EQUAL SALARY-certifiering

Visa och bevisa att du vill betala lika lön med certifieringen EQUAL SALARY.

Bevisa att du betalar män och kvinnor lika.

Lika lön är inte bara en mänsklig rättighet. Det är en affärskritisk nödvändighet. Genom att engagera dig för jämställdhet och jämlikhet förbättrar du både arbetsplatsen och varumärket, vilket gör att du kan attrahera och behålla de bästa talangerna. Det lockar också positiv uppmärksamhet från nya kunder och stärker ditt rykte bland investerare.

Ditt engagemang börjar med EQUAL SALARY-certifieringen. Det visar att du betalar män och kvinnor lika lön för lika arbete. EQUAL SALARY är en oberoende organisation som utfärdar certifikatet baserat på ett vetenskapligt förhållningssätt. Förutom ett certifikat som bekräftar ditte engagemang, får du även värdefulla insikter om förbättringsmöjligheter.

Så här funkar det:

EQUAL SALARY-certifieringen är en process som gör det möjligt för företag att verifiera och kommunicera att de betalar sina kvinnliga och manliga anställda lika för samma jobb eller för jobb av samma värde. Den riktar sig till företag i alla länder och inom alla branscher med 50 eller fler anställda (varav minst tio kvinnor) som har åtagit sig att minska löneklyftan.  


Fördelar med EQUAL SALARY-certifiering

 
 
Förtroende

Oberoende certifiering av EQUAL SALARY baserat på PwC:s resultat.

 
 
Trovärdighet

Metodiken för certifieringen gör att du kan lita på EQUAL SALARY:s resultat.

 
 
Bevisa ditt engagemang!

EQUAL SALARY är certifieringen som tydligt visar att du aktivt arbetar för att att öka jämställdheten på din arbetsplats.  

Så blir du certifierad

Statistisk analys

Företaget laddar upp anställdas data till EQUAL SALARY:s säkra IT-plattform. All data anonymiseras innan den analyseras av PwC. En statistisk modell används för att analysera skillnaden i lön för lika arbete mellan män och kvinnor. För att gå vidare till steg 2 måste skillnaden vara ≤5 procent och regressionskoefficienten ≥90 procent. En lista över enskilda anställda som är underbetalda med >5 procent tillhandahålls så att företaget kan förklara detta och/eller utarbeta en åtgärdsplan.

PwC på plats hos dig

PwC:s EQUAL SALARY-team genomför ett besök på plats för att bedöma:
1. ledningens engagemang för likabehandling av män och kvinnor
2. integration av strategier för lika lön och möjligheter i HR-processer och policyer
3. anställdas uppfattning om deras företags praxis för likabehandling

 

Certificering

Beroende på resultatet av PwC:s besök, erhåller du  certifikatet EQUAL SALARY. Detta ger dig rätt att använda EQUAL SALARY-märkningen som du kan använda på all företagskommunikation, som till exempel hemsidan, mailsignaturer, rekryteringsannonser och årsredovisningar.

Säkerställande av det pågående arbetet

EQUAL SALARY-certifieringen gäller i tre år. Under denna period får du två besök för att säkerställa det pågående engagemanget och uppfyllande av jämställdhetsåtgärder.

Frequently asked questions

What makes Equal-Salary Certification a uniquely valuable business asset?

A reputation for high ethical standards enables companies to attract the best customers, staff and investors. Equal-Salary Certification backs up your reputation with objective evidence that you’re delivering the bottom line of equality: equal pay for men and women.

Equal-Salary Certification is credible because it does only one thing, but does it well: it confirms that your organisation meets a fixed standard in terms of equal pay. It’s not a comparative benchmark, but an unvarying standard applied equally and rigorously to all candidates, whatever their size, industry or prestige. You either have it or you don’t.

Equal-Salary Certification is rapidly becoming the gold standard of pay equality, with more and more organisations realising it’s worth its weight in gold.

Who needs Equal-Salary Certification?

Any organisation seeking objective, independent confirmation of its commitment to equal pay can benefit from Equal-Salary Certification The process is the same, whatever the size of the organisation or the industry it operates in. The price depends on the size and complexity of the organisation that’s being certified, not on the quality or level of certification granted. This is always the same, whether you’re a small local business or a large multinational operating in many territories around the world.

How is Equal-Salary Certification different from the labels offered by other providers?

Equal-Salary Certification is narrower in scope than the benchmarks offered by other providers – which is an advantage because it sends out a much clearer message. In fact Equal-Salary Certification isn’t even a benchmark: rather than ranking a candidate in comparison with its peers, certification confirms that a company meets an absolute, very high standard of pay equality.

Equal-Salary Certification focuses on a clearly defined parameter using a highly objective and rigorous process. This means the result is not diluted: you either have it or you don’t. Equal-Salary Certification puts you in the elite of pay equality – no ifs or buts.

Are we too small for certification?

The Equal-Salary Certification process can basically be applied to organisations of any size, from small local operation to large multinational. It’s true that a rigorous certification process comes at a cost, but the cost depends on the size and complexity of your set-up rather than the ‘grade’ of certification you’re granted – which is the same, whatever your size or wherever in the world you operate.

Anyone with Equal-Salary Certification, whatever their size, is part of the elite of equal pay organisations. And that earns them a reputation for high ethical standards that will attract the best customers, employees and investors.

What does Equal-Salary Certification cost?

The price of Equal-Salary Certification is scaled to the size and complexity of the candidate’s set-up, not to the ‘grade’ of certification awarded. Whatever your size, Equal-Salary Certification demonstrates that you meet the same high standards of pay equality as any other organisation with the certification.

Naturally such a rigorous, multi-tier process has a price – admittedly higher than many of the relative equality benchmarks in the marketplace. But more and more companies are realising that certification is worth paying for because it’s independent recognition that you meet a fixed global standard of equal pay – if you like, the gold standard of equality.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck

Tax Director & Certified Tax Advisor, PwC Sverige

Tel 010-212 47 41

Följ oss i sociala medier