New global goals: are they business critical?

PwC har gjort en studie med aktörer i näringslivet och medborgare för att belysa parternas medvetenhet, förutsättningar och ambition i förhållande till de nya hållbarhetsmålen. En sammanfattning av resultatet visar att:

  • Näringslivet ser sin största påverkan och möjligheter inom områden som även bidrar till att skapa och driva företagens tillväxt.
  • Företagens intention är inte att bedöma och adressera alla 17 mål utan snarare identifiera de mest väsentliga som bedöms ha högst påverkan. 
  • Medborgare, som också är företagens kunder och anställda är införstådda med betydelsen av de nya målen – detta skapar en klar anledning för företagen att vidta åtgärder i syfte att bygga trovärdighet.
  • Många företag, 87%, upplever att de saknar verktyg för att rent praktiskt bedöma sin påverkan mot målen.

 

Så här kan vi hjälpa dig

Vi samarbetar med investerare, företag, offentlig sektor och politiska beslutsfattare för att bidra till att sätta agendan, analysera hållbarhetsmålen och ta fram praktiska lösningar. Vi kan bland annat med hjälp av vårt diagnosverktyg för de nya hållbarhetsmålen hjälpa er organisation att se vilka mål som kommer att ha störst relevans för er organisation, utforma en konsekvent strategi för att leva upp till dessa och sedan stödja er i de organisatoriska förändringar som krävs för att genomföra strategiska förändringar.

 

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet på PwC:s globala sajt

 

Vilka mål har störst relevans för er organisation och hur kan ni bidra?

Läs mer om PwC:s analysverktyg PwC:s Global Goals Business Navigator på PwC:s globala sajt.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide