Rapportera hållbarhet

22/08/16

Företagens hållbarhetsarbete blir en allt viktigare del av verksamheten. Idag förväntar sig kunder, medarbetare, och investerare att både stora och små företag arbetar med hållbarhetsfrågor som kan handla om miljöfrågor (koldioxidutsläpp, FN:s Agenda 2030, återvinning), ekonomiska aspekter (antikorruption, hållbarhetsredovisningar, hållbara leverantörskedjor) samt sociala frågor (jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter).

Genom ett framgångsrikt hållbarhetsarbete bidrar ni till en bättre omvärld, skapar affärsnytta. Nya myndighetskrav och samhällets ökade efterfrågan på icke-finansiell information ställer högre krav på organisationer att kunna mäta och kommunicera sin totala samhällspåverkan.


Vi kan hjälpa er organisation med att identifiera, prioritera och värdera väsentliga aspekter och icke-finansiella nyckeltal för att i säkerställa regelefterlevnad, standarder och utveckla er affär med hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen

Lång erfarenhet av olika typer av hållbarhetsrapportering

Vi har lång och bred erfarenhet att arbeta med rapportering enligt regelverk såsom Global Reporting Initiative (GRI), Greenhouse Gas Protocol (GHG), Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights för att nämna några.

  

Kontakta oss

Eric Lindholm

Sustainability Reporting Specialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 17

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide