Klimatkompensera? Så gör du. #ageranu.

2019-11-21

flygplan på landningsbana i regnoväder

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är en metod för företag att agera för att minimera sin miljöpåverkan, eller mer specifikt: utsläppen av växthusgaser. Företagen måste förstå den klimatkompensation man investerar i och skaffa sig en heltäckande bild av klimatkompensationsarbetet. Vi hjälper dig att skapa transparens kring de klimatkompensationsinvesteringar du faktiskt gör.  

Utöver utsläppsminskning finns det även ett antal faktorer som är viktiga att inkludera som påverkan i det lokala samhället och arbetstillfällen. Ett klimatprojekt behöver leverera mer än endast utsläppsminskningar. Det finns sociala aspekter som är minst lika viktiga att beakta.

PwC hjälper dig att navigera i landskapet av projekt inom klimatkompensation, granska föreslagna projektplaner i sömmarna och ge tredjepartsutlåtanden.
 

Vad är klimatkompensation? 

Klimatkompensation är en metod för företag och organisationer att hantera sin klimatpåverkan. Men hur fungerarar klimatkompensation egentligen?

Grundtanken är att själva klimatnyttan skall göras utanför företaget eller organisationen. Exempel på åtaganden som företagen förbinder sig till är att stödja, bidra eller samarbeta med projekt kring energieffektivisering, utveckling av förnybara energikällor och trädplantering. Man kan även arbeta med inköp och makulering av utsläppsrätter från exempelvis det europeiska handelssystemet EU Emissions Trading System.
 

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide