Vad är TCFD och hur kan din verksamhet påverkas?

jorden sedd från atmosfären

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Bakom initiativet ligger Financial Stability Board, ett internationellt G20-organ som övervakar det globala finanssystemet. Hittills har 500 globala företag och organisationer (inklusive den svenska regeringen, Nordea, Alecta och Finansinspektionen) anammat TCFD med syfte att bättre kunna identifiera och belysa sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder.

Att inkludera klimatrelaterade risker i verksamheten är idag en oumbärlig förutsättning i arbetet för ett hållbart samhälle. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell koll på hur man arbetar för att minska koldioxidutsläppen. Utifrån detta arbete kan företagsledningar fatta välgrundade beslut, möta marknadens krav på hållbarhetsarbetet och tillmötesgå kraven från såväl befintliga som nya regelverk. Resultatet? Stärkt konkurrenskraft, bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet samt sist men inte minst: ökade möjligheter till en bättre miljö och en ljusare framtid.

Vill du veta hur du bäst kan arbeta med TCFD? Kontakta oss i dag!
 

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Isabelle Hammarström

Hållbarhetsrevisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide