Vad är TCFD och hur kan din verksamhet påverkas? #ageranu

jorden sedd från atmosfären

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Hittills har 500 globala företag och organisationer (inklusive den svenska regeringen, Nordea, Alecta och Finansinspektionen) anammat TCFD för att bättre kunna identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell koll på hur man arbetar för att minska koldioxidutsläppen. 

-Att inkludera klimatrelaterade risker i verksamheten är idag en oumbärlig förutsättning i arbetet för ett hållbart samhälle. Utifrån detta arbete kan företagsledningar fatta välgrundade beslut, möta marknadens krav på hållbarhetsarbetet och tillmötesgå regelverkskraven. Resultatet? bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet samt ökade möjligheter till en bättre miljö och en ljusare framtid.

Vill du veta hur du bäst kan arbeta med TCFD? Kontakta oss i dag!
 

Kontakta oss

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Isabelle Hammarström

Hållbarhetsrevisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide