbete?
 

PwC:s undersökning "Det prioriterade hållbarhetsarbetet" tar tempen på hur drygt 400 svenska företag och organisationer prioriterar sitt hållbarhetsarbete och vilka de pådrivande faktorerna är.

– Undersökningen bekräftar att hållbarhet är idag en strategisk fråga för såväl företag som kommuner och ideella organi­sationer. Hållbarhetsfrågor har hög prioritet och organisatio­nerna har satt strategiska mål för att nå resultat, säger Daniel Johansson Stattin, hållbarhetsspecialist på PwC.
 

Ökat intresse för hållbarhetsarbete

Intresset för organisa­tionernas och företagens hållbarhets­arbete har ökat de senaste två åren, framkommer det av rapporten som bygger på en undersökning PwC genomfört tillsammans med  Novus. För företagen är det framför allt de tydliga kommersiella driv­krafterna och förväntningar från kunder och medarbetare som driver utvecklingen av hållbara erbju­danden i form av produkter, tjänster eller arbeten.

– Självklart är det positivt att höra att alla – såväl stora, noterade företag som mindre företag samt kommuner – ser hållbarhet som en strategisk fråga, om än i varierande grad. Man har kommit en bra bit i arbetet och sätter upp långsiktiga, konkreta mål med sitt hållbarhetsarbete.

Vidare finns det också en stark tro på sam­verkan mellan organisationer för att främja hållbarhetsarbe­tet. Särskilt tydlig är viljan bland Sveriges kommuner som gärna samarbetar med andra parter kring hållbarhetsfrågor, avslutar Daniel Johansson Stattin.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide