Vad är TCFD och hur kan din verksamhet påverkas? #ageranu

jorden sedd från atmosfären

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Hittills har knappt 1 000 globala företag och organisationer (inklusive den svenska regeringen, AP-fonderna, Nordea, SEB, Alecta och Finansinspektionen) anammat TCFD för att bättre kunna identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell koll på hur man påverkas av att klimatet förändras samt hur man påverkas av styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid. 

Finansieringsmöjligheterna kommer att begränsas för verksamheter som inte kan hantera de omställningsrisker som klimatförändringarna ger upphov till. Klimatrisker kommer att leda till högre avkastningskrav från investerare eller ökade räntor på lånat kapital. 

Klimatfrågan ger redan upphov till strandade tillgångar och affärsmodeller som faller. Därför är det viktigt att beskriva hur man minskar sin verksamhets risk för begränsad intjäningsförmåga och vilka åtgärder man vidtar för att styra verksamheten.

Så är det att arbeta med TCFD- ladda ner vår praktiska guide och sätt igång med ditt TCFD-arbete idag!

Ladda ner rapporten

Att inkludera klimatrelaterade risker i verksamheten är i dag en oumbärlig förutsättning i arbetet för ett hållbart samhälle. Utifrån detta arbete kan företagsledningar fatta välgrundade beslut, möta marknadens krav på hållbarhetsarbetet och tillmötesgå regelverkskraven. Resultatet? bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet samt ökade möjligheter till en bättre miljö och en ljusare framtid.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!
 

Kontakta oss

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide