Klimatkompensation: så gör du. #ageranu.

2019-11-21

flygplan på landningsbana i regnoväder

Klimatkompensation blir en allt vanligare metod för företag att agera för att minimera sin miljöpåverkan, eller mer specifikt: utsläppen av växthusgaser. Organisationer behöver till fullo förstå den klimatkompensation man investerar i, med ett tydligt syfte utifrån bolagets strategi för att på så sätt skaffa sig en heltäckande och tydlig bild av klimatkompensationsarbetet.

Vi hjälper bolagen, bolagens kunder samt investerarna att skapa en bättre transparens kring de klimatkompensationsinvesteringar man faktiskt gör. Utgångspunkten går ut på att förstå den specifika klimatkompensationens syfte och mål, vad som lovas och hur.

– Vi belyser flera dimensioner utöver utsläppsminskning, såsom påverkan i det lokala samhället och arbetstillfällen för att nämna några områden. Ett klimatprojekt behöver leverera mer än endast utsläppsminskningar. Det finns sociala aspekter som är minst lika viktiga att beakta, säger Fredrik Ljungdahl, ansvarig för PwC:s hållbarhetstjänster.

PwC hjälper dig att navigera i landskapet av projekt inom klimatkompensation, granska föreslagna projektplaner i sömmarna och ge tredjepartsutlåtanden.
 

Vad är klimatkompensation? 

Klimatkompensation är en metod för företag och organisationer att hantera sin klimatpåverkan. Det blir allt vanligare att företag och organisationer klimatkompenserar hela eller delar av sin klimatpåverkan. Men hur fungerarar klimatkompensation egentligen?

Grundtanken är att själva klimatnyttan skall göras utanför företagets eller organisationen. Exempel på åtaganden som företagen förbinder sig till är att stödja, bidra eller samarbeta med projekt kring energieffektivisering, utveckling av förnybara energikällor och trädplantering. Man kan även arbeta med inköp och makulering av utsläppsrätter från exempelvis det europeiska handelssystemet EU Emissions Trading System.
 

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide