Mäta och värdera hållbarhet

Ekonomisk, skattemässig, social och miljömässig hållbarhet är avgörande för bygga lönsamma verksamheter. Men det gäller att använda effektiva metoder för att mäta och beräkna en organisations totala avtryck, både positiva och negativa.

TIMM- ett effektivt verktyg för investeringsbeslut
PwC:s TIMM (Total Impact Measurement and Management) är ett effektivt verktyg som användas vid investeringsbeslut, inköp och produktutveckling. Vidare kan vi även hjälpa dig med en kommersiell analyser och finansiella värderingar kopplade till specifika hållbarhetsfrågor. Vi har bred erfarenhet av att kartlägga sambanden mellan hållbarhetsfrågor, dess påverkan på verksamheten och bidrag till finansiellt värdeskapande.

Kvinna och man mäter och värderar hållbarhet

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide