Förändringsledning - så arbetar du med change management

Vad är change management (förändringsledning)?

Change management är ett begrepp som sammanfattar och inkluderar allt arbete kring strukturerade processer som företag och organisationer använder för att genomföra förändringar inom team och organisationer. En gedigen strategi för förändringsledning måste utgå från en förståelse kring vad som driver behovet av förändring och vad som behöver förändras. En tydlig vision tillsammans med en förståelse för hur medarbetare påverkas är en absolut nödvändighet för att dina medarbetare ska kunna ta till sig en varaktig transformation.

kvinna i möte om förändringsledning

Vi hjälper dig att

 • Ta fram och förankra en vision för ditt förändringsarbete

 • Göra intressentanalys, identifiera målgrupper och behov i samband med en förändring

 • Skapa målgruppsanpassade förändrings- och kommunikationsplaner

 • Ta fram inspirerande och engagerande kommunikationsmaterial

 • Sätta upp och utbilda ett internt nätverk av förändringsagenter som kan driva strukturerad förändring 

 • Utveckla verktyg för att driva förändringsledning genom co-creation, gamification, appar, filmer med mera.

 • Genomföra pulsmätningar för att ta tempen på er förändringsresa

 • Designa och genomföra utbildningar i nya verktyg eller arbetssätt

Så ska du arbeta med förändringsledning

 • Se till att medarbetare och ledare förstår verksamhetens utmaningar, strategiska vägval och på vilket sätt var och en kan bidra till att realisera företagets strategi.

 • Få medarbetare och ledare att förstå orsaken till förändringsbehov och att få dem att acceptera och engagera sig i arbetet.

 • När det är möjligt: engagera medarbetare tidigt i förändringen och gör dem delaktiga i designen av framtida lösningar för största möjliga förankring och engagemang.

 • Identifiera risker som kan uppstå i en förändringsprocess och hur dessa proaktivt kan mitigeras.

 • Ta fram relevanta beslutsunderlag för styrning av verksamheten.

 • Ta fram en kommunikationsstrategi och handlingsplan baserat på intressentanalys.

 • Anpassa och rikta olika aktiviteter och kommunikationsinsatser till dina olika målgrupper baserat på hur de påverkas av förändringen och var de befinner sig på förändringskurvan.

Lösningen: engagerade medarbetare som förstår varför

Vid förändringar är medarbetarnas engagemang en avgörande faktor för att lyckas. Genom rätt kommunikation och förändringsledning säkerställer du att de är involverade och har en hundraprocentig förståelse kring varför förändringsarbetet är viktigt, vilken roll de spelar in i ett större sammanhang och vilka förväntningar som sätts hos dem.

Kommunikation är en central del i förändringsarbetet för att du ska kunna nå dina mål. När medarbetare och chefer har en förståelse för verksamhetens mål och de förändringar som genomförs i verksamheten får det direkt effekt på resultatet. I längden ger detta också nöjdare kunder och medarbetare som är motiverade, har lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning.


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Hannah Perry

Hannah Perry

Rådgivare förändringsledning, Consulting & Strategy, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 99

Följ oss i sociala medier