Värdeskapande hållbarhet i Växjö


I dag är hållbarhetsfrågor självklara när företagens affärsstrategier ska sättas och verksamhetsplaner ska implementeras. Kunder, leverantörer, producenter – alla berörs.  När PwC i Växjö föreläste på ett hållbarhetsseminarium fick man bekräftelse på att intresset bland allmänheten är stort. Mycket stort.


– Våra kunder är verksamma i alla branscher och väldigt många är intresserade av hållbarhetsfrågor och vill veta mer. Det handlar om konkreta frågeställningar; hur man säkerställer att leverantörer följer regelverken, hur man kan minska koldioxidutsläppen, hur man upprättar hållbarhetsredovisningar osv, säger Håkan Ström på PwC i Växjö.


– Hållbart agerande börjar bli ett skallkrav för att lyckas som företagare. Därför är det självklart för oss synas i alla hållbarhetssammanhang.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide