Rapportera #ageranu

2016-08-22

Företagens hållbarhetsarbete blir en allt viktigare del av verksamheten. Idag förväntar sig kunder, medarbetare och investerare att både stora och små företag arbetar med hållbarhetsfrågor som kan handla om:

  1. miljöfrågor (koldioxidutsläpp, FN:s Agenda 2030, återvinning)
  2. ekonomiska aspekter (antikorruption, hållbarhetsredovisningar, hållbara leverantörskedjor)
  3. sociala frågor (jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter)

Nya myndighetskrav och samhällets ökade efterfrågan på icke-finansiell information ställer högre krav på organisationer att kunna mäta och kommunicera sin totala samhällspåverkan.

Vi hjälper dig att identifiera och prioritera väsentliga aspekter och  nyckeltal för att säkerställa regelefterlevnad, standarder och hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen.
 

Människor utför viktigt hållbarhetsabete

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide