Mäta och värdera hållbarhet

Frågor som rör ekonomisk, skattemässig, social och miljömässig hållbarhet identifieras som avgörande komponenter i att bygga ledande och lönsamma verksamheter. Efterfrågan på metoder för att mäta och sen i monetära termer beräkna en organisations totala avtryck, både positiva och negativa, ökar.

Verktyg för investeringsbeslut
Mot den bakgrunden har vi utvecklat ett verktyg vid namn TIMM (Total Impact Measurement and Management). Verktyget har olika appliceringsområden och kan bl.a. användas vid investeringsbeslut, inköp och produktutveckling.

Stöd vid kommersiella analyser
Vidare kan vi även stödja er med en kommersiell analys och finansiell värdering kopplat till specifika hållbarhetsfrågor. Vi har bred erfarenhet av att kartlägga sambanden mellan hållbarhetsfrågor, dess påverkan på verksamheten och bidrag till finansiellt värdeskapande.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier