Rapportera hållbarhet

22/08/16

Både nya myndighetskrav och samhällets ökade efterfrågan på icke-finansiell information ställer högre krav på organisationer att kunna mäta och kommunicera sin totala samhällspåverkan ett väsentligt och transparent sätt.

Till skillnad från en traditionell redovisning så kan dessutom hållbarhetsrapportering ta flera olika former och baseras på många olika ramverk och riktlinjer.

Vi kan hjälpa er organisation med att identifiera, prioritera och värdera väsentliga aspekter och icke-finansiella nyckeltal för att inte bara säkerställa efterlevnad av regler och standarder utan också för att bidra till att utveckla er affär med hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen. 

Lång erfarenhet av olika typer av hållbarhetsrapportering
Vi har lång och bred erfarenhet att arbeta med rapportering enligt regelverk såsom Global Reporting Initiative (GRI), Greenhouse Gas Protocol (GHG), Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights för att nämna några.

Mer information
Behöver ni hjälp med att utveckla er externa rapportering och få input till hur er hållbarhetskommunikation står sig mot andra organisationers har vi också stor erfarenhet av den typen av uppdrag. Med vår breda kundbas kan vi ge er en överblick över hur andra löser liknande utmaningar och kan bedöma er rapportering gentemot best practice.

Kontakta oss

Eric Lindholm

Sustainability Reporting Specialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 17

Följ oss i sociala medier