Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Kritik från ECB: Hög tid att inkludera klimatrelaterade risker i bankernas rapportering

2020-09-23

Europeiska Centralbanken (ECB) riktar kritik mot bankernas riskrapportering och menar att bankerna måste accelerera sin rapportering kring hållbarhetsrisker. Denna slutsats kommer ECB fram till i rapporten "ECB report on banks’ ICAAP practices".

Man har undersökt 37 banker och konstaterar att närmare 30 procent av dessa inte gör tillräckligt mycket för att hantera klimatrelaterade risker i sina riskarbeten. Bland annat konstateras en avsaknad av systematiska riskhanteringsprocesser. Bankernas kapitaltäckning är en fråga som ligger högt på ECB:s agenda och nu vill man utreda huruvida bankernas kapitaltäckning bör justeras beroende på exponeringen mot klimatrisker.

– Regelverk inom finansiell sektor träffar i regel banksektorn först och därefter kommer motsvarande reglering för försäkringsbranschen. Här ser vi dock ett trendbrott där försäkrings- och fondbolagen ligger steget före i implementeringen av finansiella regelverk, något som nu ECB lyfter fram och rekommenderar att bankerna bör agera på, säger Viktor Lindroth, rådgivare på Financial Services, PwC.

– EU:s nya regleringar rörande hållbarhet har hittills främst riktat in sig på finansiella aktörer som tillhandahåller olika former av sparprodukter med underliggande investeringar, till exempel fonder eller portföljförvaltning. Nu lyfts alltså även behovet av att inkludera hållbarhetsaspekter inom kreditgivning, kommenterar Catrine Engström, rådgivare Sustainable Finance, PwC.

Utöver ECB:s guideline ser vi nu flera andra initiativ som berör banksektorn, bland annat från Europeiska bankmyndigheten EBA:s Sustainable Finance Action Plan med planerade åtgärder för att inkludera hållbarhet i tillsynen över bankerna. EBA har även specificerat vissa krav kopplat till ESG som ska tillämpas vid kreditgivning (EBA/GL/2020/06).

– Dessa initiativ visar att hållbarhet är ett område som EU och dess tillsynsmyndigheter förväntar sig att samtliga finansiella aktörer arbetar med och integrerar i sina befintliga processer och rutiner, förklarar Angelica Berg, rådgivare Sustainable Finance, PwC.

ECB har också publicerat ett utkast på en guide för hur banker ska beakta klimatrelaterade och miljömässiga risker och rapportera dessa på ett transparent sätt. Utkastet är på remiss och förväntas publiceras senare under året.
 

svenska flaggan och EU-flaggan bredvid varandra

"Dessa initiativ visar att hållbarhet är ett område som EU och dess tillsyns- myndigheter förväntar sig att samtliga finansiella aktörer arbetar med och integrerar i befintliga processer och rutiner."

Angelica Berg, rådgivare Sustainable Finance, PwC

Kontakta oss

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Angelica Berg

Angelica Berg

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0703-00 74 94

Catrine Engström

Catrine Engström

Rådgivare Sustainable Finance, PwC Sverige

Tel 0725-80 06 44

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide